Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • ILCE-9M2

Potrebna preuzimanja

Pročitajte ovaj odjeljak prije nego što preuzmete datoteku.

Kako biste instalirali ovo ažuriranje, prvo trebate preuzeti program Camera Driver tvrtke Sony. Za detalje pročitajte odjeljak How to download the Sony Camera Driver (Kako preuzeti program Camera Driver tvrtke Sony) u ovom članku.

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

VAŽNO: ako verziju 2.00 ili kasniju ažurirate na ovu verziju, postavke fotoaparata će se ponovno inicijalizirati. Zbog toga preporučamo da spremite trenutne postavke prije ažuriranja. Možete upotrijebiti funkciju Save/Load Settings (Spremi/učitaj postavke) za spremanje trenutnih postavki na memorijsku karticu i ponovno upisivanje nakon ažuriranja.

Napomena: za detalje o načinu spremanja postavki i stavki koje možete spremiti pogledajte odjeljak Save/Load Settings (Spremi/učitaj postavke) u Vodiču za pomoć.

 • Dodavanje podrške za FTP prijenos u aktivnom načinu rada
 • Poboljšavanje radne stabilnosti fotoaparata

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_ILCE9M2V320.dmg

Verzija datoteke

 • 3.20

Veličina datoteke

 • 344.8 MB (344 812 818 bajtova)

Datum izdanja

 • 02-12-2021

Priprema

Provjerite verziju softvera sustava

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili verziju softvera sustava. Ako je verzija softvera sustava ver.3.10 ili starija, potrebno je ažuriranje.
Napomena: ako se pojavi zaslon postavki Date/Time (Datum i vrijeme) kad uključite fotoaparat, pobrinite se da postavite ispravne vrijednosti datuma i vremena.

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetup6Version (Izbornik → Postavljanje6 → Verzija).
 2. Prikazuje se verzija softvera sustava.
  Slika koja prikazuje trenutnu verziju softvera sustava

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim verzijama operacijskih sustava Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • Prostor na tvrdom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 600 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja uređaja: potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100.
  Napomena: ažuriranje se može izvršiti samo kad je razina napajanja baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju. Uklonite dršku za okomito snimanje prije ažuriranja softvera sustava.
 • USB kabel isporučen je s fotoaparatom.
  Napomena: uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna obavijest

 • Prije ažuriranja softvera sustava zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Upotrijebite potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja (NP-FZ100).
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju zato što nagli gubitak napajanja može onesposobiti fotoaparat.
 • Prije nego što započnete postupak ažuriranja izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Postupak ažuriranja softvera sustava trajat će približno 15 minuta. Računalo ne smije prijeći u način rada Sleep (Stanje mirovanja) tijekom tog vremena.
  Napomena: ako računalo prijeđe u način rada Sleep (Stanje mirovanja) tijekom tog vremena i ažuriranje se prekine, morat ćete ponovno pokrenuti cijeli postupak ažuriranja.
 • Ne otvarajte About This System Software Updater (Informacije o programu za ažuriranje softvera sustava) u izborniku System Software Updater (Program za ažuriranje sustava softvera) zato što može doći do rušenja softvera.
 • Nemojte priključivati fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim na svoje računalo.
 • Još nemojte povezivati fotoaparat i računalo.
 • Provjerite je li računalo povezano s internetom.
 • Slijedite upute na prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje softvera sustava) na fotoaparatu i odaberite MenuSetup3USB Connection (Izbornik → Postavljanje3 → USB veza) zatim provjerite je li odabrana Mass Storage (Masovna pohrana). Ako je odabran neki drugi način osim Mass Storage (Masovna pohrana), odaberite Mass Storage (Masovna pohrana).
 • Na računalima sa sustavom Mac s procesorom Apple silicon (Apple M1) promijenite pravila sigurnosti. Zaslon About This Mac (O ovom sustavu Mac) prikazat će stavku s oznakom Chip (Čip), nakon čega slijedi naziv čipa. Pogledajte članak Kako promijeniti pravila sigurnosti na računalima sa sustavom Mac s čipovima Apple silicon. Za računala sa sustavom Mac s procesorom tvrtke Intel ovaj korak nije potreban.

Kako preuzeti program Camera Driver tvrtke Sony:

 1. Posjetite stranicu za preuzimanje programa Camera Driver tvrtke Sony i preuzmite odgovarajući upravljački program:
  Napomena: programi Camera Drivers tvrtke Sony razlikuju se za računala sa sustavom Mac s procesorom tvrtke Intel od onih s procesorom Apple silicon.
 2. Pritisnite gumb Download (Preuzmi).
 3. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti, pritisnite Download (Preuzmi).
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pritisnite gornji gumb Download (Preuzmi).
 2. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti, pritisnite Download (Preuzmi).
 3. Započet će preuzimanje datoteke Update_ILCE9M2V320.dmg.
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).
  Napomena: Veličina datoteke:344.8MB (344 812 818 bajtova)

1. korak: kako instalirati Camera Driver tvrtke Sony

 1. Zatvorite sve programe koji se trenutno izvode na vašem računalu.
 2. Dvaput pritisnite datoteku Camera_Driver_2102a.dmg ili Camera_Driver_2110a.dmg koju ste preuzeli. U ovom trenutku nemojte još priključivati fotoaparat.
  Napomena: ako ste povezali fotoaparat s računalom, prekinite mu vezu prije provođenja postupka.
 3. Proširit će se instalacijski program Camera Driver Installer tvrtke Sony.
 4. Dvaput pritisnite ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Otvorit će se zaslon instalacijskog programa. Nastavite u skladu s uputama.
 6. Sustav će od vas tražiti dozvolu za pokretanje instalacije. Unesite lozinku za račun administratora.

  Napomene:
  • Ako se u operacijskom sustavu prikaže dijaloški okvir s porukom System Extension Blocked (Blokirano proširenje sustava), (stvarna poruka razlikuje se ovisno o verziji operacijskog sustava, Extension (Proširenje) u ovom slučaju odnosi se na program Camera Driver tvrtke Sony), pritisnite gumb Open Security Preferences (Otvori postavke sigurnosti). Otvorit će se zaslon sustava macOS za Security & Privacy (Sigurnost i privatnost).
  • Ako se u operacijskom sustavu ne prikaže dijaloški okvir System Extension Blocked (Blokirano proširenje sustava), prijeđite na 2. korak: pokretanje programa za ažuriranje.
 7. Na zaslonu Security & Privacy (Sigurnost i privatnost), otvorite karticu General (Općenito) i pritisnite na ikonu ključa. Kada se od vas traži da unesete lozinku, unesite lozinku koju ste upotrijebili tijekom prijave putem administratorskog korisničkog računa, zatim pritisnite na gumb Unlock (Otključaj).
 8. Pritisnite na gumb Allow (Dopusti) kako biste sustavu dopustili učitavanje softvera sustava tvrtke Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. Nakon što pritisnete na gumb Allow (Dopusti), ako se od vas traži da ponovno pokrenete računalo, učinite to i vratite se na početak postupka ažuriranja.
 10. Ako zasloni Security and Privacy (Sigurnost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.

2. korak: pokrenite program za ažuriranje

 1. Dvaput pritisnite datoteku Update_ILCE9M2V320.dmg koju ste preuzeli. U ovom trenutku nemojte još priključivati fotoaparat.
 2. Proširit će se Update_ILCE9M2V320.
 3. Dvaput pritisnite ikonu SystemSoftwareUpdater.
 4. U poruci će se od vas tražiti da aplikaciji dozvolite izvođenje promjena. Unesite lozinku za račun administratora.
 5. Pokrenut će se System Software Updater (Program za ažuriranje softvera sustava).

  Napomene:
  • Ako sustav nije spreman početi s ažuriranjima, pojavit će se poruka o pogrešci. Napravite odgovarajuće korake u skladu s porukom i ponovno dvaput pritisnite ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to restart your computer (Morate ponovno pokrenuti računalo), ponovno pokrenite računalo, a zatim ponovno dvaput pritisnite ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to install Sony Camera Driver (Morate instalirati Camera Driver tvrtke Sony), slijedite postupak opisan u 1. koraku: kako instalirati Camera Driver tvrtke Sony, a zatim ponovno dvaput pritisnite SystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka Check the Security & Privacy setting. (Provjerite postavku Sigurnost i privatnost.), izvršite korake 7 i 8 u odjeljku 1. korak: kako instalirati Camera Driver tvrtke Sony, a zatim ponovno pokrenite računalo i dvaput pritisnite ikonu SystemSoftwareUpdater.
 6. Uključite fotoaparat i povežite ga s računalom s pomoću isporučenog USB kabela, način rada USB Mode pojavit će se na LCD zaslonu fotoaparata.
 7. Pritisnite Next (Dalje). Na donjoj lijevoj strani zaslona prikazat će se trenutačni broj verzije i broj ažurirane verzije.
  Napomena: ako računalo ne može pronaći uređaj, prikazuje se poruka Could not find the camera for this update (Nije moguće pronaći fotoaparat za to ažuriranje) na zaslonu računala. Pokušajte sljedeće:
  • Iskopčajte USB kabel i ponovno ga priključite.
  • Ako računalo ima više USB priključaka, pokušajte priključiti na njih.
   VAŽNO: tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne iskopčavajte USB kabel.
 8. Nakon što ste potvrdili da je trenutna verzija softvera Ver.3.10 ili starija, pritisnite Next (Dalje). Ako je trenutna verzija softvera sustava Ver.3.20, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju iskopčajte fotoaparat iz računala, pritisnite Finish (Dovrši), isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija, ponovno umetnite baterije i zatim ponovno uključite fotoaparat.
  • Potrebno je ažuriranje
   Slika koja prikazuje trenutnu verziju softvera sustava u programu za ažuriranje softvera sustava
  • Ažuriranje nije potrebno
   Slika koja prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje softvera sustava
 9. Fotoaparat će se automatski ponovno pokrenuti.

  Napomena: ikona Loading (Učitavanje) možda se neće prikazati ovisno o verziji operacijskog sustava koji upotrebljavate.
 10. Pokrenite ažuriranje. Nakon automatskog ponovnog postavljanja započet će ažuriranja i pojavit će se traka napretka. Za dovršetak ažuriranja bit će potrebno otprilike 15 minuta.
  VAŽNO: tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne iskopčavajte USB kabel.
 11. Nakon ažuriranja fotoaparat se automatski ponovno pokreće.
 12. Nakon što se ponovno pojavi LCD zaslon, pritisnite Finish (Dovrši) i isključite USB kabel.

  Napomena: nakon ponovnog pokretanja ponekad se može prikazati upozorenje o oporavku podataka. To je normalno. Pričekajte dok upozorenje nestane.

Napomena: za računala sa sustavom Mac koja upotrebljavaju procesor Apple silicon, nakon dovršetka postupka ažuriranja, preporučujemo da pravila sigurnosti vratite na izvornu postavku. Na računalima sa sustavom Mac s procesorom tvrtke Intel ovaj korak nije potreban. Po potrebi pogledajte članak Kako promijeniti pravila sigurnosti na računalima sa sustavom Mac s čipovima Apple silicon.

3. korak: provjerite verziju softvera sustava svog uređaja

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetup6Version (Izbornik → Postavljanje6 → Verzija).
 2. Prikazuje se verzija softvera sustava.
  Slika koja prikazuje ažuriranu verziju softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje se ne dovršava

Ako je monitor zacrnjen dulje od 15 minuta, slijedite ove korake za rješavanje problema:

 1. Isključite USB kabel iz računala.
 2. Uklonite bateriju i adapter za izmjeničnu struju iz fotoaparata, odložite ga na nekoliko minuta, a zatim ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju.
 3. Ponovno pokrenite računalo.
 4. Uključite fotoaparat i ponovite postupak instalacije.