Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodaje podršku za nazive datoteka Movie (Film) u formatu Camera ID + Reel#
 • Dodaje funkciju koja prikazuje De-squeeze (2.0x, 1.3x) (Poništavanje stisnutog prikaza (2.0x, 1.3x)) u tražilu i HDMI izlazu
 • Dodaje više brzina prijenosa za AF (Automatsko fokusiranje) u načinu rada Slow & Quick Motion (Usporeno i ubrzano snimanje)
 • Dodaje podršku za načine Flexible ISO (Fleksibilni ISO) i Cine EI Quick (Brzi filmski indeks ekspozicije) u načinu snimanja:
  • Omogućuje snimanje S-Log3 sadržaja s postavkama ekspozicije prilagodbom ISO osjetljivosti
  • Omogućuje snimanje s osnovnom ISO postavkom isto kao Cine EI (Filmski indeks ekspozicije), s osnovnom ISO značajkom podešenom automatski zajedno s vrijednošću EI (Indeks ekspozicije)
 • Kad je način snimanja postavljen na Flexible ISO (Fleksibilni ISO), Cine EI (Filmski indeks ekspozicije) ili Cine EI Quick (Brzi filmski indeks ekspozicije), dodaje podršku za snimanje datoteke 3D LUT na istu memorijsku karticu s osnovnim izgledom koji se upotrebljava tijekom snimanja kao podatak o snimanju, u isto vrijeme

Napomena: Pogledajte Vodič za pomoć za dodatne pojedinosti o svim ažuriranim funkcijama.

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • BODYDATA.DAT

Verzija datoteke

 • 4.00

Veličina datoteke

 • 584 331 632 bajtova

Datum izdanja

 • 17-08-2023

Priprema

Ovaj dokument opisuje kako ažurirati softver sustava za ILME-FX6. Podaci ažuriranja verzije isprva se spremaju na SDXC type SD karticu ili CFexpress Type A memorijsku karticu zatim se ažuriraju s pomoću MENU (Izbornik).
Napomene:

 • CFexpress Type A memorija se određuje kao CFexpress kartica u ovom dokumentu.
 • Za detalje o radu MENU (Izbornik) pogledajte Operating Instructions (Upute za rad).

Provjera postojeće verzije

Operacijski sustavi

Odaberite VersionVersion Number (Verzija → Broj verzije) u izborniku Maintenance (Održavanje) za prikaz verzije za ILME-FX6.

Napomene o nadogradnji

 • Uvijek priključite isporučeni adapter za izmjeničnu struju tijekom ažuriranja. Ako je istovremeno pričvršćen komplet baterija, ažuriranje će se nastaviti ako je adapter za izmjeničnu struju naknadno isključen.
 • Isključite priključene uređaje (poput USB uređaja, SDI, HDMI, mikrofona i dodatnog priključka) i uklonite sve medije koji se ne upotrebljavaju za ažuriranje.
 • Kad upotrebljavate SD karticu, pobrinite se da je ona SDXC ili CFexpress memorijska kartica. Za detalje o podržanim SDXC karticama ili CFexpress karticama pogledajte Operating Instructions (Upute za rad).
 • Upotrijebite SDXC ili CFexpress karticu koja je formatirana u utoru za memorijsku karticu koji upotrebljava funkciju za formatiranje uređaja. Za detalje o funkciji za formatiranje pogledajte Operating Instructions (Upute za rad).

Spremanje podataka ažuriranja verzije na SDXC karticu ili CFexpress karticu

 1. Umetnite formatiranu SDXC ili CFexpress karticu u računalo.
 2. Preuzmite podatke ažurirane verzije s web-mjesta za preuzimanje i spremite podatke na računalo.
 3. Spremite podatke u korijenski direktorij SDXC kartice ili CFexpress kartice.

Napomena: Nemojte mijenjati naziv datoteke.

Ažuriranje verzije softvera sustava

Napomena: Nemojte izvršavati nijednu od sljedećih radnji tijekom ažuriranja softvera sustava. Ažuriranje verzije neće se dovršiti i moglo bi prouzročiti kvar uređaja.

 • Nemojte uklanjati SDXC ili CFexpress karticu
 • Nemojte isključivati uređaj

Za detalje o radu uređaja pogledajte Operating Instructions (Upute za rad).

 1. Umetnite SDXC ili CFexpress karticu, na kojoj ste spremili podatke ažurirane verzije, u utor B uređaja.
  Napomena: Samo utor B prepoznaje podatke ažurirane verzije.
 2. Odaberite Version Version Up (Verzija → Nova verzija) u izborniku Maintenance (Održavanje) i odaberite Execute (Izvrši).
  Napomena: Pojavit će se poruka Please use the AC Adapter (Upotrijebite adapter za izmjeničnu struju). Ako se ne mogu odrediti podaci ažurirane verzije, Version Up (Nova verzija) se ne može odabrati.
 3. Odaberite Execute (Izvrši) na potvrdnom zaslonu ažuriranja verzije.
  Napomena: Pojavljuje se poruka Version Update VX.XX → Pojavi se poruka VY.YY (X.XX: broj postojeće verzije, Y.YY: broj najnovije verzije).
 4. Ponovno odaberite Execute (Izvrši) na potvrdnom zaslonu ažuriranja verzije. Verzija se počinje ažurirati. Kad započne ažuriranje verzije, indikator pristupa treperi. Postupak traje približno osam minuta (vrijeme će se razlikovati ovisno o kombinaciji starih i novih ažuriranih verzija). Kad se ažuriranje verzije uspješno dovrši, indikator pristupa prestane treperiti i uređaj se automatski ponovno pokreće.
  Napomena: Ako je prikazan crni zaslon 15 minuta ili dulje, postavite prekidač napajanja uređaja na položaj OFF (Isključeno), isključite i ponovno umetnite kabel za napajanje te postavite prekidač u položaj ON (Uključeno). Provjerite postupak ažuriranja verzije zatim ponovno izvršite postupak ažuriranja od koraka 1. Ako se nastavi problem s ažuriranjem verzije i ažuriranje nije uspješno, možda postoji problem s uređajem. Obratite se servisnom predstavniku tvrtke Sony.
 5. Provjerite da se verzija ažurirala (pogledajte Checking the Existing Version (Provjera postojeće verzije)). Ako softver sustava nije ažuriran na najnoviju verziju, provjerite postupak ažuriranja verzije, a zatim ponovno izvršite postupak ažuriranja od koraka 1.