Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • KD-55S8005C
 • KD-65S8005C
 • KD-55S8505C
 • KD-65S8505C
 • KD-55SD8505
 • KD-65SD8505
 • KD-49X8005C
 • KD-55X8005C
 • KD-43X8301C
 • KD-43X8305C
 • KD-43X8307C
 • KD-43X8308C

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rješavanje problema crnog zaslona koji uzrokuje dekodiranje HEVC (High Efficiency Video Coding) formata putem TV tunera
 • Poboljšava funkciju Wi-Fi

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pregled prethodnih prednosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu s televizorima koji se prodaju u Europi. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Priprema

Videovodič: Kako ažurirati svoj televizor

Provjerite verziju softvera

Možda je softver već ažuriran. Ako niste sigurni, možete lako provjeriti koju verziju softvera imate slijedeći ove upute:

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb HELP.
 2. Broj verzije softvera na zaslonu se televizora prikazuje ispod naziva modela.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Verzija softvera: PKG-xxxxxxxx

Ako je broj verzije PKG5.457.xxxx ili noviji, već imate najnoviju verziju softvera te nije potrebno ažuriranje.

Programske datoteke na BRAVIA televizoru možete ažurirati na dva načina:

 • Upotreba funkcije Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) (jednostavno)
  NAPOMENA: televizor vam može prikazivati Software is up to date (Softver je ažuriran) čak ako novija verzija nije instalirana. Ažuriranja putem funkcije „Automatic software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) odvijaju se u intervalima i možda nisu odmah dostupna. Pokušajte ponovo kasnije. Ako želite sada ažurirati softver, slijedite upute za preuzimanje i instaliranje ažuriranja s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona.
 • Upotreba USB izbrisivog memorijskog pogona

Upotreba funkcije Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) (jednostavno):

Tvrtka Sony pruža ažuriranja softvera kako bi se poboljšale funkcije televizora i korisnicima pružilo najnovije iskustvo gledanja televizora. Najjednostavniji način za primanje ažuriranja softvera upotrebom je funkcije Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera). Ta je postavka omogućena prema zadanom.
Ako ste omogućili funkciju Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) u nastavku, automatski ćete primiti obavijest za ažuriranje televizora.

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb HELP.
 2. Odaberite System software update (Ažuriranje softvera sustava).
 3. Odaberite Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera).

Novo ažuriranje programskih datoteka: uvodit će se postupno na sve televizore povezane s internetom tijekom tjedana nakon izdanja.

VAŽNO: Sljedeći odjeljci „System Requirements“ (Zahtjevi sustava), „File Info“ (Informacije o datoteci), „Download“ (Preuzimanje) i „Install“ (Instaliranje) odnose se na postupak ažuriranja putem USB izbrisivog memorijskog pogona. Možete ih ignorirati ako ste završili ažuriranje upotrebom značajke „Automatic software download“ (Automatsko preuzimanje softvera).

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu za podršku tvrtke Sony u dijelu Questions and Answers (Pitanja i odgovori).

Upotreba USB izbrisivog memorijskog pogona:

Softver možete ažurirati i s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona. Ako internetska veza na televizoru nije postavljena ili n’e želite čekati ažuriranje putem funkcije Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera), pokušajte preuzeti i ažurirati s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona prema uputama u nastavku.

Zahtjevi sustava

Što vam je potrebno

 • računalo s pristupom internetu
 • USB izbrisivi memorijski pogon
  * Televizor možete ažurirati čak i ako se na USB izbrisivom memorijskom pogonu nalaze druge datoteke.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka za televizor na v5.457

Naziv zip datoteke

 • sony_tvupdate_2015_5457_eub_auth.zip

Verzija datoteke

 • 5.457

Veličina datoteke

 • 1 603 630 724 B

Datum izdavanja

 • 07-04-2021

Preuzmite

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli uzrokovati kvar ili oštećenje TV-a.
 • Za vrijeme ažuriranja nemojte isključivati televizor ili ga iskapčati iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Prije nego što započnete ažuriranje programskih datoteka, zaustavite sva snimanja (samo za modele s funkcijom USB HDD snimanja).

Kako preuzeti ažuriranje:

Prije instaliranja ažuriranje morate preuzeti s interneta i spremiti na USB izbrisivi memorijski pogon.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računalo.
  1. Pritisnite gumb Download (Preuzmi) na vrhu stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
  2. Pritisnite gumb Download (Preuzmi) na dnu stranice kako biste preuzeli datoteku za ažuriranje na osobno računalo.
 2. Provjerite naziv preuzete datoteke i veličinu (pogledajte odjeljak File Info (Informacije o datoteci)).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  NAPOMENA: nakon što izdvojite preuzetu datoteku, pronaći ćete još jednu datoteku (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg).
 4. Umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u računalo.
 5. Kopirajte ili povucite i ispustite izdvojenu datoteku u korijenski direktorij USB uređaja.
  NAPOMENA: Korijenski direktorij prvi je ili najviši direktorij na uređaju u kojem se nalaze sve ostale mape.
 6. Izvadite USB izbrisivi memorijski pogon iz računala i nastavite do sljedećeg odjeljka.

Instalirajte

1. korak: instalirajte ažuriranje

Nakon što ste preuzeli datoteku za ažuriranje i pripremili USB uređaj, možete je instalirati na televizor. Postupak može trajati do 30 minuta, a tijekom instalacije vaš će se TV samostalno isključiti i ponovno uključiti. Pratite jednostavne korake u nastavku:

 1. Uključite TV.
 2. Provjerite nije li na televizor priključen neki USB uređaj.
 3. Umetnite USB izbrisivi memorijski pogon na kojem se nalazi izdvojena datoteka (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg) u USB priključak na televizoru.
  NAPOMENA: ako televizor ima više USB utora, možete upotrijebiti bilo koji USB utor.
 4. Nakon što je televizor prepoznao USB izbrisivi memorijski pogon, na zaslonu će se pojaviti serija različitih poruka. Slijedite upute na zaslonu.
  NAPOMENA: ako se poruke ne prikazuju automatski, pokušajte isključiti i uključiti TV s pomoću daljinskog upravljača.
 5. Nakon što se datoteka prenese s USB izbrisivog memorijskog pogona, započet će postupak ažuriranja, pokazatelj POWER na televizoru počet će treperiti bijelo i pojavit će se zaslon postupka ažuriranja.
 6. Nakon nekoliko minuta televizor će se isključiti i ponovno uključiti kako bi se ažuriranje dovršilo.
  UPOZORENJE: Tijekom postupka instalacije softvera:
  • nemojte uklanjati USB uređaj
  • nemojte isključivati televizor
  • nemojte prekidati vezu između televizora i izvora napajanja
 7. Nakon što se ažuriranje softvera završi, na televizoru će se pojaviti poruka na kojoj je navedeno da je ažuriranje softvera dovršeno.
 8. Pažljivo uklonite USB uređaj iz USB utora.

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

Provjerite trenutačnu verziju softvera kako biste bili sigurni da je ažuriranje uspješno instalirano.

 • Ako je broj verzije PKG5.457.xxxx, ažuriranje softvera je uspješno.
 • Ako broj verzije softvera nije PKG5.457.xxxx, ponovno preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Često postavljana pitanja

 • Hoće li se moje osobne postavke nakon ažuriranja izbrisati?
  Ne, sve se vaše osobne postavke čuvaju.
 • Mogu li instalirati stariju verziju softvera?
  Broj Instaliranje starije verzije softvera nije moguće ako želite da televizor radi optimalnom učinkovitošću. Najnovija verzija softvera sadrži sve koristi i poboljšanja prethodne verzije.
 • Je li normalno da se tijekom postupka ažuriranja TV isključi?
  Da, normalno je da se tijekom postupka ažuriranja televizor ponovno pokrene. Za vrijeme instaliranja novog softvera televizoru treba više vremena za ponovno pokretanje.

Što napraviti ako se tijekom ažuriranja programskih datoteka televizora pojave problemi

Ako se na zaslonu televizora pojavi poruka An error occurred during the software update (Dogodila se pogreška prilikom ažuriranja softvera) ili Software cannot be updated using this USB device (Softver se ne može ažurirati upotrebom ovog USB uređaja), provedite sljedeće postupke kako biste pronašli moguća rješenja:

 1. Isključite televizor pritiskom gumba POWER (Napajanje) na televizoru.
 2. Ponovno pritisnite gumb POWER (Napajanje), a zatim ponovite postupak instaliranja.

Ako se na zaslonu televizora prikaže poruka No newer version of the TV software was found (Nije pronađena novija verzija softvera televizora), na televizoru je već instalirana novija verzija softvera te nije potrebno ažuriranje.

NAPOMENA: ako pokušavate ažurirati softver s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona, pogledajte sljedeće.

 • Provjerite je li USB izbrisivi memorijski pogon ispravan i radi li.
 • Pogon mora biti formatiran prema standardima FAT16, FAT32, exFAT ili NTFS.
 • Ovisno o veličini i strukturi direktorija drugih datoteka na pogonu, ažuriranje može biti neuspješno čak i ako upotrebljavate USB izbrisivi memorijski pogon koji udovoljava gornjim uvjetima. Ako ažuriranje i dalje nije uspješno, izbrišite ostale datoteke i ponovo pokušajte ažuriranje s USB izbrisivim memorijskim pogonom na kojem se nalazi samo datoteka za ažuriranje. Ako ažuriranje i dalje nije uspješno, formatirajte USB izbrisivi memorijski pogon prema standardu FAT32 i pokušajte ponovo.

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu za podršku tvrtke Sony u odjeljku Questions and Answers (Pitanja i odgovori).