Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • SEL70200GM

Informacije o preuzimanju

NAPOMENE:

 • Objektiv mora biti pričvršćen na E-mount kućište fotoaparata kako bi se izvršilo ovo ažuriranje.
 • Neki se modeli ne mogu upotrebljavati za ovo ažuriranje. (popis modela).
 • Kad upotrebljavate PXW-FS7M2, slijedite upute kao što je navedeno u priručniku za PXW-FS7M2.

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava AF radnju stabilnosti pod određenim uvjetima

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pregled prethodnih prednosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje softvera (programske datoteke) objektiva za SEL70200GM ver.06 (Windows)

Verzija datoteke

 • 06

Veličina datoteke

 • 9.47 MB (9 932 808 bajtovi)

Datum izdanja

 • 03-06-2021

Priprema

Provjerite verziju sustava softvera objektiva

Slijedite upute u nastavku kako biste provjerili verziju sustava softvera objektiva. Ako je verzija sustava softvera Ver.05 ili starija, potrebno je ažuriranje.

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetupVersion (Izbornik → Postavljanje → Verzija).
 2. Verzija softvera objektiva prikazuje se kao na slici u nastavku.
  NAPOMENA: ako upotrebljavate seriju QX, pokrenite program za ažuriranje sustava softvera objektiva na osobnom računalu i provjerite verziju sustava softvera objektiva pokretanjem ažuriranja.
  Slika koja prikazuje trenutnu verziju softvera sustava

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja sustava softvera objektiva kompatibilna je sa sljedećim verzijama operacijskih sustava Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja sustava softvera objektiva kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • Slobodni prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM memorija: 512 MB ili više
  NAPOMENA: zatvorite sve druge softverske aplikacije prije nego što ažurirate sustav softvera objektiva.

Ostale stavke za fotoaparat α s izmjenjivim objektivom

 • Izvor napajanja za fotoaparat: potpuno napunjen paket punjivih baterija ili odgovarajući adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno)
  NAPOMENA: ažuriranje se jedino može izvršiti kad je razina baterije (tri crtice ili više). Preporučujemo upotrebu potpuno napunjene baterije ili odgovarajućeg adaptera za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno). Uklonite okomitu dršku prije ažuriranja softvera objektiva.
 • USB kabel isporučen je s fotoaparatom
  NAPOMENA: uspješnost ažuriranja nije zajamčena s ostalim USB kabelima.

Ostale stavke za fotoaparat – emitirani sadržaj i proizvodnja

 • Izvor napajanja za fotoaparat: odgovarajući adapter za izmjeničnu struju
 • USB kabel

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Ova ažuriranja sustava softvera objektiva mogu se provesti samo kad je objektiv pričvršćen na fotoaparat. Ažuriranje sustava softvera objektiva ne može se provesti upotrebom drugog fotoaparata.
 • Prije ažuriranja softvera objektiva objektiv pričvrstite na fotoaparat. Provjerite je li fotoaparat isključen.
 • Tijekom ažuriranja softvera sustava objektiva, obavezno upotrijebite potpuno napunjenu punjivu bateriju ili odgovarajući adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno). (za fotoaparat α s izmjenjivim objektivom)
 • Prilikom ažuriranja sustava softvera objektiva upotrijebite odgovarajući adapter za izmjeničnu struju. (za fotoaparat – emitirani sadržaj i proizvodnja)
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju jer u protivnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Pobrinite se da uklonite bateriju i adapter za izmjeničnu struju prije nego što se objektiv s ažuriranje pričvrsti. (za profesionalne fotoaparate).
 • Pazite da računalo ne prijeđe u stanje mirovanja. Ako se to dogodi, ažuriranje će se prekinuti pa ćete morati ponovno pokrenuti postupak ažuriranja od početka.
 • Pobrinite se da su svi uređaji, osim računala, isključeni.

Postupak za preuzimanje programa za ažuriranje sustava softvera objektiva:

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Pritisnite gornji gumb Download (Preuzmi).
 3. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti, pritisnite na Download (Preuzmi).
 4. Započet će preuzimanje datoteke Update_SEL70200GMV6D.exe
 5. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).
  NAPOMENA: sa standardnim postavkama preglednika Microsoft Edge datoteka ažuriranja bit će spremljena u mapi Downloads (Preuzimanja). Pritisnite pločicu Desktop (Radna površina) na zaslonu Start (Početni zaslon) i pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja) s pomoću preglednika Explorer.

Nakon što je datoteka uspješno preuzeta, spremno je instaliranje ažuriranja sustava softvera objektiva ver.06 za SEL70200GM.

Korak 1: pokrenite program za ažuriranje sustava softvera objektiva

 1. Zatvorite sve programe koji se trenutno izvode na vašem računalu.
 2. Dvaput pritisnite na datoteku Update_SEL70200GMV6D.exe koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje sustava softvera objektiva.

  NAPOMENA: pojavljuje se prozor programa za ažuriranje sustava softvera objektiva.
 3. Uključite fotoaparat. Ako je fotoaparat već uključen, isključite ga i ponovno uključite.
  NAPOMENA: u skladu s uputama programa za ažuriranje sustava softvera objektiva odaberite MenuSetupUSB Connection (Izbornik → Postavljanje → USB veza) na fotoaparatu, a zatim provjerite je li odabrana Mass Storage (Masovna pohrana). (Ako upotrebljavate fotoaparat serije QX, možete preskočiti ovaj korak). Ako nije odabran način rada Mass Storage (Masovna pohrana), odaberite Mass Storage (Masovna pohrana).
 4. Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
  NAPOMENA: ako se na zaslonu računala pojavi poruka o pogrešci, isprobajte sljedeće metode.
  • Iskopčajte USB kabel iz fotoaparata, a zatim ga ponovno priključite.
  • Ako na računalu postoji još jedan USB priključak, USB kabel priključite na drugi USB priključak.
 5. Provjerite da se USB ikone prikazuje na traci zadataka u donjem desnom kutu zaslona računala.
  NAPOMENA: USB ikone se ne prikazuje na traci zadataka, prijeđite na sljedeći korak.
 6. Pritisnite Next (Dalje) u programu za ažuriranje sustava softvera objektiva. Prozor programa za ažuriranje sustava softvera objektiva pojavljuje se na računalu zatim se pojavljuje poruka Follow computer instructions (Slijedite upute na računalu) na zaslonu računala.
  NAPOMENA: od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje sustava softvera objektiva. Može potrajati nekoliko minuta za prikaz promjena, ovisno o modelu fotoaparata.
  • PC
   Provjerite verziju zaslona
  • Fotoaparat
   Zaslon „Follow computer instruction“ (Slijedite upute na računalu)
  Rješavanje problema:
  • Ako se prikaže poruka The update is not available for your model. (Ažuriranje nije dostupno za vaš model) provjerite je li datoteka sustava softvera objektiva koju pokušavate instalirati odgovarajuća datoteka za objektiv koji je pričvršćen na fotoaparat. Ako je pokrenut ispravan program za ažuriranje sustava softvera objektiva, zatvorite program za ažuriranje, iskopčajte USB kabel, isključite fotoaparat i vratite se na Korak 1: Pokretanje programa za ažuriranje softvera objektiva.
  • Ako se prikaže poruka Could not find camera with the lens for this update mounted. (Fotoaparat s objektivom za to ažuriranje nije pronađen.), provjerite je li vaš fotoaparat naveden u odjeljku Relevant Products (Relevantni proizvodi) i je li fotoaparat povezan s računalom s pomoću USB kabela.
 7. Pritisnite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera objektiva. Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja prikazuju se u donjem lijevom dijelu zaslona. Ako je trenutačna verzija sustava softvera objektiva Ver.06, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu, pritisnite Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite paket baterija i/ili adapter za izmjeničnu struju, ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju, a zatim uključite fotoaparat.
  • Potrebno je ažuriranje
   Slika koja prikazuje trenutnu verziju sustava softvera na programu za ažuriranje softvera sustava
  • Ažuriranje nije potrebno
   Slika koja prikazuje najnoviju verziju na softvera za ažuriranje softvera sustava.
 8. Potvrdite da je Current version (Trenutna verzija) Ver.05 ili starija, zatim pritisnite Next (Dalje). Podaci se prenose na fotoaparat (otprilike 5 sekundi).
  NAPOMENA: tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne iskopčavajte USB kabel.
 9. Kad se prijenos podataka završi, prikazuje se sljedeći zaslon:
  Pokrenite zaslon ažuriranja
  Pritisnite Finish (Završi).
 10. Postupak ažuriranja započinje i na fotoaparatu se prikazuju trake napretka (otprilike 30 sekundi).
 11. Postupak je ažuriranja završen kad se prikaže poruka Lens update complete. (Dovršeno ažuriranje objektiva) na fotoaparatu.
  Ako upotrebljavajte seriju QX, postupak ažuriranja dovršen je kada nestane zaslon serije QX.
 12. Pritisnite na traci zadataka (USB ikona) u donjem desnom kutu zaslona računala kako biste prekinuli USB vezu.
  NAPOMENA: (USB ikona) se ne prikazuje na traci zadataka, prijeđite na sljedeći korak.
 13. Iskopčajte USB kabel.
  NAPOMENA: nakon što dovršite ažuriranje, isključite fotoaparat, uklonite paket baterije i/ili adapter za izmjeničnu struju, ponovno umetnite ili ponovno uključite adapter za izmjeničnu struju i uključite fotoaparat.

Korak 2: potvrdite da je verzija sustava softvera objektiva Ver.06

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetupVersion (Izbornik → Postavljanje → Verzija).
 2. Verzija sustava softvera objektiva prikazuje se kao na slici:
  Slika koja prikazuje ažuriranu verziju softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje se ne dovršava

Ako je monitor zacrnjen dulje od 15 minuta, slijedite ove korake za rješavanje problema:

 1. Isključite USB kabel iz računala.
 2. Uklonite bateriju i adapter za napajanje izmjeničnom strujom iz fotoaparata, odložite ga na nekoliko minuta, a zatim ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za napajanje izmjeničnom strujom.
 3. Ponovno pokrenite računalo.
 4. Uključite fotoaparat i ponovite postupak instalacije.