Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • LSPX-S2

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Podržava promjene na usluzi Spotify
 • Ispravlja neke jezične zapise

Zahtjevi sustava

 • Android uređaj (V5.0 ili noviji) ili iOS uređaj (iOS 11.0 ili noviji)
 • Aktivna internetska veza
 • Najnovija verzija aplikacije Sony | Music Center mora biti instalirana
 • Zvučnici moraju biti priključeni na Android ili iOS uređaj

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka na 1.07 za LSPX-S2

Verzija datoteke

 • 1.07

Datum izdanja

 • 24-06-2021

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Ako je verzija prikazana kao 1.06 ili starija, preporučamo da ažurirate programske datoteke.
Ako niste sigurni, možete na jednostavan način provjeriti koju verziju programskih datoteka trenutno imate:

 1. Uključite zvučnik.
 2. Pokrenite aplikaciju Sony|Music Center.
 3. Povežite zvučnik i aplikaciju Sony|Music Center.
 4. Odaberite Settings (Postavke).
 5. Odaberite System (Sustav).
 6. Potvrdite verziju programskih datoteka (brojevi u crvenom okviru).

Važna napomena

Ažuriranja softvera moguća su kad je zvučnik u sljedećim stanjima.

 • Zvučnik je priključen u utičnicu za izmjeničnu struju s isporučenim USB adapterom za izmjeničnu struju.
  NAPOMENA: ažuriranja se softvera ne mogu izvršiti kad upotrebljavate ugrađenu bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja.
 • Zvučnik je priključen na internet s pomoću Wi-Fi veze.
 • Ako upotrebljavate više funkcija kao što je funkcija dodavanja zvučnika (gumb ADD) odnosno funkcije Wireless Stereo ili Wireless Multi-room s pomoću više jedinica, otkažite ove funkcije i ažurirajte jednu po jednu.

Prije nadogradnje

 • Nakon ažuriranja programske datoteke ne mogu se vratiti na raniju verziju.
 • Za dovršetak ažuriranja potrebno je otprilike 15 minuta.

Preuzimanje i instaliranje

Korak 1: instalirajte ažuriranje

 1. Priključite se na vanjski izvor napajanja.
  NAPOMENA: ažuriranje softvera ne može se provesti samo putem napajanja baterije. Upotrijebite USB adapter za izmjeničnu struju i USB kabel koji ste dobili kako biste priključili istosmjerni DC IN 5 V priključak na utičnicu.
 2. Pritisnite gumb (uključeno / stanje pripravnosti), a zatim uključite napajanje.
 3. Povezivanje s internetom (mrežom).
 4. Pokrenite aplikaciju Sony|Music Center.
 5. Povežite zvučnik i aplikaciju Sony|Music Center.
 6. Prikazat će se sljedeći zaslon nakon što se uspostavi veza.
  slika zaslona aplikacije Sony | Music Center
 7. Ako se ažuriranje može primijeniti, prikazat će se poruka Update the software of the speaker. (Ažurirajte softver zvučnika.) i možete pritisnuti More Info (Više informacija).
 8. Pritisnite OK za pokretanje ažuriranja.
 9. Nakon što započne preuzimanje, automatski će se prikazati sljedeći zaslon nakon što preuzimanje završi.
 10. Nakon što započne prijenos automatski će se prikazati sljedeći zaslon nakon što se prijenos završi.
  NAPOMENA: tijekom preuzimanja ažuriranja, prijenosa podataka ili ažuriranja nemojte isključivati zvučnike jer ih u suprotnom možda više nećete moći upotrebljavati. Nakon što završi ažuriranje softvera, pritisnite OK.
 11. Ako se zaslon ne prikazuje, provjerite je li verzija nadograđena u sljedećem koraku.
 12. Zvučnik će se po dovršetku ažuriranja automatski isključiti.

Korak 2: provjerite je li ažuriranje uspjelo

Nakon ažuriranja provjerite je li uspješno instalirana nova verzija praćenjem koraka u odjeljku Check the firmware version (Provjera verzije programskih datoteka).
NAPOMENA: Ako je prikazana verzija programskih datoteka 1.07, nadogradnja je uspješno provedena.

Pitanja i odgovori

Prikazuje se poruka o pogrešci ažuriranja.

 1. Pritisnite OK.
 2. Ponovno pokrenite (isključite napajanje i ponovno ga uključite) zvučnik.
 3. Nakon toga ponovno pokrenite aplikaciju Sony | Music Center i ponovite ažuriranje.

Čak i ako ažuriranje ne uspije tijekom postupka, provjerite verziju programskih datoteka. Ako je prikazana verzija 1.07, ažuriranje programskih datoteka bilo je uspješno. Ako nije prikazana ta verzija, ponovno ažurirajte programske datoteke. Verziju možete provjeriti u postavkama aplikacije Sony | Music Center. Kako biste saznali kako provjeriti verziju, idite na Check the firmware version (Provjera verzije programskih datoteka) na ovoj stranici.

Ako indikator (uključeno / stanje pripravnosti) polako treperi narančasto prema objašnjenju u nastavku:

Značajka automatskog ažuriranja softvera zvučnika (Auto Update (Automatsko ažuriranje)) omogućena je aplikacijom Sony | Music Center. Ažuriranje se provodi kad ne upotrebljavate zvučnik, na primjer u ponoć ili kad je zvučnik u načinu rada BLUETOOTH / stanje pripravnosti mreže. Indikator (uključeno / stanje pripravnosti) polako treperi narančasto u tijeku ažuriranja zvučnika.
NAPOMENA: postavkama vremenske zone možete pristupiti putem aplikacije Sony | Music Center.

Ako indikatori svijetle/trepere kako je objašnjeno u nastavku:

 • indikator mreže svijetli bijelo na jednu sekundu
 • Indikator BLUETOOTH veze svijetli bijelo na jednu sekundu
 • indikator (uključeno / stanje pripravnosti) brzo treperi narančasto

Ažuriranje softvera nije uspjelo.
Isključite zvučnik, a zatim ga ponovno uključite. Ažuriranje će se nastaviti. Ako se situacija ne popravi nakon isključivanja i uključivanja zvučnika, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.