Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • SRS-HG1

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšanje sigurnosti komunikacije

VAŽNO: Ažuriranje programskih datoteka morate provesti kako biste nastavili s upotrebom usluge za distribuciju glazbe ugrađenog uređaja Chromecast. Ako ne instalirate ažuriranje ručno, automatski će se instalirati kad postoji aktivna mrežna veza i kad zvučnik nije u upotrebi.

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka 6.34

Verzija datoteke

 • 6.34

Veličina datoteke

 • 158 MB (166 473 920 bajtova)

Datum izdanja

 • 26-04-2022

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Ako je prikazana verzija 6.05 ili starija, preporučamo da ažurirate programske datoteke.
Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

Napomena: Slika u nastavku upotrebljava zaslon modela SRS-HG10.

 1. Povežite jedinicu s istom Wi-Fi mrežom kao i pametni telefon s pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal).
 2. Pokrenite aplikaciju Sony | Music Center (SongPal) na pametnom telefonu.
 3. Odaberite zvučnik.
 4. Odaberite Settings (Postavke).
 5. Odaberite Other Settings (Ostale postavke).
 6. Potvrdite verziju programskih datoteka zvučnika.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje softvera možete preuzeti s interneta (mreže). Provjerite sljedeće korake.

VAŽNO:

 • Ako indikator napajanja na jedinici nastavi treperiti zeleno, čak i nakon što pritisnete gumb za napajanje, pritisnite gumb RESET (Ponovno postavljanje) koji se nalazi na dnu jedinice.
 • Provjerite da je jedinica priključena na utičnicu putem USB adaptera za izmjeničnu struju prije nego pokrenete ažuriranje.

Napomena: Ne možete ažurirati na najnoviji softver ako sustav NIJE povezan na internet (mrežu).

 1. Priključite se na vanjski izvor napajanja.
  • Upotrijebite USB adapter za izmjeničnu struju i USB mikrokabel koji ste dobili kako biste priključili ulaz za istosmjerno napajanje jedinice od 5 V u utičnicu.
  Napomena: Ažuriranje softvera ne može se provesti samo putem napajanja baterije.
 2. Povezivanje s internetom (mrežom)
  • Povezivanje s pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal) na mobilnom uređaju
  • Povezivanje putem Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Povezivanje putem osobnog računala
  Napomena: Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za jedinicu.
 3. Ako je uključen zvučnik, pritisnite gumb (uključeno/pripravnost) i isključite ga.
 4. Čvrsto priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom povezan s adapterom za izmjeničnu struju u utičnicu za izmjeničnu struju.
  Napomena: Ažuriranje softvera ne možete pokrenuti ako se jedinica napaja isključivo putem baterije.
 5. Pritisnite gumb (uključeno/pripravnost) kako biste uključili napajanje.
 6. Pričekajte dok indikator LINK ne prestane treperiti i ne zasvijetli narančasto. Kod svakog dostupnog ažuriranja softvera počinje svijetliti gumb WPS/UPDATE (WPS/AŽURIRANJE).
 7. Dodirnite gumb WPS/UPDATE (WPS/AŽURIRANJE) i zadržite dodir dok ne začujete zvučne signale. Kad ažuriranje softvera započne, gumb WPS/UPDATE (WPS/AŽURIRANJE) počinje svijetliti.
  Napomena: Zvučnik ne radi tijekom ažuriranja.
 8. Treperenje (interval i stanje) gumba WPS/UPDATE (WPS/AŽURIRANJE) mijenja se tijekom napredovanja ažuriranja.
 9. Gumb WPS/UPDATE (WPS/AŽURIRANJE) isključuje se i zvučnik prelazi u stanje pripravnosti ili BLUETOOTH/mrežno stanje pripravnosti automatski kada ažuriranje završi.
 10. Provjerite verziju slijedeći korake opisane pod Provjera verzije programskih datoteka kako biste potvrdili da je ažuriranje uspješno provedeno.

Pitanja i odgovori

Svijetle svi LED indikatori funkcija

Ažuriranje softvera nije uspjelo. Pritisnite gumb (uključeno/pripravnost) za isključivanje zvučnika i potom ga ponovno uključite. Provjerite je li zvučnik povezan na internet i svijetli li gumb WPS/UPDATE (WPS/AŽURIRANJE) pa ponovno pokrenite ažuriranje.