Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • HT-A7000

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Omogućava funkciji 360 Reality Audio s usluge Amazon Music da se emitira na uređaju Chromecast built-in
 • Poboljšava se tako da se jačinom zvuka (VOL) više ne može upravljati s pomoću daljinskog upravljača televizora
 • Ispravlja ostale manje greške

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka na ver. 1.283 za HT-A7000

Verzija datoteke

 • 1.283

Veličina datoteke

 • 486 MB (510 075 126 bajtova)

Datum izdanja

 • 15-11-2022

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Vaše su programske datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi tanki zvučni sustav. Ako je broj verzije 1.283 ili noviji, ne trebate provesti ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan tanki zvučni sustav; ako je tanki zvučni sustav povezan na priključak HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2.
 2. Uključite tanki zvučni sustav.
 3. Pritisnite HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže zaslon HOME (Početni zaslon)
 4. Na početnom zaslonu odaberite SetupAdvanced Settings (Postavljanje → Napredne postavke) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 5. Odaberite System SettingsSystem Information (Postavke sustava → Informacije o sustavu) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 6. Na TV zaslonu, ako je broj verzije 001.283 ili noviji (prvu i drugu nulu broja verzije softvera možete zanemariti), već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Važna obavijest

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u suprotnom mogli oštetiti HT-A7000.
 • Ne isključujte HT-A7000 te mu ne isključujte napajanje izmjeničnom strujom tijekom ažuriranja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Ne uklanjajte kabel za napajanje dok se softver preuzima i ažurira. To može uzrokovati kvar sustava.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje programskih datoteka:

MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovu metodu?
Internet/mreža
(PREPORUČENO)
 • aktivna internetska veza (s pomoću bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor
Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
USB uređaj za pohranu
 • računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje putem interneta

Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 30 minuta. Prvo postavite opremu, nakon toga preuzmite ažuriranje s interneta.

Što vam je potrebno:

 • aktivna internetska veza (s pomoću bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor

Postavljanje opreme:

 1. Uključite televizor i provjerite je li odabran ulaz u koji je priključen vaš tanki zvučni sustav. (Ako je tanki zvučnik priključen na HDMI2 ulaz, odaberite opciju HDMI2 kao ulaz)
 2. Priključite tanki zvučni sustav na internetski izvor s pomoću bežičnog usmjerivača.
 3. Uključite tanki zvučni sustav.
 4. Na daljinskom upravljaču pritisnite HOME (Početni zaslon) i pričekajte dok se ne pojavi zaslon HOME (Početni zaslon).

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. U izborniku HOME (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupAdvanced SettingsSoftware Update → Network update (Postavljanje → Napredne postavke → Ažuriranje softvera → Ažuriranje mreže), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 2. Kad se poruka Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.283 (Ažuriranje na novu verziju sustava. Nikad ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija 00x.xxx, nova verzija 001.283) prikazuje na TV zaslonu odaberite OK (U redu) s pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Na TV zaslonu prikazuje se poruka Update Caution (Oprez, ažuriranje u tijeku). S pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 4. Tanki zvučni sustav preuzima podatke programskih datoteka s interneta.
 5. Nakon preuzimanja tanki zvučni sustav ponovno se pokreće i započinje ažuriranje glavne jedinice. Tijekom ažuriranja glavne jedinice prikazivat će se status napretka ažuriranja XX % na zaslonu prednje ploče.
 6. Nakon što se glavna jedinica ažurira, tanki zvučni sustav automatski će se ponovno pokrenuti. Ako je potrebno, nakon toga započinje ažuriranje subwoofera ili stražnjih zvučnika.
 7. Ažuriranje je dovršeno kada se na televizoru prikaže poruka o završetku.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije 1.283, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka tankog zvučnog sustava putem interneta.

 • Poruka The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet. (Uređaj nije povezan s mrežom. Za ažuriranje vaš tanki zvučni sustav mora biti povezan s internetom.) prikazuje se na TV zaslonu. Ako ne možete izvršiti Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), pokrenite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
  1. Provjerite jesu li uključeni usmjerivač i svi uređaji priključeni između tankog zvučnog sustava i usmjerivača.
  2. Provjerite jesu li svi kabeli između tankog zvučnog sustava i usmjerivača ispravno priključeni.
  3. Ponovite postupak ažuriranja
 • Nakon što je započeo postupak Update via Internet (Ažuriranje putem Interneta), prikazuje se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuju se na TV zaslonu), ali traka napretka na zaslonu ostaje nepromijenjena.
  Ovisno o mreži, postupak Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) može potrajati dulje vrijeme (do 60 minuta). Zato se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuje se na TV zaslonu) prikazuje i traka napretka na prikazu se ne mijenja dugo vremena.
 • Prilikom pokretanja postupka Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), na TV zaslonu prikazuje se poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Status veze ne može se potvrditi. Komunikacija je s poslužiteljem onemogućena. Pokušajte ponovno kasnije.) i ne možete izvršiti nadogradnju programskih datoteka.
  1. Provjerite povezanost na bežičnu mrežu.
  2. Provjerite ima li tanki zvučni sustav vlastitu IP adresu u mrežnim postavkama. (Ako upotrebljavate proxy poslužitelj, u polje Proxy Server (Proxy poslužitelj) umjesto naziva glavnog proxy računala unesite IP adresu proxy poslužitelja koji upotrebljavate.)
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite tanki zvučni sustav i ponovno pokušajte ažurirati.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i još nije gotovo.
  Ako je problem i dalje prisutan, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju ažurirajte sustav s pomoću postupka Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Poruka Already Updated (Već je ažurirano) prikazuje se na zaslonu televizora.
  Verzija programskih datoteka koja je trenutno instalirana na tankom zvučnom sustavu najnovija je verzija

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i osobnog računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovu metodu. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na HT-A7000.

Pripreme za ažuriranje programskih datoteka

Prije preuzimanja programskih datoteka provjerite pokreće li vaše računalo jedan od sljedećih operacijskih sustava te pripremite USB izbrisivi memorijski pogon.

Operacijski sustavi

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku A7HT-1_283.zip na računalo i upamtite direktorij.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties (Svojstva). Pobrinite se da je veličina 486 MB (510 075 126 bajtova).
Prenesite datoteke na USB uređaj za pohranu:
 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke A7HT-1_283.zip.
  • Za operacijski sustav Mac OS X:
   1. Idite na lokaciju na kojoj je preuzeta datoteka i dva puta pritisnite na datoteku A7HT-1_283.zip.
   2. Sustav stvara novu datoteku pod nazivom F_A7HT3.UPG.
  • Za operacijski sustav Microsoft Windows:
   1. Idite na direktorij u kojem je preuzeta datoteka i desnom tipkom miša pritisnite na datoteku A7HT-1_283.zip, a zatim pritisnite na Extract All (Izdvoji sve).
    Napomena: Za operacijski sustav Windows zadane postavke za preglednik Microsoft Edge spremit će datoteku u mapu Downloads (Preuzimanja). Kako biste pronašli mapu Downloads (Preuzimanja), pritisnite karticu Desktop (Radna površina) na zaslonu Start (Početni zaslon) i pronađite preuzetu datoteku s pomoću preglednika Windows Explorer.
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvajanje komprimiranih mapa) pritisnite opciju Extract (Izdvoji).
   3. Sustav stvara novu datoteku pod nazivom F_A7HT3.UPG.
 2. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo.
 3. Prenesite datoteku F_A7HT3.UPG na USB uređaj za pohranu:
  • Za operacijske sustave Mac OS X: Povucite i ispustite datoteku F_A7HT3.UPG u korijensku mapu USB uređaja.
  • Za operacijske sustave Windows:
   1. Idite na direktorij u kojem je stvorena datoteka i desnom tipkom miša pritisnite datoteku F_A7HT3.UPG.
   2. U izborniku odaberite opciju Send To... (Pošalji...), a zatim pritisnite pogonsku jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. izmjenjivi disk E:).
   3. Datoteka F_A7HT3.UPG kopirat će se na USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se mapa ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv mape.
 4. Po dovršetku kopiranja datoteke F_A7HT3.UPG izvadite USB uređaj iz svog računala
Prenesite ažuriranje na HT-A7000

Najprije pripremite opremu, a zatim ažuriranje prenesite na HT-A7000.

Pripremanje opreme:
 1. Uključite televizor i provjerite je li prilagođen za ulaz na koji je priključen tanki zvučni sustav. (Ako je tanki zvučni sustav priključen na HDMI2 ulaz, odaberite opciju HDMI2 kao ulaz).
 2. Uključite tanki zvučni sustav.
 3. Pritisnite HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže zaslon HOME (Početni zaslon).
 4. Umetnite USB uređaj koji sadrži datoteku F_A7HT3.UPG.
Prijenos ažuriranja:
 1. Na zaslonu HOME (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupAdvanced SettingsSoftware UpdateUSB update (Postavljanje → Napredne postavke → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem USB-a), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 2. Kad se poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.283 (Ažuriranje na novu verziju sustava. Nikad ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija xxx.xxx, nova verzija 001.283) prikazuje na TV zaslonu odaberite OK (U redu) s pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Kad se na zaslonu televizora prikaže poruka Update Caution (Oprez, ažuriranje u tijeku), odaberite OK (U redu) s pomoću daljinskog upravljača i pritisnite ENTER (Unos).
 4. Tanki zvučni sustav preuzima podatke programskih datoteka s USB memorijskog uređaja.
 5. Nakon preuzimanja tanki zvučni sustav ponovno se pokreće i započinje ažuriranje glavne jedinice. Tijekom ažuriranja glavne jedinice prikazivat će se status napretka ažuriranja XX % na zaslonu prednje ploče.
 6. Nakon što se glavna jedinica ažurira, tanki zvučni sustav automatski će se ponovno pokrenuti. Ako je potrebno, nakon toga započinje ažuriranje subwoofera ili stražnjih zvučnika.
 7. Ažuriranje je dovršeno kada se na televizoru prikaže poruka o završetku.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije 1.283, ažuriranje programskih datoteka je uspješno

Rješavanje problema

Što učiniti ako naiđete na probleme tijekom ažuriranja programskih datoteka za tanki zvučni sustav putem računala i USB memorije.

 • Na zaslonu prednje ploče naizmjence se prikazuju poruke UPDT (AŽURIRANJE) i ERROR (POGREŠKA).
  1. Isključite sustav i isključite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje tankog zvučnog sustava.
  3. Ponovite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja
  Uključite tanki zvučni sustav i ponovno slijedite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Datoteka ažuriranja A7HT-1_283.zip koja je preuzeta s web-mjesta ne može se izdvojiti.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Obrišite datoteku i ponovno je preuzmite.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i još nije gotovo.
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
  2. Uključite tanki zvučni sustav.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.