Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • SRS-ZR5

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšanje sigurnosti komunikacije

VAŽNO: Ažuriranje programskih datoteka morate provesti kako biste nastavili s upotrebom usluge za distribuciju glazbe ugrađenog uređaja Chromecast. Ako ne instalirate ažuriranje ručno, automatski će se instalirati kad postoji aktivna mrežna veza i kad zvučnik nije u upotrebi.

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka 6.34 za SRS-ZR5

Verzija datoteke

 • 6.34

Veličina datoteke

 • 162 MB (169 935 040 bajtova)

Datum izdanja

 • 26-04-2022

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Ovo ažuriranje nije neophodno ako su programske datoteke vašeg osobnog audio sustava već ažurirane na verziju 6.34. Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate. Postoje dva načina kako to učiniti:

 • Kako potvrditi s pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal).
  1. Povežite jedinicu s istom Wi-Fi mrežom kao i pametni telefon s pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal).
  2. Pokrenite aplikaciju Sony | Music Center (SongPal) na pametnom telefonu.
  3. Na zaslonu Speaker & Group (Zvučnik i grupa) odaberite zvučnik.
  4. Odaberite Settings (Postavke).
  5. Na zaslonu Settings (Postavke) odaberite Other Settings (Ostale postavke).
  6. Na zaslonu Other Settings (Ostale postavke) potvrdite verziju programskih datoteka zvučnika.
 • Način provjere upotrebom osobnog računala.
  1. Povežite jedinicu s računalom s pomoću LAN kabela (nije isporučen).

   Napomena: Priključite zvučnik izravno na računalo s pomoću LAN kabela.
  2. Priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (isporučen) na adapter za izmjeničnu struju (isporučen). Pritisnite gumb (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) kako biste uključili napajanje.

   Napomena: Pričekajte da indikator LINK (Veza) prestane treperiti i da počne stalno svijetliti ružičasto.
  3. Prikažite mrežne postavke uređaja tvrtke Sony na računalu.
   1. Pokrenite preglednik
   2. Unesite sljedeći URL u traku za adresu: http://169.254.1.1
  4. Odaberite jezik u odjeljku Language Setup (Postavljanje jezika), ako se prikazuje.
  5. Na zaslonu Device Details (Pojedinosti o uređaju) prikazuje se Firmware Version (Verzija programskih datoteka) (X.XX.X.XX).

   Napomena: Na zaslonu se prikazuju Firmware Version (Verzija programskih datoteka), Model Name (Naziv modela), Device Name (Naziv uređaja), Connection Type (Vrsta veze), Internet Access (Pristup internetu), SSID i Security Method (Sigurnosna metoda).

  Postoje dva jednostavna načina ažuriranja programskih datoteka na vašem zvučniku:

  MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovu metodu?

  Internet/mreža
  (PREPORUČENO)

  • Ethernet kabel ili bežični usmjerivač za priključivanje zvučnika na internet
  • Za provjeru povezanosti zvučnika provjerite:
   • aktivnu internetsku vezu
  Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
  USB uređaj za pohranu
  • računalo
  • USB uređaj za pohranu
  Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

  Preuzimanje i instaliranje

  Internet/mreža

  Ažuriranje softvera možete preuzeti s interneta (mreže). Provjerite sljedeće korake.

  Napomena: Ne možete ažurirati na najnoviji softver ako sustav NIJE povezan na internet (mrežu).

  VAŽNO: Provjerite da je jedinica priključena u utičnicu putem USB adaptera za izmjeničnu struju prije nego što započne ažuriranje.

  1. Priključite se na vanjski izvor napajanja. Upotrijebite USB adapter za izmjeničnu struju i USB mikrokabel koji ste dobili kako biste priključili ulaz za istosmjerno napajanje jedinice od 5 V u utičnicu.
   Napomena: Ažuriranje softvera ne može se provesti samo putem napajanja baterije.
  2. Povezivanje s internetom (mrežom)
   • Povezivanje s pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal) na mobilnom uređaju
   • Povezivanje putem Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Povezivanje putem računala
    Napomena: Za dodatne pojedinosti pogledajte korisničku upute za proizvod.
  3. Ako je uključen zvučnik, pritisnite gumb (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) i isključite ga.
  4. Čvrsto priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom povezan s adapterom za izmjeničnu struju u utičnicu za izmjeničnu struju.
   Napomena: Ažuriranje softvera ne možete pokrenuti ako se jedinica napaja isključivo putem baterije.
  5. Pritisnite gumb (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) kako biste uključili napajanje.
  6. Pričekajte dok indikator LINK (Veza) ne prestane treperiti i ne zasvijetli narančasto. Kod svakog dostupnog ažuriranja softvera počinje svijetliti gumb UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS).
  7. Dodirnite gumb UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) i zadržite dodir dok ne začujete zvučne signale. Kad ažuriranje softvera započne, gumb UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) počinje svijetliti.
   Napomena: Zvučnik ne radi tijekom ažuriranja.
  8. Treperenje (interval i stanje) gumba UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) mijenja se tijekom napredovanja ažuriranja
  9. Gumb UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) isključuje se i zvučnik prelazi u stanje pripravnosti ili stanje pripravnosti BLUETOOTH/Network (Bluetooth veze / mreže) automatski kad ažuriranje završi
  10. Provjerite verziju slijedeći korake opisane pod Provjera verzije programskih datoteka kako biste potvrdili da je ažuriranje uspješno provedeno.

  Pitanja i odgovori

  Svijetle li svi LED indikatori funkcija?

  Ažuriranje softvera nije uspjelo. Pritisnite gumb (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) za isključivanje zvučnika i potom ga ponovno uključite. Provjerite je li zvučnik povezan na internet i svijetli li gumbUPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) pa ponovno pokrenite ažuriranje.

  Indikator UPDATE (Ažuriranje) nastavit će svijetliti narančasto.

  Ažuriranje softvera nije uspjelo. Ažuriranje programskih datoteka za osobni audio sustav možete učiniti putem USB izbrisivog memorijskog pogona.

  Indikator Gumb ON/Standby (Uključeno / stanje pripravnosti) treperi crveno, a gumb UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) narančasto.

  Ažuriranje softvera nije uspjelo. Ažuriranje programskih datoteka za osobni audio sustav možete učiniti putem USB izbrisivog memorijskog pogona.

  USB

  Podržani operacijski sustavi:

  • Windows 10
  • Windows 8.1 – upotrijebite na računalu.
  • Mac OS X (10.6) ili novija verzija

  Mediji za snimanje:

  USB bljeskalica: nije zajamčen rad za sve USB izbrisive memorijske pogone s kapacitetom većim od 256 MB.

  Napomene:

  • Treperenje indikatora UPDATE (Ažuriranje) mijenja se u skladu s napretkom ažuriranja. Na početku indikator UPDATE (Ažuriranje) treperi četiri puta, a zatim se broj treperenja smanjuje za jedno treperenje i nakon ažuriranja prestaje treperiti.
  • Držite zvučnik priključenim na izvor napajanja tijekom ažuriranja.
  • Ne uklanjajte kabel za napajanje izmjeničnom strujom sve dok ažuriranje ne završi.
  • Nemojte isključiti napajanje tijekom ažuriranja.
  • Ažuriranje obično traje od 3 do 10 minuta.

  1. Zatvorite sve otvorene prozore i pokrenute programe osim ove stranice.
  2. Pročitajte odredbe i uvjete na ovoj stranici te označite okvir kako biste ih prihvatili.
  3. Preuzmite ažuriranje programskih datoteka. Započinje preuzimanje datoteke SRS16003.UPG, 162 MB (169 935 040 bajtovi).
  4. Spremite datoteku na radnu površinu računala.
   Napomena: Ako upotrebljavate Windows 10 ili 8.1, datoteka ažuriranja možda će se automatski spremiti u mapu Downloads (Preuzimanja). Na zaslonu Start (Početni zaslon) pritisnite pločicu Desktop (Radna površina) i s pomoću preglednika Explorer pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja).
  5. Kopiranje datoteka ažuriranja na USB izbrisivi memorijski pogon:
   1. Umetnite početni (formatirani) USB izbrisivi memorijski pogon u USB utor na računalu.
   2. Kopirajte mapu UPDATE (Ažuriranje) na USB izbrisiv memorijski pogon.

  Ažuriranje audio sustava putem USB uređaja:

  1. Spojite zvučnik na utičnicu za izmjeničnu struju i uključite ga pritiskom na gumb za uključivanje / gumb za pripravnost
  2. Nakon što indikator POWER (Napajanje) zasvijetli zeleno, umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u USB utor zvučnika.
  3. Pritisnite i držite gumb UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) i odmah nakon toga dodirnite i držite gumb FUNCTION (Funkcija). Nakon toga držite pritisnutima oba gumba četiri sekunde sve dok ne čujete zvučne signale. Nakon što se zvučnik priključi na mrežu, indikator UPDATE (Ažuriranje) može svijetliti narančasto. Čak i u ovom slučaju, nastavite.
  4. Započinje ažuriranje USB uređaja, a indikator UPDATE (Ažuriranje) treperi narančasto. Nemojte upotrebljavati zvučnik tijekom ovog postupka.
  5. Indikator UPDATE (Ažuriranje) (i indikator Power (Napajanje)) treperit će nekoliko puta tijekom ažuriranja.
  6. Nakon ažuriranja, indikator UPDATE (Ažuriranje) će se isključiti i zvučnici će automatski biti u stanju pripravnosti ili stanju pripravnosti za BLUETOOTH vezu / mrežu.
   Napomena: Nakon što prvi put uključite zvučnik nakon ažuriranja, indikator UPDATE (Ažuriranje) treperi narančastom bojom tri puta.
  7. Provjerite verziju programskih datoteka.