Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • MHC-GT7DW

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja

 • Poboljšava sigurnost komunikacije

VAŽNO: Ažuriranje programskih datoteka morate provesti kako biste nastavili s upotrebom usluge za distribuciju glazbe ugrađenog uređaja Chromecast. Ako ne instalirate ažuriranje ručno, automatski će se instalirati kad postoji aktivna mrežna veza i kad uređaj nije u upotrebi.

Prethodne koristi i poboljšanja

Pogledajte prethodne koristi i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka na ver. SYS 6.28 za MHC-GT7DW

Verzija datoteke

 • SYS 6.28

Veličina datoteke

 • 181 MB (190 496 960 bajtovi)

Datum izdanja

 • 29-07-2021

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Ako je verzija programskih datoteka vašeg uređaja SYS 6.28 ili novija, ne morate provesti ažuriranje.
Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Pritisnite gumb POWER (Napajanje) za uključivanje audio sustava.
 2. Pritisnite OPTIONS (Mogućnosti).
 3. Pritisnite gumbe ili za odabir SYSTEM (Sustav), a zatim pritisnite gumb Gumb Enter (Unos).
 4. Pritisnite gumbe ili za odabir VERSION (Verzija), a zatim pritisnite gumb Gumb Enter (Unos).

Broj verzije

Važna napomena

 • Nakon ažuriranja programske datoteke ne mogu biti vraćene na prethodnu verziju.
 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti audio sustav.
 • Za vrijeme ažuriranja nemojte isključivati audio sustav ili ga iskopčavati iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijednu tipku osim onih navedenih u uputama.
 • Tijekom postupka preuzimanja i ažuriranja nemojte upotrebljavati audio sustav ili daljinski upravljač.
 • Ne isključujte kabel za napajanje prije završetka ažuriranja jer biste u protivnom mogli prouzročiti kvar sustava.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje programskih datoteka na audio sustavu:

MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovaj način?

Internet/mreža
(PREPORUČENO)

 • aktivna internetska veza (s pomoću Ethernet kabela)
Ovaj način preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
USB uređaj za pohranu
 • računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje vašeg audio sustava putem interneta

Ovaj način preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Najprije postavite opremu, a zatim putem interneta preuzmite ažuriranje na audio sustav.

Što vam je potrebno:

 • aktivna internetska veza (s pomoću Ethernet kabela)

Postavljanje opreme:

 1. priključite audio sustav na internetski izvor s pomoću Ethernet kabela

Korak 1: instalirajte ažuriranje

 1. Pritisnite gumb Gumb za napajanje na jedinici kako biste uključili audio sustav i pričekajte nekoliko minuta dok se na zaslonu ne prikaže ikona UPDATE (Ažuriranje).
 2. Pritisnite OPTIONS (Mogućnosti).
 3. Pritisnite gumbe ili za odabir SYSTEM (Sustav), a zatim pritisnite gumb Gumb Enter (Unos).
 4. Pritisnite gumbe ili za odabir UPDATE (Sustav), a zatim pritisnite gumb Gumb Enter (Unos).
 5. Pritisnite gumbe ili za odabir VIA NW, a zatim pritisnite gumb Gumb Enter (Unos).
 6. Pritisnite gumb Gumb Enter (Unos) za odabir EXEC (Provedi).
 7. Pritisnite gumbe ili za odabir YES (Sustav), a zatim pritisnite gumb Gumb Enter (Unos).
 8. Pričekajte dok ne završi preuzimanje, kopiranje datoteka i ažuriranje.
  • Preuzimanje: vrijeme preuzimanja ovisi o internetskoj vezi
  • Kopiranje datoteke: nakon ovog koraka pokreće se automatsko ponovno pokretanje sustava (otprilike 10 sekundi)
  • Ažuriranje softvera: nakon ovog koraka isto se pokreće automatsko ponovno pokretanje (otprilike 30 sekundi)
  • Nakon toga pokreće se pokazni način rada
 9. Ponovno pritisnite gumb Gumb za napajanje na jedinici i uključite audio sustav.

Korak 2: potvrdite je li ažuriranje uspjelo

 1. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije SYS 6.28, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Ako se tijekom ažuriranja prikazuje Download Error/Push POWER (Pogreška pri preuzimanju / Pritisnite gumb za napajanje) tijekom ažuriranja, ažuriranje softvera nije uspjelo.

 1. Pritisnite gumb Gumb za napajanje i isključite audio sustav.
 2. Ponovno pritisnite gumb Gumb za napajanje i nakon toga će se audio sustav uključiti.
 3. Pričekajte otprilike tri minute (ili dok ne završi ažuriranje mrežne veze) i nakon toga provjerite zaslon na audio sustavu.
 • Ikona UPDATE (Ažuriranje) je uključena.
  • Softver se NIJE ažurirao, ali audio sustav radio normalno.
  • Ponovno pokušajte izvršiti ažuriranje mreže s pomoću prethodnih koraka.
   Napomena: Ako ažuriranje ponovno ne uspije, umjesto mrežnog ažuriranja, pokušajte ažurirati softver s pomoću postupka USB izbrisivog memorijskog pogona.

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i osobnog računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovaj način. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na audio sustav.

Pripreme za ažuriranje programskih datoteka

Prije preuzimanja programskih datoteka provjerite pokreće li vaše računalo jedan od sljedećih operacijskih sustava te pripremite USB izbrisivi memorijski pogon.

Operacijski sustavi

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X verzija 10.6 ili novija

Ako upotrebljavate Windows 10 ili 8.1, upotrijebite ga na računalu.

Napomena: Rad nije zajamčen na svim računalima s kompatibilnim operacijskim sustavima.

Zahtjevi za medije za snimanje

USB izbrisivi memorijski pogon : kapacitet: više od 256 MB

Korak 1: instalirajte ažuriranje

Preuzimanje ažuriranja na računalo:
 1. Ne smije se izvoditi niti jedan program osim vašeg internetskog preglednika.
 2. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete na ovoj stranici
 3. Preuzmite datoteku na svoje računalo (zabilježite lokaciju preuzimanja za referencu).
  • MHC-GT7DW: MHC16001.UPG
   Napomena: 181 MB (190 496 960 bajtovi)
Prenošenje datoteka ažuriranja na USB uređaj za pohranu:
 1. Umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u USB utor na računalu.
 2. Formatirajte USB izbrisivi memorijski pogon.
 3. Kopirajte ažuriranu datoteku u KORIJENSKI direktorij na USB izbrisivi memorijski pogon.

Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se datoteka ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv datoteke.

Prijenos ažuriranja na uređaj za reprodukciju

Priključite USB izbrisivi memorijski pogon na USB utor audio sustava.

Prijenos ažuriranja:
 1. Pokrenite audio sustav pritiskom na gumb Gumb za napajanje.
 2. Pritisnite OPTIONS (Mogućnosti).
 3. Pritisnite gumbe ili za odabir SYSTEM (Sustav), a zatim pritisnite gumb Gumb Enter (Unos).
 4. Pritisnite gumbe ili za odabir UPDATE (Sustav), a zatim pritisnite gumb Gumb Enter (Unos).
 5. Pritisnite gumbe ili za odabir VIA USB, a zatim pritisnite gumb Gumb Enter (Unos).
 6. Pritisnite gumb Gumb Enter (Unos) za odabir EXEC (Provedi).
 7. Pritisnite gumbe ili za odabir YES (Sustav), a zatim pritisnite gumb Gumb Enter (Unos).
  Napomena: Poruka UPDATING (Ažuriranje) na zaslonu treperit će tijekom ažuriranja.
 8. Pričekajte dok ne završi kopiranje datoteka i ažuriranje.
  • Kopiranje datoteke: nakon ovog koraka pokreće se automatsko ponovno pokretanje sustava (otprilike 10 sekundi).
  • Ažuriranje softvera: nakon ovog koraka isto se pokreće automatsko ponovno pokretanje (otprilike 30 sekundi).
  • Nakon toga pokreće se pokazni način rada.

Korak 2: potvrdite je li ažuriranje uspjelo

 1. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije SYS 6.28, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Ako se tijekom ažuriranja prikaže poruka File Error (Pogreška datoteke), No File (Nema datoteke) ili Read Error/Push POWER (Pogreška pri čitanju / Pritisnite gumb za napajanje), ažuriranje softvera nije uspjelo.

 1. Provjerite je li ažurirana datoteka ispravna i nalazi li se u korijenskom direktoriju vašeg USB izbrisivog memorijskog pogona te ponovite prethodne korake.
 2. Ako još uvijek ne možete provesti ažuriranje, pokušajte ponovno nekim drugim USB uređajem za pohranu.