Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • DMP-Z1
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-ZX300

O instalaciji

Prednosti i poboljšanja

 • Tim se uslužnim programom instalira softver upravljačkog programa za USB audio pogon tvrtke Sony za funkciju USB-DAC

Zahtjevi sustava

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Priprema

 • Na računalo se prijavite kao Administrator.
 • Nemojte isključivati računalo dok se ažuriranje ne dovrši.
 • Nepridržavanje ovih uputa ili prekid postupka ažuriranja mogu uzrokovati probleme u radu softvera.
 • Ako se poruka Windows needs your permission to continue (Sustavu Windows potrebno je vaše odobrenje za nastavak) pojavi u dijaloškom okviru User Account Control (Kontrola korisničkog računa), pritisnite Continue (Nastavi) za nastavak.

Instalacija

 1. Na zaslonu biblioteke reproduktora pritisnite USB DAC ili DAC. Zatim kad se prikaže poruka, pritisnite OK (U redu).
 2. Priključite reproduktor na računalo putem USB uređaja.
 3. Na računalu otvorite prozor Device Manager (Upravitelj uređaja) zatim pritisnite Sound, video and game controllers (Kontroleri za zvuk, videozapis i igre).
  Napomena: Ako se Sony Audio nalazi na popisu, upravljački je program već instaliran na vašem računalu.
 4. Desnom tipkom miša pritisnite WALKMAN i odaberite Properties (Svojstva).
 5. Na kartici Driver (Upravljački program) potvrdite da se prikazuje Driver Provider: Microsoft (Pružatelj upravljačkog programa: Microsoft).
 6. Odaberite Update Driver (Ažuriranje upravljačkog programa), a zatim pritisnite Search automatically for drivers (Automatsko pretraživanje upravljačkih programa).
 7. Pritisnite Search for updated drivers on Windows Update (Pretraživanje ažuriranih upravljačkih programa za Windows Update). Prikazuje se prozor Windows Update.
 8. Odaberite Check for updates (Provjeri ažuriranja) i ako se pojavi poruka View optional updates (Pregledaj dodatna ažuriranja), pritisnite na nju.
 9. Odaberite strelicu pored Driver updates (Ažuriranja upravljačkog programa), odaberite Sony Corporation - MEDIA -, a zatim pritisnite na Download and install (Preuzimanje i instalacija).
  Napomena: Sony Audio nalazit će se na popisu u odjeljku Sound, video and game controllers (Kontroleri za zvuk, videozapis i igre) u Device Manager (Upravitelj uređaja).
 10. Desnom tipkom miša pritisnite Sony Audio i odaberite Properties (Svojstva).
 11. Na kartici Driver (Upravljački program) potvrdite da se prikazuju Driver Provider (Pružatelj upravljačkog programa) i Driver Version (Verzija upravljačkog programa).
  • Pružatelj upravljačkog programa: Sony Corporation
  • Verzija upravljačkog programa: 8.0.5.3526
 12. Dovršena je instalacija upravljačkog programa za USB audio pogon.

Kako deinstalirati softver upravljačkog programa?

 1. Pritisnite Device ManagerSound, video and game controllers (Upravitelj uređaja → Kontroleri za zvuk, videozapis i igre). Zatim desnom tipkom miška pritisnite Sony Audio i odaberite Uninstall device (Deinstaliraj uređaj).
 2. Označite okvir Delete the driver software for this device (Obriši softver upravljačkog programa za ovaj uređaj), a zatim pritisnite Uninstall (Deinstaliraj).