Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • MAP-S1
 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • SRS-HG1
 • SRS-X88
 • SRS-X9
 • SRS-X99
 • SRS-ZR7
 • RSX-GS9

O instalaciji

Prednosti i poboljšanja

 • Ovaj uslužni program instalira ažuriranu verziju softvera upravljačkog programa za USB audio pogon kako bi podržao reprodukciju vaših audio datoteka s vašeg računala putem USB veze, a također pruža poboljšane izvedbe za funkciju USB-B.

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Napomena: Model RSX-GS9 podržava samo operacijske sustave Windows 8.1 i Windows 10.

Uređaj

 • USB ulaz (sukladan s USB 2.0)

Priprema

 • Pobrinite se da se prijavite na računalo kao Administrator.
 • Nemojte isključivati računalo dok se ažuriranje ne dovrši.
 • Nepridržavanje ovih uputa ili prekid postupka ažuriranja mogu uzrokovati probleme u radu softvera.
 • Ako se poruka Windows needs your permission to continue (Sustavu Windows potrebno je vaše odobrenje za nastavak) pojavi u dijaloškom okviru User Account Control (Kontrola korisničkog računa), pritisnite Continue (Nastavi) za nastavak.

Instalacija

 1. Priključite USB kabel:
  • Za jedinice MAP-S1, SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99, SRS-ZR7, CMT-SX7/SX7B i CAS-1: Povežite se s računala na terminal (vrsta B) na stražnjoj ploči.
  • Za jedinice SRS-HG1 (h.ear go): Povežite se s računala na terminal (vrsta mikro B) na stražnjoj ploči.
  • Za jedinicu RSX-GS9: Povežite se s računala na terminal (vrsta mikro B) na prednjoj ploči.
 2. Na računalu otvorite prozor Device Manager (Upravitelj uređaja) zatim pritisnite Sound, video and game controllers (Kontroleri za zvuk, videozapis i igre).
 3. Uključite jedinicu:
  • Za jedinicu CAS-1: Na daljinskom upravljaču odaberite funkciju USB-B pritiskom na gumb USB-B.
  • Za jedinice MAP-S1, CMT-SX7 ili CMT-SX7B: Na daljinskom upravljaču odaberite funkciju USB REAR (Stražnji USB) pritiskom na gumb FUNCTION (Funkcija).
  • Za jedinice SRS-X9, SRS-X88 i SRS-X99: Odaberite funkciju USB-B dodirom na gumb USB-B.
  • Za jedinicu SRS-ZR7: Odaberite način rada USB-B dodirom na gumb Function (Funkcija).
  • Za jedinice SRS-HG1 (h.ear go): Odaberite funkciju USB pritiskom na gumb FUNCTION (Funkcija).
  • Za jedinicu RSX-GS9: Odaberite funkciju USB-DAC pritiskom na gumb izvora na prednjoj ploči ili daljinskom upravljaču.
  Trenutačni upravljački program za povezanu jedinicu naveden je u odjeljku Sound, video and game controllers (Kontroleri za zvuk, videozapis i igre) u Device Manager (Upravitelj uređaja).
  Napomena: Ako je navedena opcija Sony Audio, ispravan upravljački program već je instaliran na vašem računalu.
 4. Desnom tipkom miša pritisnite navedeni upravljački program i odaberite Update Driver (Ažuriraj upravljački program).
 5. Pritisnite Search automatically for drivers (Automatsko pretraživanje upravljačkih programa).
 6. Pritisnite Search for updated drivers on Windows Update (Pretraživanje ažuriranih upravljačkih programa za Windows Update). Prikazuje se prozor Windows Update.
 7. Odaberite Check for updates (Provjeri ažuriranja) i ako se pojavi poruka View optional updates (Pregledaj dodatna ažuriranja), pritisnite je.
 8. Odaberite strelicu pored Driver updates (Ažuriranja upravljačkog programa), odaberite Sony Corporation - MEDIA -, a zatim pritisnite Download and install (Preuzimanje i instalacija).
  Napomena: Sony Audio nalazit će se na popisu u odjeljku Sound, video and game controllers (Kontroleri za zvuk, videozapis i igre) u Device Manager (Upravitelj uređaja).
 9. Desnom tipkom miša pritisnite Sony Audio i odaberite Properties (Svojstva).
 10. Na kartici Driver (Upravljački program) potvrdite Driver Provider (Pružatelj upravljačkog programa) i Driver Version (Verzija upravljačkog programa).
  • Pružatelj upravljačkog programa: Sony Corporation
  • Verzija upravljačkog programa: 8.0.5.3526
 11. Instalacija USB audio pogona dovršena je.

Kako deinstalirati softver upravljačkog programa?

 1. Pritisnite Device ManagerSound, video and game controllers (Upravitelj uređaja → Kontroleri za zvuk, videozapis i igre), a zatim desnim klikom na Sony Audio i odaberite Uninstall device (Deinstaliraj uređaj).
 2. Označite okvir Delete the driver software for this device (Obriši softver upravljačkog programa za ovaj uređaj), a zatim pritisnite Uninstall (Deinstaliraj).