Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • KD-55AF9
 • KD-65AF9
 • KD-65ZF9
 • KD-75ZF9

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja

 • Rješavanje problema kad nema slike i/ili zvuka tijekom prebacivanja na zemaljski ulaz

Prethodne koristi i poboljšanja

Pogledajte prethodne koristi i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu s televizorima koji se prodaju u Europi. Navedeni modeli ne prodaju se u svim državama/regijama.

Priprema

Videovodič: Kako ažurirati svoj televizor

Provjerite verziju softvera

Možda je softver već ažuriran. Ako niste sigurni, možete lako provjeriti koju verziju softvera imate slijedeći ove upute:

 1. Pritisnite gumb HELP (Pomoć) na daljinskom upravljaču.
 2. Broj verzije softvera na TV zaslonu prikazuje se ispod naziva modela.
  • Model: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Verzija softvera: PKG-xxxxxxxx

Ako je broj verzije PKG6.5076.xxxx ili noviji, već imate najnoviju verziju softvera te nije potrebno ažuriranje.

Programske datoteke na BRAVIA TV-u možete ažurirati na dva načina:

 • Upotreba funkcije Automatically check for update (Automatska provjera ima li ažuriranja) (jednostavno)
  Napomena: Televizor će možda prikazati poruku Software is up to date (Softver je ažuriran) čak ako novija verzija nije instalirana. Ažuriranja putem funkcije Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) odvijaju se u intervalima i možda nisu odmah dostupna. Pokušajte ponovno kasnije. Ako želite sada ažurirati softver, slijedite upute za preuzimanje i instaliranje ažuriranja s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona.
 • Upotreba USB izbrisivog memorijskog pogona

Upotreba funkcije Automatically check for update (Automatska provjera ima li ažuriranja) (jednostavno):

Tvrtka Sony pruža ažuriranja softvera kako bi se poboljšale funkcije televizora i korisnicima pružilo najnovije iskustvo gledanja televizora. Najjednostavniji način za primanje ažuriranja softvera jest upotrebom funkcije Automatically check for update(Automatska provjera ažuriranja). Ta je postavka omogućena prema zadanom.
Ako ste omogućili funkciju Automatically check for update (Automatska provjera ima li ažuriranja) u nastavku, automatski ćete primiti obavijest za ažuriranje televizora.

 1. Pritisnite gumb HELP (Pomoć) na daljinskom upravljaču.
 2. Odaberite System software update (Ažuriranje softvera sustava).
 3. Odaberite Automatically check for update(Automatska provjera ažuriranja).

Novo ažuriranje programskih datoteka uvodit će se postupno na sve televizore povezane s internetom tijekom tjedana nakon izdanja.

VAŽNO: Sljedeći odjeljci „System Requirements” (Zahtjevi sustava), „File Info” (Informacije o datoteci) i „Download & Install” (Preuzmi i instaliraj) odnose se na postupak ažuriranja putem USB izbrisivog memorijskog pogona. Možete ih zanemariti ako ste ažuriranje dovršili s pomoću funkcije „Automatically check for update” (Automatska provjera ažuriranja).

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu za podršku tvrtke Sonyu dijelu Questions and Answers (Pitanja i odgovori).

Upotreba USB izbrisivog memorijskog pogona:

Softver možete ažurirati i s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona. Ako internetska veza na televizoru nije postavljena ili n’e želite čekati ažuriranje putem funkcije Automatically check for update (Automatska provjera ima li ažuriranja), pokušajte preuzeti i ažurirati s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona prema uputama u nastavku.

Zahtjevi sustava

Što vam je potrebno

 • računalo s pristupom internetu
 • USB izbrisivi memorijski pogon
  * Možete ažurirati televizor čak i ako na USB izbrisivom memorijskom pogonu ima drugih datoteka.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka na ver.6.5076 za televizor

Naziv zip datoteke

 • sony_atvotafull_2018_1605076100_eua_auth.zip

Verzija datoteke

 • 6.5076

Veličina datoteke

 • 1 413 817 776 bajtova

Datum izdanja

 • 03-09-2021

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli uzrokovati kvar ili oštećenje televizora.
 • Za vrijeme ažuriranja nemojte isključivati televizor ili ga iskopčati iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Prije nego što započnete ažuriranje programskih datoteka, zaustavite sva snimanja (samo za modele s funkcijom USB HDD snimanja).

Kako preuzeti ažuriranje:

Prije instaliranja ažuriranja morate ga preuzeti s interneta i spremiti na USB izbrisivi memorijski pogon.

 1. Pritisnite gumb Download (Preuzmi) na vrhu stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Kad prihvatite uvjete i odredbe, pritisnite gumb Download (Preuzmi) na dnu stranice kako biste datoteku za ažuriranje preuzeli na svoje računalo.
 3. Provjerite naziv preuzete datoteke i veličinu (pogledajte odjeljak File Info (Informacije o datoteci)).
 4. Izdvojite preuzetu datoteku na lokaciju na računalu koju ćete lako pronaći.
  Napomena: Nakon što izdvojite preuzetu datoteku, pronaći ćete još jednu zip datoteku (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
 5. Umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u računalo.
 6. Idite na lokaciju gdje ste spremili izdvojenu datoteku i kopirajte ili povucite i ispustite tu datoteku u korijenski direktorij USB uređaja.
  Napomena: Korijenski direktorij prvi je ili najviši direktorij na uređaju u kojem se nalaze sve ostale mape.
 7. Izvadite USB izbrisivi memorijski pogon iz računala i nastavite do sljedećeg odjeljka.

Korak 1: instalirajte ažuriranje

Nakon što ste preuzeli datoteku za ažuriranje i pripremili USB uređaj, možete je instalirati na televizor. Postupak može trajati do 10 minuta, a tijekom instalacije vaš će se televizor samostalno isključiti i ponovno uključiti. Slijedite ove korake:

 1. Uključite televizor.
 2. Provjerite je li drugi USB uređaj umetnut u televizor.
 3. Umetnite USB izbrisivi memorijski pogon na kojem se nalazi izdvojena datoteka (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip) u USB ulaz na televizoru.
  Napomena: Ako televizor ima više USB ulaza, možete upotrijebiti bilo koji USB utor.
 4. Nakon što televizor prepozna USB izbrisivi memorijski pogon, na TV-u će se pojaviti niz različitih poruka. Slijedite upute na zaslonu.
  Napomena: Ako se poruke ne pojave automatski, upotrijebite daljinski upravljač kako biste isključili i ponovno uključili televizor.
 5. Započinje postupak ažuriranja, a indikator POWER (Napajanje) na televizoru počinje treperiti bijelom bojom te se prikazuje zaslon napretka ažuriranja na televizoru.
 6. Nakon nekoliko minuta, televizor će se isključiti i ponovno uključiti kako bi se ažuriranje dovršilo.

  UPOZORENJE! Tijekom postupka instalacije softvera:

  • nemojte uklanjati USB uređaj
  • nemojte isključivati televizor
  • nemojte prekidati vezu između televizora i izvora napajanja

 7. Televizor će se automatski ponovno pokrenuti kad se ažuriranje dovrši.
 8. Pažljivo uklonite USB uređaj iz USB utora.

Korak 2: provjerite je li ažuriranje uspjelo

Provjerite trenutačnu verziju softvera kako biste bili sigurni da je ažuriranje uspješno instalirano.

 • Ako je broj verzije PKG6.5076.xxxx, ažuriranje softvera bilo je uspješno.
 • Ako broj verzije softvera nije PKG6.5076.xxxx, ponovno preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Često postavljana pitanja

 • Hoće li se moje osobne postavke izbrisati nakon ažuriranja?
  Ne, sve se vaše osobne postavke čuvaju.
 • Mogu li instalirati stariju verziju softvera?
  Ne. Instaliranje starije verzije softvera nije moguće ako želite da televizor radi optimalnom učinkovitošću. Najnovija verzija softvera sadrži sve koristi i poboljšanja prethodne verzije.
 • Je li normalno da se tijekom postupka ažuriranja televizor isključi?
  Da, normalno je da se tijekom postupka ažuriranja televizor ponovno pokrene. Za vrijeme instaliranja novog softvera televizoru treba više vremena za ponovno pokretanje.

Što učiniti ako se tijekom ažuriranja programskih datoteka televizora pojave problemi

Ako se na zaslonu televizora pojavi poruka An error occurred during the software update (Dogodila se pogreška tijekom ažuriranja softvera) ili Software cannot be updated using this USB device (Softver se ne može ažurirati upotrebom ovog USB uređaja), provedite sljedeće postupke kako biste pronašli moguća rješenja:

 1. Isključite televizor pritiskom na gumb POWER (Napajanje) na televizoru.
 2. Ponovno pritisnite gumb POWER (Napajanje), a zatim ponovite postupak instaliranja.

Ako se na zaslonu televizora prikaže poruke No newer version of the TV software was found (Nije pronađena novija verzija softvera televizora), na televizoru je već instalirana novija verzija softvera te nije potrebno ažuriranje.

Napomena: Ako pokušavate ažurirati softver s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona, provjerite sljedeće.

 • Provjerite je li USB izbrisivi memorijski pogon ispravan.
 • Pogon mora biti formatiran prema standardima FAT16, FAT32, exFAT ili NTFS.
 • Ovisno o veličini i strukturi direktorija drugih datoteka na pogonu, ažuriranje može biti neuspješno čak i ako upotrebljavate USB izbrisivi memorijski pogon koji udovoljava gornjim uvjetima. Ako ažuriranje i dalje nije uspješno, izbrišite ostale datoteke i ponovno pokušajte ažuriranje s USB izbrisivim memorijskim pogonom na kojem se nalazi samo datoteka za ažuriranje. Ako ažuriranje i dalje nije uspješno, formatirajte USB izbrisivi memorijski pogon prema standardu FAT32 i pokušajte ponovno.

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu za podrušku tvrtke Sony u odjeljku Questions and Answers (Pitanja i odgovori).