Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Pružanje sigurnosnih ažuriranja (primijenit će se razina sigurnosti prikazana u izborniku Settings (Postavke) od studenog 2021.)

VAŽNO:

 • Morat ćete ažurirati softver Music Center for PC i programske datoteke uređaja Walkman na najnovije verzije kako biste poboljšali stabilnost veze. Ako jedno od njih nije ažurirano na najnoviju verziju, postoji mogućnost da se softver Music Center for PC i uređaj Walkman neće pravilno povezati.
 • Datum i vrijeme moraju biti pravilno postavljeni na uređaju Walkman jer se obavijest o ažuriranju u suprotnom možda neće prikazati. Ako nisu ispravno postavljeni, postavite datum i vrijeme ručno.

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Verzija datoteke

 • Ver. 4.06.00

Veličina datoteke

 • 865 MB (907 411 888 bajtova)

Datum izdanja

 • 30-11-2021

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Ako je Walkman već ažuriran na verziju softvera 4.06.00, ne trebate izvršiti ažuriranje.

 1. Prijeđite prstom preko Home (Početni zaslon) prema gore.
 2. Dodirnite SettingsSystemAbout device (Postavke → Sustav → O uređaju).
 3. Naziv modela i verzija softvera prikazuju se u odjeljcima Model & hardware (Model i hardver) i Build number (Broj međuverzije) tim redoslijedom.

Prije nadogradnje

 • Prilikom ažuriranja obavezno se povežite s mrežom.
 • Nakon ažuriranja programske datoteke ne mogu biti vraćene na prethodnu verziju.
 • Vrijednosti postavke Wireless playback quality (Kvaliteta reprodukcije putem bežične mreže) za Bluetooth funkciju možda će se vratiti na početne vrijednosti (preferira se LDAC veza) prije ažuriranja.
 • Zaslon Permissions (Dozvole) možda će se prikazati nakon ažuriranja. Ako dođe do toga, slijedite upute na zaslonu.
 • Prenesite sve podatke s uređaja Walkman na računalo budući da se podaci koji ostanu na uređaju Walkman mogu izgubiti tijekom ažuriranja.
 • Ne možemo jamčiti da se pjesme i podaci neće oštetiti ili izbrisati prilikom ažuriranja.
 • Prilikom ažuriranja na uređaju Walkman mora biti 2 GB slobodnog prostora. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.
 • Ako u ugrađenoj flash memoriji nema dovoljno slobodnog prostora, nepotrebne podatke prenesite natrag na računalo da biste oslobodili prostor.
 • Provjerite je li baterija uređaja Walkman napunjena više od 60 % i priključite uređaj na punjenje.
 • Tijekom instaliranja ove datoteke obavezno se prijavite kao administrator ili korisnik s administratorskim pravima.
 • Troškove povezivanja snose korisnici.

Važna obavijest

Za korisnike koji upotrebljavaju aplikaciju Music Center for PC:

 • Kako biste poboljšali stabilnost veze, ažurirajte Music Center for PC i softver uređaja Walkman na najnoviju verziju.
 • Ako NISU ažurirani na najnoviju verziju, možda se neće moći povezati.

Ako na uređaju Walkman nisu pravilno postavljeni datum i vrijeme, obavijest o ažuriranju možda se neće prikazati. Stoga provjerite jesu li datum i vrijeme pravilno postavljeni. Ako nisu ispravni, postavite datum i vrijeme ručno.

Upute za postavljanje datuma i vremena

 1. Prijeđite prstom preko Home (Početni zaslon) prema gore.
 2. Dodirnite ikonu Clock (Sat), a zatim će se prikazati trenutni datum i vrijeme.
  NAPOMENA: ako su datum i vrijeme ispravni, Walkman se pojavljuje u obavijestima ažuriranja i nećete morati nastaviti s postupkom.
 3. Vratite se na zaslon Home (Početni zaslon) tako da dodirnete (početni zaslon na navigacijskoj traci) na dnu zaslona.
 4. Prijeđite prstom preko Home (Početni zaslon) prema gore.
 5. Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom: SettingsSystemDate & time (Postavke – Sustav – Datum i vrijeme).
 6. Ako je postavka Automatic date & time (Automatsko postavljanje datuma i vremena) ON (Uključeno), dodirnite Automatic date & time (Automatsko postavljanje datuma i vremena). Prikazat će se Set date (Postavi datum) i Set time (Postavi vrijeme) u odjeljku Automatic date & time (Automatsko podešavanje datuma i vremena).
 7. Dodirnite Set date (Postavi datum) i postavite točan datum, ako datum nije točan. Zatim dodirnite OK (U redu) kako biste se vratili na zaslon Date & time (Datum i vrijeme).
 8. Dodirnite Set time (Postavi vrijeme) i postavite točno vrijeme, ako vrijeme nije točno. Zatim dodirnite OK (U redu) kako biste se vratili na zaslon Date & time (Datum i vrijeme).
 9. Dodirnite Automatic date & time (Automatsko podešavanje datuma i vremena) kako biste funkciju postavili na ON (Uključeno).

Preuzimanje i instaliranje

Možete nadograditi putem sljedećih postupaka:

 • ažuriranje putem Wi-Fi mreže (bežične LAN mreže)
 • ažuriranje putem aplikacije Music Center for PC

1. korak: instaliranje ažuriranja

(1) Ažuriranje putem Wi-Fi mreže (bežične LAN mreže)

Ako se povežete s internetom putem Wi-Fi mreže, možete preuzeti najnoviji softver na Walkman i ažurirati ga. Ako je izdan najnoviji softver, obavijest o ažuriranju prikazuje se na zaslonu kada se Walkman poveže s Wi-Fi mrežom.

 1. Povežite Walkman s izvorom napajanja.
 2. Uključite Wi-Fi funkciju kako biste povezali Walkman s internetom.
 3. Prijeđite prstom preko Home (Početni zaslon) prema gore.
 4. Dodirnite SettingsSystemAdvancedSystem updates (Postavke → Sustav → Napredno → Ažuriranja sustava).
 5. Pažljivo potvrdite poruku i slijedite upute na zaslonu za ažuriranje.

NAPOMENA: kada pokušate ažurirati softver, možda će se od vas zatražiti da date dozvolu za pristup prostoru za pohranu. Ako do toga dođe, dajte dozvolu za pristup pohrani.

(2) Ažuriranje putem aplikacije Music Center for PC

Music Center for PC računalna je aplikacija kojom se upravlja sadržaj koji se može upotrebljavati za Walkman.
Na početku se aplikacija Music Center for PC povezuje s poslužiteljem za ažuriranje putem interneta te automatski provjerava ima li Walkman informacije o ažuriranju.

 1. Isključite Wi-Fi funkciju kako biste prekinuli vezu uređaja Walkman s internetom.
 2. Pokrenite aplikaciju Music Center for PC na računalu.
 3. Povežite Walkman s računalom.
 4. Na zaslonu uređaja Walkman prikazuje se Use USB for (Upotrijebi USB za). Dodirnite File Transfer (Prijenos datoteka) na zaslonu Use USB for (Upotrijebi USB za), a zatim OK (U redu).
 5. Na zaslonu računala prikazat će se obavijest o ažuriranju. Pažljivo potvrdite poruku i slijedite upute na zaslonu za ažuriranje.

NAPOMENA: ako je potrebno, uključite Wi-Fi funkciju za povezivanje uređaja Walkman na internet.

2. korak: provjerite je li ažuriranje uspješno provedeno

Nakon ažuriranja provjerite je li nova verzija uspješno instalirana s pomoću sljedećih koraka.

 1. Prijeđite prstom preko Home (Početni zaslon) uređaja Walkman prema gore.
 2. Dodirnite SettingsSystemAbout device (Postavke → Sustav → O uređaju) zatim se prikazuje verzija softvera u Build number (Broj međuverzije).
 3. Ako je Build number (Broj međuverzije) 4.06.00, ažuriranje je uspješno.