Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšana stabilnost za audio za ugrađeni uređaj Chromecast

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja 

Ograničenja

 • Samo za upotrebu s proizvodima koji se prodaju u Europi. Navedeni modeli ne prodaju se u svim državama/regijama.

Informacije o datoteci

Naziv

 • Programske datoteke AV prijemnika na verziju M29.R.0534

Naziv zip datoteke

 • UPDATE_M29R0534.zip

Verzija datoteke

 • Ver. M29.R.0534

Veličina datoteke

 • 219 MB (229 809 722 bajtovi)

Datum izdanja

 • 12-10-2021

Priprema

Programske su datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi AV prijemnik. Ako je broj verzije M29.R.0534 ili noviji, ne trebate provesti ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan AV prijemnik; ako je AV prijemnik povezan na priključak HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Na daljinskom upravljaču pritisnite HOME (Početni zaslon) i pričekajte dok se ne pojavi zaslon HOME (Početni zaslon).
 4. Na daljinskom upravljaču pritisnite HOME (Početni zaslon), a zatim s pomoću tipki sa strelicama odaberite SetupSystem SettingsSystem Information (Postavljanje → Postavke sustava → Podaci o sustavu) i pritisnite ENTER (Unos)
 5. Na TV zaslonu, ako je broj verzije M29.R.0534 ili noviji, već imate najnovije programske datoteke.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje programskih datoteka na AV prijemniku:

MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovu metodu?
Internet/mreža
(PREPORUČENO)
 • Aktivna internetska veza (s pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor
Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
USB uređaj za pohranu
 • računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

Instalacija

Ažuriranje vašeg AV prijemnika putem interneta

Preporučamo ovu metodu kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 60 minuta. Najprije postavite opremu, a zatim putem interneta preuzmite ažuriranje na AV prijemnik.

Što vam je potrebno:

 • aktivna internetska veza (s pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor

Kako osigurati ažuriranje bez problema

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete lako izvršiti ažuriranje od prve:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama

Postavljanje opreme:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš AV prijemnik. (Ako je prijemnik priključen na priključak HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2).
 2. AV prijemnik priključite na internetski izvor s pomoću Ethernet kabela ili bežičnom vezom putem usmjerivača.
 3. Uključite AV prijemnik.

Preuzimanje ažuriranja:

 1. Na izborniku Home (Početni zaslon) upotrijebite tipke sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste odabrali SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Postavljanje → Postavke sustava → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem interneta) zatim pritisnite ENTER (Unos).
 2. Kad se poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera pronađena je na mreži. Želite li ažurirati softver?) prikazuje, odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Kad se poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Ažuriranje na novu verziju sustava. Nikad ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija M29.R.XXXX, nova verzija M29.R.0534) prikazuje, odaberite Start (Pokreni), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 4. Pokreće se ažuriranje.
 5. Prikazuje se sljedeća poruka: Kad ažuriranje započne, UPDATING (AŽURIRANJE) će se prikazati na prozoru prijemnika. Ažuriranje traje do 60 minuta. Kad je ažuriranje dovršeno, na prozoru prikaza prijemnika pokazuje se poruka COMPLETE (DOVRŠENO) i prijemnik će se automatski ponovno pokrenuti.Nemojte isključivati kabel za napajanje tijekom postupka ažuriranja.
  Napomena: Nakon preuzimanja softvera potrebno je otprilike pet minuta kako bi se pokrenulo ažuriranje. Odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 6. Tijekom ažuriranja na zaslonu na prednjoj ploči prikazat će se poruka UPDATING (AŽURIRANJE).
 7. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kad se prikaže poruka COMPLETE (DOVRŠENO).
 8. Nakon dovršetka nadogradnje, AV prijemnik će se automatski ponovno pokrenuti.
 9. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M29.R.0534, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka AV prijemnika putem interneta.

 • Poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspjelo. Priključite USB memoriju koja sadrži datoteke za ažuriranje kako biste pokušali ponovno. Ako ažuriranje ponovno ne uspije, obratite se centru za korisničku podršku) prikazuje se na TV zaslonu.
  1. Provjerite jesu li usmjerivač i svi uređaji priključeni između AV prijemnika i usmjerivača uključeni.
  2. Provjerite upotrebljavate li ispravnu vrstu kabela (ravni ili ukriženi) između AV prijemnika i usmjerivača.
  3. Provjerite da su svi kabeli između AV prijemnika i usmjerivača ispravno priključeni.
  4. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
  Ako ne možete izvršiti postupak Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), pokrenite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Nakon što je započeo postupak Update via Internet (Ažuriranje putem Interneta), prikazuje se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuju se na TV zaslonu), ali traka napretka na zaslonu ostaje nepromijenjena.
  Ovisno o mreži, postupak Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) može potrajati dulje vrijeme (do 60 minuta). Zato se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuje se na TV zaslonu) prikazuje i traka napretka na prikazu se ne mijenja dugo vremena.
 • Prilikom pokretanja postupka Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), na TV zaslonu prikazuje se poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Status veze ne može se potvrditi. Komunikacija je s poslužiteljem onemogućena. Pokušajte ponovno kasnije.) i ne možete izvršiti nadogradnju programskih datoteka.
  • Provjerite je li LAN kabel priključen.
  • Provjerite jeste li potvrdili ima li vaš AV prijemnik vlastitu IP adresu u mrežnim postavkama (ako upotrebljavate proxy poslužitelj, u polje Proxy Server (Proxy poslužitelj) unesite IP adresu proxy poslužitelja umjesto naziva glavnog proxy računala).
  • Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite AV prijemnik i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ažuriranje traje više od 90 minuta i još nije gotovo.
  Ako je AV prijemnik povezan putem bežične veze na mrežu, pokušajte se povezati s pomoću kabela i ponovno pokušajte postupak. Ako je problem i dalje prisutan, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju sustav pokušajte ažurirati s pomoću postupka Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Uređaj nije povezan na mrežu. Provedite mrežnu dijagnostiku u postavkama povezivanja poslužitelja.) prikazuje se na TV zaslonu.
  Provjerite je li LAN kabel priključen na AV prijemnik.
 • Poruka Already Updated (Već je ažurirano) prikazuje se na TV zaslonu.
  Verzija programskih datoteka koja je trenutno instalirana na AV prijemniku najnovija je verzija.

Ažuriranje putem USB memorije

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrebljavate internet. Ako ne, upotrijebite ovu metodu. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na AV prijemnik.

Preporučujemo sljedeće operacijske sustave:

 • Windows 10 ili 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako osigurati ažuriranje bez problema

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete odmah uspješno izvršiti ažuriranje:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama

Preuzimanje ažuriranja na računalo:

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M29R0534.zip na računalo i upamtite lokaciju na koju ste je spremili.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties (Svojstva). Pobrinite se da je veličina 219 MB (229 809 722 bajtovi)

Spremanje na USB memoriju:

 1. Raspakirajte datoteku na svoje računalo:
  • Za Mac: Idite na lokaciju na koju je preuzeta datoteka i pritisnite dva puta datoteku UPDATE_M29R0534.zip. Naziv izdvojene mape je UPDATE (Ažuriranje).
  • Za Windows:
   1. Idite na direktorij u koji je preuzeta datoteka, desnom tipkom miša pritisnite na datoteku UPDATE_M29R0534.zip, a zatim pritisnite na Extract All (Izdvoji sve).
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvajanje komprimiranih mapa) pritisnite opciju Extract (Izdvoji).
   3. Sustav stvara novu mapu pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
 2. Provjerite nalaze li se ove četiri datoteke u mapi UPDATE (Ažuriranje): MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN i MSB29-FW_MB.ID.
 3. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo.
  • Za Mac: Povucite i ispustite mapu UPDATE (Ažuriranje) u korijensku mapu USB uređaja.
  • Za Windows:
   1. Idite u direktorij u kojem je stvorena mapa i desnom tipkom miša pritisnite mapu UPDATE (Ažuriranje).
   2. Na izborniku pritisnite Send To... (Pošalji na...).
   3. Pritisnite pogon koji predstavlja vaš USB uređaj (npr. izmjenjivi disk E:.)
   4. Mapa UPDATE (Ažuriranje) kopirat će se na vaš USB uređaj.

Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se datoteka ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv datoteke.

Prijenos ažuriranja na AV prijemnik

Prvo pripremite opremu, a zatim prenesite ažuriranje na svoj AV prijemnik.

Pripremanje opreme:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš AV prijemnik. (Ako je AV prijemnik priključen na priključak HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2).
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Provjerite da nisu ostali USB uređaji povezani s AV prijemnikom, a ako jesu, iskopčajte ih.

Prijenos ažuriranja:

 1. Umetnite USB uređaj za pohranu koji sadrži datoteku ažuriranja u USB ulaz smješten na prednjoj ploči AV prijemnika.
 2. Na izborniku Home (Početni zaslon) upotrijebite tipke sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste odabrali SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB Memory (Postavljanje → Postavke sustava → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem USB memorije), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Ažurirane datoteke pronađene su u USB memoriji. Želite li ažurirati softver? Trenutna verzija M29.R.xxxx Nova verzija M29.R.0534. Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati USB memoriju tijekom ažuriranja.) prikazuje se na TV zaslonu. Odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 4. Na zaslonu televizora prikazat će se sljedeća poruka: Kad ažuriranje započne, UPDATING (AŽURIRANJE) će se prikazati na prozoru prijemnika. Ažuriranje traje do 60 minuta. Kad je ažuriranje dovršeno, na prozoru prikaza prijemnika pokazuje se poruka COMPLETE (DOVRŠENO) i prijemnik će se automatski ponovno pokrenuti.Nemojte isključivati kabel za napajanje tijekom postupka ažuriranja. Odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 5. Pokreće se ažuriranje.
 6. Tijekom ažuriranja na zaslonu na prednjoj ploči prikazat će se poruka UPDATING (AŽURIRANJE).
 7. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kada se na prozoru zaslona prikaže poruka COMPLETE (DOVRŠENO).
  Napomena: Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 8. AV prijemnik automatski će se isključiti nakon dovršetka ažuriranja. Nemojte upotrebljavati AV prijemnik niti ga sami isključivati dok se ne dovrši ažuriranje.
 9. Izvadite USB uređaj iz AV prijemnika i uključite prijemnik.
 10. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M29.R.0534, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka AV prijemnika s pomoću računala i USB uređaja za pohranu.

 • Na prozoru na zaslonu prijemnika naizmjenično se prikazuju poruke UPDATE (AŽURIRANJE) i ERROR (POGREŠKA).
  1. Isključite sustav i isključite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje AV prijemnika.
  3. Ponovite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije) s pomoću drugačijeg USB uređaja za pohranu.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite AV prijemnik i ponovno slijedite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Datoteka ažuriranja UPDATE_M29R0534.zip koja je preuzeta s web-mjesta ne može se izdvojiti.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Pokušajte izbrisati i ponovno preuzeti datoteku.
 • Ažuriranje traje više od 90 minuta i još nije gotovo.
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
  2. Uključite AV prijemnik.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.