Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • STR-DN1070

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšana stabilnost za audio za ugrađeni uređaj Chromecast

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu s proizvodima koji se prodaju u Europi. Navedeni modeli ne prodaju se u svim državama/regijama.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Programske datoteke AV prijemnika na verziju M35.R.2197

Naziv zip datoteke

 • UPDATE_M35R2197.zip

Verzija datoteke

 • Ver. M35.R.2197

Veličina datoteke

 • 217 MB (228 090 986 bajtovi)

Datum izdanja

 • 12-10-2021

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Programske su datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi AV prijemnik. Ako je broj verzije M35.R.2197 ili noviji, ne trebate provesti ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš AV prijemnik. Ako je AV prijemnik priključen na priključak HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Pritisnite HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže početni zaslon.
 4. Odaberite SetupSystem SettingsSystem Information (Postavljanje → Postavke sustava → Informacije o sustavu) s pomoću gumba sa strelicama na daljinskom upravljaču i pritisnite ENTER (Unos).
 5. Na TV zaslonu broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako:
  Verzija softvera M35.R.2197 – ako je broj verzije M35.R.2197 ili noviji, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje programskih datoteka na AV prijemniku

MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovu metodu?
Internet/mreža
(PREPORUČENO)
 • s aktivnom internetskom vezom (s pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor
Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
USB uređaj za pohranu
 • računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje vašeg AV prijemnika putem interneta

Preporučamo ovu metodu kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 60 minuta. Najprije postavite opremu, a zatim putem interneta preuzmite ažuriranje na AV prijemnik.

Što vam je potrebno

 • s aktivnom internetskom vezom (s pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor

Kako jednostavno izvršiti ažuriranje

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete što brže ažurirati verziju:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti AV prijemnik.
 • Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.

Postavljanje opreme

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš AV prijemnik. Ako je prijemnik povezan na priključak HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2.
 2. AV prijemnik priključite na internetski izvor s pomoću Ethernet kabela ili bežičnom vezom putem usmjerivača.
 3. Uključite AV prijemnik.

Preuzimanje ažuriranja

 1. Na izborniku Home (Početni zaslon) upotrijebite tipke sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste odabrali SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Postavljanje → Postavke sustava → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem interneta) zatim pritisnite Enter (Unos).
 2. Poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera je pronađena na mreži. Želite li ažurirati softver?) prikazuje se na TV zaslonu. S pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i pritisnite ENTER (Unos).
 3. Poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197 (Ažuriranje na novu verziju softvera. Nikad ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija M35.R.XXXX, nova verzija M35.R.2197) prikazuje se na TV zaslonu. S pomoću daljinskog upravljača odaberite Start (Pokretanje) i zatim pritisnite ENTER (Unos).
 4. Pokreće se ažuriranje.
 5. Na TV zaslonu prikazat će se sljedeća poruka: Kad ažuriranje započne, UPDATING (AŽURIRANJE) će se prikazati na prozoru prijemnika. Ažuriranje traje do 60 minuta. Kad je ažuriranje dovršeno, na prozoru prikaza prijemnika pokazuje se poruka COMPLETE (DOVRŠENO) i prijemnik će se automatski ponovno pokrenuti. Do not disconnect the power cord during the update process. (Tijekom postupka ažuriranja nemojte iskopčati kabel za napajanje.) Nakon preuzimanja softvera potrebno je otprilike pet minuta kako bi se pokrenulo ažuriranje. S pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i pritisnite ENTER (Unos).
 6. Tijekom ažuriranja na zaslonu na prednjoj ploči prikazat će se poruka UPDATING (AŽURIRANJE).
 7. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kada se na prozoru zaslona prikaže poruka COMPLETE (DOVRŠENO).
  NAPOMENA: ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 8. Nakon dovršetka nadogradnje, AV prijemnik će se automatski ponovno pokrenuti.
 9. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M35.R.2197, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka AV prijemnika putem interneta:
 • Poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspjelo. Priključite USB memoriju koja sadrži datoteke za ažuriranje kako biste pokušali ponovno. Ako ažuriranje ponovno ne uspije, obratite se centru za korisničku podršku) prikazuje se na TV zaslonu.
  1. Provjerite jesu li usmjerivač i svi uređaji priključeni između AV prijemnika i usmjerivača uključeni.
  2. Provjerite koristite li ispravnu vrstu kabela (ravni ili ukriženi) između AV prijemnika i usmjerivača.
  3. Provjerite da su svi kabeli između AV prijemnika i usmjerivača ispravno priključeni.
  4. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
  Ako ne možete izvršiti ažuriranje softvera, pokušajte s postupkom ažuriranja putem USB memorije.
 • Nakon što je započeo postupak ažuriranje putem interneta, poruka se Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% je prikazan na TV zaslonu.) prikazuje, ali traka napretka na prikazu se nije promijenila.
  Ovisno o mreži, postupak ažuriranja putem interneta može potrajati dulje vrijeme (do 60 minuta). Zato se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuje se na TV zaslonu) prikazuje i traka napretka na prikazu se ne mijenja dugo vremena.
 • Prilikom pokretanja ažuriranja putem interneta, na TV zaslonu prikazuje se poruka, Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Status veze ne može se potvrditi. Komunikacija je s poslužiteljem onemogućena. Pokušajte ponovno kasnije.) i ne možete izvršiti nadogradnju programskih datoteka.
  1. Provjerite je li priključen LAN kabel.
  2. Potvrdite ima li vaš AV prijemnik vlastitu IP adresu u mrežnim postavkama (ako upotrebljavate proxy poslužitelj, u polje Proxy Server (Proxy poslužitelj) unesite IP adresu proxy poslužitelja umjesto naziva glavnog računala proxy).
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite AV prijemnik i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ažuriranje traje više od 90 minuta i još nije gotovo.
  Ako je AV prijemnik povezan putem bežične veze na mrežu, pokušajte se povezati s pomoću kabela i ponovno pokušajte postupak.
  Ako je problem i dalje prisutan, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju sustav pokušajte ažurirati s pomoću postupka ažuriranja putem USB memorije.
 • Poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Uređaj nije povezan na mrežu. Provedite mrežnu dijagnostiku u postavkama povezivanja poslužitelja.) prikazuje se na TV zaslonu.
  Provjerite je li LAN kabel priključen na AV prijemnik.
 • Poruka Already Updated (Već je ažurirano) prikazuje se na TV zaslonu.
  Verzija programskih datoteka koja je trenutno instalirana na AV prijemniku je najnovija verzija.

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i osobnog računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovu metodu. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na AV prijemnik.

Preporučujemo sljedeće operacijske sustave:

 • Windows 10 / 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako jednostavno izvršiti ažuriranje

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete što brže ažurirati verziju:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti AV prijemnik.
 • Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.

Preuzimanje ažuriranja na računalo

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M35R2197.zip na računalo i upamtite u koji ste je direktorij spremili.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties (Svojstva). Pobrinite se da je veličina 217 MB (228 090 986 bajtovi).

Spremanje na USB memoriju

 1. Izdvojite datoteku na svoje računalo:
  • Za Mac: Idite na lokaciju gdje je datoteka preuzeta i dvaput pritisnite na UPDATE_M35R2197.zip. Naziv izdvojene mape je UPDATE (Ažuriranje)
  • Za Windows:
   1. Idite u direktorij u kojem je preuzeta datoteka i desnom tipkom miša pritisnite na datoteku UPDATE_M35R2197.zip , a zatim pritisnite na Extract All (Izdvoji sve).
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvajanje komprimiranih mapa) pritisnite opciju Extract (Izdvoji).
   3. Sustav stvara novu mapu pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
 2. Provjerite nalaze li se ove četiri datoteke u mapi UPDATE (Ažuriranje): MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN i MSB35-FW_MB.ID.
 3. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo.
  • Za Mac:
   Povucite i ispustite mapu UPDATE (Ažuriranje) u korijensku mapu USB uređaja.
  • Za Windows:
   1. Idite u direktorij u kojem je stvorena mapa i desnom tipkom miša pritisnite mapu UPDATE (Ažuriranje).
   2. Na izborniku koji se prikaže kliknite na Send To... (Pošalji na...).
   3. Pritisnite pogon koji predstavlja vaš USB uređaj (npr. izmjenjivi disk E:).
   4. Mapa ažuriranja kopirat će se na vaš USB uređaj.

NAPOMENA: ažuriranje se neće izvršiti ako se datoteka ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv datoteke.

Prijenos ažuriranja na AV prijemnik

Najprije pripremite opremu, a zatim ažuriranje prenesite na uređaj za reprodukciju.

Pripremanje opreme:
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš AV prijemnik. Ako je uređaj za reprodukciju priključen na priključak HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Provjerite da nisu ostali USB uređaji povezani s AV prijemnikom, a ako jesu, iskopčajte ih.
Prijenos ažuriranja:
 1. Umetnite USB uređaj za pohranu koji sadrži datoteku ažuriranja u USB ulaz smješten na prednjoj ploči AV prijemnika.
 2. Na izborniku Home (Početni zaslon) upotrijebite tipke sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste odabrali SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB Memory (Postavljanje → Postavke sustava → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem USB memorije) zatim pritisnite Enter (Unos).
 3. Poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Ažurirane datoteke pronađene su u USB memoriji. Želite li ažurirati softver? Trenutna verzija M35.R.xxxx Nova verzija M35.R.2197. Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati USB memoriju tijekom ažuriranja.) prikazuje se na TV zaslonu. S pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i pritisnite ENTER (Unos).
 4. Na TV zaslonu prikazat će se sljedeća poruka: Kad ažuriranje započne, UPDATING (AŽURIRANJE) će se prikazati na prozoru prijemnika. Ažuriranje traje do 60 minuta. Kad je ažuriranje dovršeno, na prozoru prikaza prijemnika pokazuje se poruka COMPLETE (DOVRŠENO) i prijemnik će se automatski ponovno pokrenuti. Do not disconnect the power cord during the update process. (Tijekom postupka ažuriranja nemojte iskopčati kabel za napajanje.) S pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i pritisnite ENTER (Unos).
 5. Pokreće se ažuriranje.
 6. Tijekom ažuriranja na zaslonu na prednjoj ploči prikazat će se poruka UPDATING (AŽURIRANJE).
 7. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kada se na prozoru zaslona prikaže poruka COMPLETE (DOVRŠENO).
  NAPOMENA: ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 8. Ako se uređaj za reprodukciju automatski isključi, ažuriranje je dovršeno. Nemojte upotrebljavati ili isključivati uređaj za reprodukciju dok se ne dovrši ažuriranje.
 9. Izvadite USB uređaj iz AV prijemnika i uključite AV prijemnik.
 10. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzijeM35.R.2197, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka AV prijemnika s pomoću računala i diska.
 • U prozoru na zaslonu prijemnika naizmjenično se prikazuju poruke UPDATE (AŽURIRANJE) i ERROR (POGREŠKA).
  1. Isključite sustav i isključite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje AV prijemnika.
  3. Pokušajte postupak ažuriranja putem USB memorije.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite AV prijemnik i ponovno slijedite postupak ažuriranja putem USB memorije.
 • Ažurirana datoteka UPDATE_M35R2197.zip koju sam preuzeo/la s web-mjesta za ažuriranja ne može se izdvojiti.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Pokušajte izbrisati i ponovno preuzeti datoteku.
 • Ažuriranje traje više od 90 minuta i još nije gotovo.
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
  2. Uključite AV prijemnik.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.