Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • HT-NT3
 • HT-RT5
 • HT-ST9
 • HT-XT3

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšana stabilnost za audio za ugrađeni uređaj Chromecast

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu s proizvodima koji se prodaju u Europi. Navedeni modeli ne prodaju se u svim državama/regijama.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Programske datoteke tankog zvučnog sustava za ver. M28.R.0534

Verzija datoteke

 • M28.R.0534

Veličina datoteke

 • 201 MB (211 045 006 bajtovi)

Datum izdanja

 • 12-10-2021

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Vaše su programske datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi tanki zvučni sustav. Ako je broj verzije M28.R.0534 ili noviji, ne trebate provesti ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan tanki zvučni sustav; ako je tanki zvučni sustav povezan na priključak HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2.
 2. Uključite tanki zvučni sustav.
 3. Pritisnite HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže zaslon HOME (Početni zaslon)
 4. Na zaslonu HOME (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupSystem Settings (Postavljanje → Postavke sustava) zatim pritisnite ENTER (Unos).
 5. Označite System Information (Informacije o sustavu) i pritisnite ENTER (Unos).
 6. Na TV zaslonu, ako je broj verzije M28.R.0534 ili noviji, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Važna obavijest

 • Pažljivo pročitajte upute, u suprotnome možete oštetiti svoj tanki zvučni sustav
 • Tijekom ažuriranja tanki zvučni sustav nemojte isključivati ili iskopčavati iz napajanja
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama
 • Ne uklanjajte kabel za napajanje ili mrežni (LAN) kabel dok ažuriranje ne završi

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje programskih datoteka na vašem tankom zvučnom sustavu:

MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovu metodu?
Internet/mreža
(PREPORUČENO)
 • Ethernet kabel kojim tanki zvučni sustav povezujete na internet
 • Pobrinite se da je tanki zvučni sustav povezan na sljedeće:
  • aktivnu internetsku vezu
  • kompatibilni televizor
Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
USB uređaj za pohranu
 • računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

Instalacija

Ažuriranje tankog zvučnog sustava putem interneta

Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 30 minuta. Prvo postavite opremu, nakon toga preuzmite ažuriranje s interneta za vaš tanki zvučni sustav.

Što vam je potrebno:

 • Ethernet kabel kojim tanki zvučni sustav povezujete na internet
 • Za provjeru povezanosti tankog zvučnog sustava provjerite:
  • aktivnu internetsku vezu (s pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
  • kompatibilni televizor

Postavljanje opreme:

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš tanki zvučni sustav. (Ako je tanki zvučnik priključen na HDMI2 ulaz, odaberite opciju HDMI2 kao ulaz)
 2. Priključite tanki zvučni sustav na internetski izvor s pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite tanki zvučni sustav.
 4. Na daljinskom upravljaču pritisnite HOME (Početni zaslon) i pričekajte dok se ne pojavi zaslon HOME (Početni zaslon).

1. korak: instaliranje ažuriranja

 1. Na izborniku HOME (Početni zaslon), upotrijebite tipke sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste odabrali SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Postavljanje → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem interneta) zatim pritisnite ENTER (Unos).
 2. Kad se poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera pronađena je na mreži. Želite li ažurirati softver?) prikaže na TV zaslonu odaberite OK (U redu) zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Treba vam približno pet minuta za pokretanje ažuriranja nakon preuzimanja softvera.
 4. Kad se poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534 (Ažuriranje na novu verziju sustava. Nikad ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija M28.R.XXXX, nova verzija M28.R.0534) prikazuje na TV zaslonu odaberite Start (Pokreni), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 5. Pokreće se ažuriranje.
 6. Kad se na zaslonu televizora prikazuje poruka Update Caution (Oprez, ažuriranje u tijeku), odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 7. Tijekom ažuriranja na zaslonu prednje ploče prikazat će se poruka UPDT (AŽURIRANJE).
 8. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kada se na zaslonu prednje ploče prikaže poruka DONE (DOVRŠENO). Tijekom ažuriranja tanki zvučni sustav nemojte isključivati ili iskopčavati iz napajanja.
 9. Tanki zvučni sustav automatski će se ponovno pokrenuti kad je ažuriranje dovršeno.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M28.R.0534, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka tankog zvučnog sustava putem interneta.

 • Poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspjelo. Priključite USB memoriju koja sadrži datoteke za ažuriranje kako biste pokušali ponovno. Ako ažuriranje ponovno ne uspije, obratite se centru za korisničku podršku) prikazuje se na TV zaslonu.
  1. Provjerite jesu li uključeni usmjerivač i svi uređaji priključeni između tankog zvučnog sustava i usmjerivača.
  2. Provjerite upotrebljavate li ispravnu vrstu kabela (ravni ili ukriženi) između tankog zvučnog sustava i usmjerivača.
  3. Provjerite jesu li svi kabeli između tankog zvučnog sustava i usmjerivača ispravno priključeni.
  4. Ponovite postupak ažuriranja
  Ako ne možete izvršiti Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), pokrenite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Nakon što je započeo postupak Update via Internet (Ažuriranje putem Interneta), prikazuje se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuju se na TV zaslonu), ali traka napretka na zaslonu ostaje nepromijenjena.
  Ovisno o mreži, postupak Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) može potrajati dulje vrijeme (do 60 minuta). Zato se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuje se na TV zaslonu) prikazuje i traka napretka na prikazu se ne mijenja dugo vremena.
 • Prilikom pokretanja postupka Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), na TV zaslonu prikazuje se poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Status veze ne može se potvrditi. Komunikacija je s poslužiteljem onemogućena. Pokušajte ponovno kasnije.) i ne možete izvršiti nadogradnju programskih datoteka.
  • Provjerite je li LAN kabel priključen.
  • Provjerite ima li tanki zvučni sustav vlastitu IP adresu u mrežnim postavkama. (Ako upotrebljavate proxy poslužitelj, u polje Proxy Server (Proxy poslužitelj) umjesto naziva proxy glavnog računala unesite IP adresu proxy poslužitelja koji upotrebljavate.)
  • Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite tanki zvučni sustav i ponovno pokušajte ažurirati.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i još nije gotovo.
  Ako je tanki zvučni sustav povezan putem bežične veze na mrežu, pokušajte se povezati s pomoću kabela i ponovite postupak.
  Ako je problem i dalje prisutan, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju sustav pokušajte ažurirati s pomoću postupka ažuriranja putem USB memorije.
 • Poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Uređaj nije povezan na mrežu. Provedite mrežnu dijagnostiku u postavkama povezivanja poslužitelja.) prikazuje se na TV zaslonu.
 • Provjerite je li LAN kabel priključen na tanki zvučni sustav.
 • Poruka Already Updated (Već je ažurirano) prikazuje se na TV zaslonu.
  Verzija programskih datoteka koja je trenutno instalirana na tankom zvučnom sustavu najnovija je verzija

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i osobnog računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovu metodu. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na tanki zvučni sustav.

Pripreme za ažuriranje programskih datoteka

Prije preuzimanja programskih datoteka provjerite izvršava li se na računalu jedan od sljedećih operacijskih sustava te pripremite USB izbrisivi memorijski pogon.

Operacijski sustavi

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

1. korak: instaliranje ažuriranja

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M28R0534.zip na računalo i upamtite direktorij.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties (Svojstva). Pobrinite se da je veličina 201 MB 211 045 006 bajtovi.
Prenošenje datoteka ažuriranja na USB uređaj za pohranu:
 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke UPDATE_M28R0534.zip.
  • Za Mac:
   1. Idite na lokaciju na koju je preuzeta datoteka i pritisnite dva puta datoteku UPDATE_M28R0534.zip.
   2. Sustav stvara novu mapu pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
  • Za Windows:
   1. Idite na direktorij u koji je preuzeta datoteka i desnom tipkom miša pritisnite na datoteku UPDATE_M28R0534.zip, a zatim pritisnite na Extract All (Izdvoji sve).
    Napomena: Prema zadanim postavkama za operativni sustav Windows 8.1 i Windows 10, preglednik Internet Explorer spremit će datoteku u mapu Downloads (Preuzimanja). Kako biste pronašli mapu Downloads (Preuzimanja), pritisnite karticu Desktop (Radna površina) na zaslonu Start (Početni zaslon) i pronađite preuzetu datoteku s pomoću preglednika Windows Explorer.
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvajanje komprimiranih mapa) pritisnite opciju Extract (Izdvoji).
   3. Sustav stvara novu mapu pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
    Napomena: Izdvojit će se četiri datoteke: MSB28-FW.BIN, MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN i MSB28FW_MB.ID.
 2. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo.
 3. Prenošenje mape UPDATE (Ažuriranje) na USB uređaj za pohranu:
  • Za Mac: Povucite i ispustite mapu UPDATE (Ažuriranje) u korijensku mapu USB uređaja.
  • Za Windows:
   1. Idite u direktorij u kojem je stvorena mapa i desnom tipkom miša pritisnite mapu UPDATE (Ažuriranje).
   2. U izborniku odaberite opciju Send To... (Pošalji...), a zatim pritisnite pogonsku jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. izmjenjivi disk E:).
   3. Mapa UPDATE (Ažuriranje) kopirat će se na vaš USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se mapa ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv mape.
 4. Nakon kopiranja mape UPDATE (Ažuriranje) izvadite USB uređaj iz svog računala
Prenesite ažuriranja na tanki zvučni sustav

Prvo pripremite opremu, a zatim prenesite ažuriranje na tanki zvučni sustav.

Pripremanje opreme:
 1. Uključite televizor i provjerite je li prilagođen za ulaz na koji je priključen tanki zvučni sustav. (Ako je tanki zvučni sustav priključen na HDMI2 ulaz, odaberite opciju HDMI2 kao ulaz).
 2. Uključite tanki zvučni sustav.
 3. Pritisnite HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže zaslon HOME (Početni zaslon).
 4. Umetnite USB na kojem se nalaze četiri datoteke.
Prijenos ažuriranja:
 1. Na zaslonu HOME (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupSoftware Update (Postavljanje → Ažuriranje softvera), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 2. Odaberite Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Kad se poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Ažurirane datoteke pronađene su u USB memoriji. Želite li ažurirati softver? Trenutna verzija M28.R.xxxx Nova verzija M28.R.0534. Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati USB memoriju tijekom ažuriranja.) prikazuje, odaberite OK (U redu) i pritisnite ENTER (Unos).
 4. Kad se prikazuje poruka Update Caution (Oprez, ažuriranje u tijeku), odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 5. Pokreće se ažuriranje
 6. Tijekom ažuriranja na zaslonu prednje ploče prikazat će se poruka UPDT (AŽURIRANJE).
 7. Ažuriranje programskih datoteka dovršeno je kada se na zaslonu prednje ploče prikaže poruka DONE (DOVRŠENO). Tanki zvučni sustav automatski će se ponovno pokrenuti.
  Napomena: Tijekom postupka ažuriranja nemojte iskopčati kabel za napajanje.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M28.R.0534, ažuriranje programskih datoteka je uspješno

Rješavanje problema

Što učiniti ako naiđete na probleme tijekom ažuriranja programskih datoteka za tanki zvučni sustav putem računala i USB memorije.

 • Na zaslonu prednje ploče naizmjence se prikazuju poruke UPDT (AŽURIRANJE) i ERROR (POGREŠKA).
  1. Isključite sustav i isključite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje tankog zvučnog sustava.
  3. Ponovite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja
  Uključite tanki zvučni sustav i ponovno slijedite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Datoteka ažuriranja UPDATE_M28R0534.zip koja je preuzeta s web-mjesta ne može se izdvojiti.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Obrišite datoteku i ponovno je preuzmite.
 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite
  2. Uključivanje tankog zvučnog sustava
  3. Ponovite postupak ažuriranja