Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • SRS-X88

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava sigurnost komunikacije.

VAŽNO: Ažuriranje programskih datoteka morate provesti kako biste nastavili s upotrebom usluge za distribuciju glazbe ugrađenog uređaja Chromecast.

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka 1.60.3351 za SRS-X88

Verzija datoteke

 • 1.60.3351

Veličina datoteke

 • 165 MB (173 711 325 bajtova)

Datum izdanja

 • 02-11-2021

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Ovo ažuriranje nije neophodno ako su programske datoteke vašeg osobnog audio sustava već ažurirane na verziju 1.60.3351. Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate. Postoje dva načina kako to učiniti:

 • Kako potvrditi s pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal).
  1. Povežite jedinicu s istom Wi-Fi mrežom kao i pametni telefon s pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal).
  2. Pokrenite aplikaciju Sony | Music Center (SongPal) na pametnom telefonu.
  3. Na zaslonu Speaker & Group (Zvučnik i grupa) odaberite zvučnik.
  4. Odaberite Settings (Postavke).
  5. Na zaslonu Settings (Postavke) odaberite Other Settings (Ostale postavke).
  6. Na zaslonu Other Settings (Ostale postavke) potvrdite verziju programskih datoteka zvučnika.
 • Način provjere upotrebom osobnog računala.
  1. Povežite jedinicu s računalom s pomoću LAN kabela (nije isporučen).
  2. Priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (isporučen) na adapter za izmjeničnu struju (isporučen). Pritisnite gumb (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) kako biste uključili napajanje.

   Napomena: Pričekajte da indikator LINK (Veza) prestane treperiti i da počne stalno svijetliti ružičasto.
  3. Prikažite mrežne postavke uređaja tvrtke Sony na računalu.
   1. Pokrenite preglednik
   2. Unesite sljedeći URL u traku za adresu: http://169.254.1.1
  4. Odaberite jezik u odjeljku Language Setup (Postavljanje jezika), ako se prikazuje.
  5. Na zaslonu Device Details (Pojedinosti o uređaju) prikazuje se Firmware Version (Verzija programskih datoteka) (X.XX.X.XX).

   Napomena: Na zaslonu se prikazuju Firmware Version (Verzija programskih datoteka), Model Name (Naziv modela), Device Name (Naziv uređaja), Connection Type (Vrsta veze), Internet Access (Pristup internetu), SSID i Security Method (Sigurnosna metoda).

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje programskih datoteka na osobnom audio sustavu:

MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovu metodu?

Internet/mreža
(PREPORUČENO)

 • Ethernet kabel ili bežični usmjerivač za povezivanje osobnog audio sustava na internet
 • Provjerite je li vaš osobni audio sustav povezan na:
  • aktivnu internetsku vezu
Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
USB uređaj za pohranu
 • računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

Instalacija

Internet/mreža

Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 3 – 10 minuta.

Napomena: Ne možete ažurirati na najnoviji softver ako sustav NIJE povezan na internet (mrežu).

 1. Povezivanje na internet (mrežu)
  Napomena: Kad je zvučnik izravno priključen na računalo s pomoću LAN kabela za provjeru verzije, uklonite LAN kabel i ponovno ga priključite na pristupnu točku.
 2. Ako je uključen zvučnik, pritisnite gumb (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) i isključite ga.
 3. Pritisnite gumb (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) kako biste uključili napajanje.
 4. Pričekajte dok indikator LINK (Veza) ne prestane treperiti i ne zasvijetli narančasto ili ružičasto. Kod svakog dostupnog ažuriranja softvera počinje svijetliti gumb UPDATE (Ažuriranje).
  Napomena: Gumb UPDATE (Ažuriranje) ne svijetli kod najnovije verzije softvera.
 5. Dodirnite i držite gumb UPDATE (Ažuriranje) dok ne začujete kratke zvučne signale. Kad ažuriranje softvera započne, gumb UPDATE (Ažuriranje) počinje treperiti.
  Napomena: Zvučnik ne radi tijekom ažuriranja.
 6. Treperenje (interval i stanje) gumba UPDATE (Ažuriranje) mijenja se tijekom napredovanja ažuriranja
 7. Gumb UPDATE (Ažuriranje) isključuje se i zvučnik prelazi u stanje pripravnosti ili stanje pripravnosti BLUETOOTH/Network (Bluetooth veze / mreže) automatski kada ažuriranje završi
 8. Provjerite verziju slijedeći korake opisane pod Provjera verzije programskih datoteka kako biste potvrdili da je ažuriranje uspješno provedeno.

Pitanja i odgovori

Indikator tijekom ažuriranja treperi crveno, a gumb UPDATE (Ažuriranje) treperi narančasto.

Ažuriranje softvera nije uspjelo. U toj situaciji nećete moći izvršiti nijednu radnju niti upotrebljavati bilo koju funkciju osim gumba za napajanje. Pratite ove korake kako biste provjerili stanje zvučnika i dovršite ažuriranje softvera s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona.

 1. Dodirnite i držite gumb  (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) kako biste zvučnik postavili na OFF (Isključeno).
 2. Dodirnite gumb  (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) kako biste zvučnik postavili na ON (Uključeno).
 3. Pričekajte otprilike tri minute (ili dok se ne završi povezivanje na mrežu), a zatim provjerite status gumba UPDATE (Ažuriranje) na zvučniku.

Indikator UPDATE (Ažuriranje) nastavit će svijetliti narančasto.

Ažuriranje softvera nije uspjelo. Ažuriranje programskih datoteka za osobni audio sustav možete učiniti putem USB izbrisivog memorijskog pogona.

Indikator Gumb ON/Standby (Uključeno / stanje pripravnosti) treperi crveno, a gumb UPDATE (Ažuriranje) narančasto.

Ažuriranje softvera nije uspjelo. Ažuriranje programskih datoteka za osobni audio sustav možete učiniti putem USB izbrisivog memorijskog pogona.

Napomene:

 • Držite zvučnik priključenim na izvor napajanja i mrežu tijekom ažuriranja
 • NEMOJTE ukloniti adapter za izmjeničnu struju sve dok ažuriranje ne završi
 • NEMOJTE isključivati jedinicu tijekom ažuriranja
 • Ažuriranje obično traje 3 do 10 minuta. Može trajati i dulje, ovisno o vašem mrežnom okruženju

USB

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovu metodu. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na osobni audio sustav.

Pripreme za ažuriranje programskih datoteka:

Prije no što preuzmete programske datoteke, provjerite upotrebljavate li na računalu jedan od sljedećih operacijskih sustava i ispunjava li vaš USB izbrisivi memorijski pogon tražene uvjete:

Podržani operacijski sustavi:

 • Windows 10
 • Windows 8,1
 • Mac OS X (10.4) ili novija verzija

Napomena: Ako upotrebljavate sustav Windows 8.1, upotrijebite ga u načinu rada na radnoj površini. Rad nije zajamčen na svim računalima s kompatibilnim operacijskim sustavima.

Mediji za snimanje:

USB pogon: nije zajamčen rad za sve USB izbrisive memorijske pogone s kapacitetom većim od 256 MB.

Ažuriranje programskih datoteka osobnog audio sustava putem USB izbrisivog memorijskog pogona – postupak A

Napomena: Nakon ažuriranja softvera nije moguće vratiti prethodnu verziju softvera.

Postupak za preuzimanje programskih datoteka:
 1. Zatvorite sve otvorene prozore i pokrenute programe osim ove stranice.
 2. Pročitajte odredbe i uvjete na ovoj stranici te označite okvir kako biste ih prihvatili.
 3. Preuzmite ažuriranje programskih datoteka. Započinje preuzimanje datoteke SRSX88V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 bajtova).
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala.
  Napomene:
  • Ako upotrebljavate Windows 10 ili 8.1, datoteka ažuriranja možda će se automatski spremiti u mapu Downloads (Preuzimanja). Pritisnite pločicu Desktop (Radna površina) na zaslonu Start (Početni zaslon) i pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja) s pomoću preglednika Explorer.
  • Ovo je namjenska datoteka za ažuriranje samo za SRS-X88. Ne možete je upotrebljavati s drugim osobnim audio sustavima.
Postupak za pripremu preuzete datoteke:
 • Ako upotrebljavate sustav Windows
  1. Desnom tipkom miša pritisnite na preuzetu datoteku SRSX88V1603351.zip.
  2. Pritisnite Extract All (Izdvoji sve)
  3. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvajanje komprimiranih mapa) koji se otvorio pritisnite Extract (Izdvoji).
  4. Na radnoj se površini otvara mapa SRSX88V1603351
  5. U mapi UPDATE (Ažuriranje) nalaze se četiri datoteke: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, and LUTE02-FW_MB.ID
 • Ako upotrebljavate sustav Mac OS
  1. Dvaput pritisnite na spremljenu datoteku SRSX88V1603351.zip.
  2. Na radnoj se površini stvara mapa SRSX88V1603351

Napomena: Ovisno o operacijskom sustavu datoteka se može automatski izdvojiti nakon preuzimanja. Ovisno o operacijskom sustavu koji upotrebljavate, možda nećete moći izdvojiti datoteku s pomoću gore opisanih postupaka. U tom slučaju upotrijebite alat za dekomprimiranje.

Kopiranje datoteka ažuriranja na USB izbrisivi memorijski pogon:
 1. Umetnite početni (formatirani) USB izbrisivi memorijski pogon u USB utor na računalu.
 2. Kopirajte mapu UPDATE (Ažuriranje) na USB izbrisiv memorijski pogon.
Ažuriranje audio sustava putem USB uređaja:
 1. Priključite adapter za izmjeničnu struju (priložen) u priključak DC IN zvučnika od 18 V.
 2. Čvrsto priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom povezan s adapterom za izmjeničnu struju u utičnicu za izmjeničnu struju. Postavite prekidač NETWORK OFF/ON (Mreža uključeno/isključeno) na stražnjoj strani u položaj ON (Uključeno).
 3. Pritisnite gumb (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) kako biste uključili napajanje
 4. Pričekajte otprilike četiri minute dok indikator LINK (Veza) ne uspori.
 5. Pritisnite i držite gumb AUDIO IN i gumb volume down (Smanjenje jačine zvuka).
 6. Nakon zvučnih signala zasvijetlit će gumb UPDATE (Ažuriranje).
  Napomena: Ako ste umreženi, gumb UPDATE (Ažuriranje) možda će već svijetliti narančasto. Čak i u tom slučaju izvršite postupak kako je opisano na ovoj stranici i provjerite zvučni signal.
 7. Dok gumb UPDATE (Ažuriranje) svijetli, umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u ulaz utora DC-OUT ONLY (USB) (SAMO DC-OUT (USB)) na stražnjoj strani zvučnika.
 8. Kad ažuriranje softvera započne, gumb UPDATE (Ažuriranje) počinje treperiti
  Napomena: Zvučnik ne radi tijekom ažuriranja.
 9. Treperenje (interval i stanje) gumba UPDATE (Ažuriranje) mijenja se tijekom napredovanja ažuriranja
 10. Gumb UPDATE (Ažuriranje) isključuje se i zvučnik prelazi u stanje pripravnosti ili stanje pripravnosti BLUETOOTH/Network (Bluetooth veze / mreže) automatski kada ažuriranje završi
 11. Provjerite verziju programskih datoteka.

Napomene:

 • Ostavite zvučnik priključen na izvor napajanja tijekom ažuriranja
 • NEMOJTE ukloniti adapter za izmjeničnu struju sve dok ažuriranje ne završi
 • NEMOJTE isključivati jedinicu tijekom ažuriranja
 • Ažuriranje obično traje otprilike 10 minuta.

Ažuriranje programskih datoteka osobnog audio sustava putem USB izbrisivog memorijskog pogona – postupak B

Ako indikator (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) treperi crveno, a gumb Update (Ažuriranje) narančasto, ažuriranje softvera nije uspjelo.
Morat ćete preuzeti ažuriranje programskih datoteka na svoje računalo, spremiti ga na USB izbrisivi memorijski pogon i zatim ga učitati na zvučnik.
Da biste to učinili, slijedite dolje navedene korake:

Napomena: Nakon ažuriranja softvera nije moguće vratiti se na prethodnu verziju softvera.

Postupak za preuzimanje programskih datoteka:
 1. Zatvorite sve otvorene prozore i pokrenute programe osim ove stranice.
 2. Pročitajte odredbe i uvjete na ovoj stranici te označite okvir kako biste ih prihvatili.
 3. Preuzmite ažuriranje programskih datoteka. Započinje preuzimanje datoteke SRSX88V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 bajtova).
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala.
  Napomene:
  • Ako upotrebljavate Windows 10 ili 8.1, datoteka ažuriranja možda će se automatski spremiti u mapu Downloads (Preuzimanja). Pritisnite pločicu Desktop (Radna površina) na zaslonu Start (Početni zaslon) i pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja) s pomoću preglednika Explorer.
  • Ovo je namjenska datoteka za ažuriranje samo za SRS-X88. Ne možete je upotrebljavati s drugim osobnim audio sustavima.
Postupak za pripremu preuzete datoteke:
 • Ako upotrebljavate sustav Windows
  1. Desnom tipkom miša pritisnite na preuzetu datoteku SRSX88V1603351.zip.
  2. Pritisnite Extract All (Izdvoji sve).
  3. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvajanje komprimiranih mapa) koji se otvorio pritisnite Extract (Izdvoji).
  4. Na radnoj se površini otvara mapa SRS. X88V1603351.
  5. U mapi UPDATE (Ažuriranje) nalaze se četiri datoteke: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, and LUTE02-FW_MB.ID
 • Ako upotrebljavate sustav Mac OS
  1. Dvaput pritisnite na spremljenu datoteku SRSX88V1603351.zip.
  2. Na radnoj će se površini pojaviti mapa s nazivom UPDATE (Ažuriranje) koja sadrži sljedeće datoteke: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, and LUTE02-FW_MB.ID

Napomena: Preuzeta datoteka može se automatski izdvojiti ako upotrebljavate gore navedene operacijske sustave, ali ako ne možete izdvojiti datoteke slijedeći te korake, možda ćete morati upotrijebiti zaseban softver za dekompresiju.

Kopiranje datoteka ažuriranja na USB izbrisivi memorijski pogon:
 1. Umetnite izbrisivi memorijski pogon u jedan od USB ulaza na računalu
 2. Povucite mapu Update (Ažuriranje) s radne površine na izbrisivi memorijski pogon
Ažuriranje audio sustava putem USB uređaja:
 1. Priključite zvučnik u mrežnu utičnicu s pomoću priloženog adaptera za izmjeničnu struju
 2. Pomaknite mrežni prekidač na poleđini zvučnika u položaj „on” (uključeno)
 3. Isključite zvučnik kad indikator (ON/Standby) (Uključeno / stanje pripravnosti) treperi crveno, a gumb Update (Ažuriranje) narančasto.
 4. Postavite izbrisivi memorijski pogon koji sadrži datoteke ažuriranja u ulaz DC-OUT ONLY (USB) (SAMO DC-OUT (USB)) zvučnika
 5. Ponovno uključite zvučnik
  Napomena: Izvršite korake od 3 do 5 unutar 3 minute.
 6. Preuzimanje ažuriranja programskih datoteka na zvučnik započinje kada gumb za ažuriranje počne treperiti.
  Napomena: Zvučnik ne možete upotrebljavati tijekom ažuriranja.
 7. Kako ažuriranje napreduje, treperenje se usporava i prestaje po dovršetku ažuriranja
 8. Zvučnik se automatski prebacuje u stanje pripravnosti ili stanje pripravnosti Bluetooth/network (Bluetooth veze / mreže) kada ažuriranje završi.
 9. Provjerite je li ažuriranje završilo izvođenjem provjere verzije softvera za bežični zvučnik SRS-X88.