Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • SEL24F14GM

Informacije o preuzimanju

NAPOMENE:

 • Objektiv mora biti pričvršćen na E-mount kućište fotoaparata kako bi se izvršilo ovo ažuriranje.
 • Neki se modeli ne mogu upotrebljavati za ovo ažuriranje. (popis modela).
 • Kad upotrebljavate PXW-FS7M2, slijedite upute kao što je navedeno u korisničkim uputama za PXW-FS7M2.

Prednosti i poboljšanja

 •  Poboljšava stabilnost rada prilikom upotrebe tijekom dužeg vremenskog razdoblja

Prethodne prednosti i poboljšanja

Ovo ažuriranje sadrži i sljedeće prednosti i poboljšanja.

 • Poboljšani odziv otvora blende kada se objektiv pričvrsti na modele fotoaparata ILCE-9, ILCE-9M2 i ILCE-7RM4.
 • Opcija „Focus Priority” (Prioritet fokusa) u izborniku „Aperture Drive in AF” (Pogon otvora blende u automatskom fokusu) može se odabrati kada se objektiv pričvrsti na fotoaparat ILCE-9 (s verzijom programskih datoteka 6.00 ili novijom).

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje softvera sustava (programske datoteke) objektiva SEL24F14GM na ver. 03 (Windows)

Verzija datoteke

 • 03

Veličina datoteke

 • 8.98 MB (9 418 768 bajtova)

Datum izdanja

 • 18-11-2021

Priprema

Provjerite verziju softvera sustava objektiva

Slijedite upute u nastavku kako biste provjerili verziju softvera sustava objektiva. Ako je verzija softvera sustava ver.02 ili starija, potrebno je ažuriranje.

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetupVersion (Izbornik → Postavljanje → Verzija).
 2. Verzija softvera sustava objektiva prikazuje se kao na slici u nastavku.
  NAPOMENA: Ako upotrebljavate seriju QX, pokrenite program za ažuriranje softvera sustava objektiva na osobnom računalu i provjerite verziju softvera sustava objektiva pokretanjem ažuriranja.
  Slika koja prikazuje trenutnu verziju softvera sustava

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava objektiva kompatibilna je sa sljedećim verzijama operacijskih sustava Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava objektiva kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • Računalo s procesorima Intel ili AMD (računala s procesorom ARM nisu podržana)
 • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  NAPOMENA: Prije ažuriranja softvera sustava objektiva zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.

Ostale stavke za fotoaparat α s izmjenjivim objektivom

 • Izvor napajanja fotoaparata: Potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja ili odgovarajući adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno)
  NAPOMENA: ažuriranje se može izvršiti samo kad je razina napajanja baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo upotrebu potpuno napunjene baterije ili odgovarajućeg adaptera za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno). Uklonite okomitu dršku prije ažuriranja softvera sustava objektiva.
 • USB kabel isporučen s fotoaparatom
  NAPOMENA: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.

Ostale stavke za fotoaparat – emitirani sadržaj i proizvodnja

 • Izvor napajanja fotoaparata: Namjenski adapter za izmjeničnu struju
 • USB kabel isporučen s fotoaparatom
  NAPOMENA: uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna obavijest

 • Ova ažuriranja softvera sustava objektiva mogu se provesti samo kad je objektiv pričvršćen na fotoaparat. Ažuriranje softvera sustava objektiva ne može se provesti upotrebom drugog fotoaparata.
 • Prije ažuriranja softvera sustava objektiva, objektiv pričvrstite na fotoaparat. Provjerite je li fotoaparat isključen.
 • Tijekom ažuriranja softvera sustava objektiva, obavezno upotrijebite potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja ili odgovarajući adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno). (za fotoaparat α s izmjenjivim objektivom)
 • Prilikom ažuriranja softvera sustava objektiva upotrijebite odgovarajući adapter za izmjeničnu struju. (za fotoaparat – emitirani sadržaj i proizvodnja)
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju jer u protivnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Pobrinite se da uklonite bateriju i adapter za izmjeničnu struju prije nego što se objektiv s ažuriranjem pričvrsti. (za profesionalne fotoaparate)
 • Pazite da računalo ne prijeđe u stanje mirovanja. Ako se to dogodi, ažuriranje će se prekinuti pa ćete morati ponovno pokrenuti postupak ažuriranja od početka.
 • Pobrinite se da su svi uređaji, osim računala, isključeni.

Postupak za preuzimanje programa za ažuriranje softvera sustava objektiva:

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Pritisnite gornji gumb Download (Preuzmi).
 3. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti, pritisnite Download (Preuzmi).
 4. Započet će preuzimanje datoteke Update_SEL24F14GMV3D.exe.
 5. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).
  NAPOMENA: Sa standardnim postavkama preglednika Microsoft Edge datoteka ažuriranja bit će spremljena u mapi Downloads (Preuzimanja). Pritisnite pločicu Desktop (Radna površina) na zaslonu Start (Početni zaslon) i pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja) s pomoću preglednika Explorer.

Nakon preuzimanja datoteke, možete instalirati ažuriranje softvera sustava objektiva ver.03 za SEL24F14GM.

1. korak: pokrenite program za ažuriranje softvera sustava objektiva

 1. Zatvorite sve programe koji se trenutno izvode na vašem računalu.
 2. Dvaput pritisnite na datoteku Update_SEL24F14GMV3D.exe koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje softvera sustava objektiva.

  NAPOMENA: prikazuje se prozor programa za ažuriranje softvera objektiva.
 3. Uključite fotoaparat. Ako je fotoaparat već uključen, isključite ga i ponovno uključite.
  NAPOMENA: u skladu s uputama Lens System Software Updater (Program za ažuriranje softvera sustava objektiva) odaberite MenuSetupUSB Connection (Izbornik → Postavljanje → USB veza) na fotoaparatu, a zatim provjerite je li odabrana Mass Storage (Masovna pohrana). (Ako upotrebljavate seriju QX, ovaj korak nije potreban.) Ako je odabran neki drugi način osim Mass Storage (Masovna pohrana), odaberite Mass Storage (Masovna pohrana).
 4. Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu. Fotoaparat priključite na računalo s pomoću isporučenog USB kabela.
  NAPOMENA: ako se na zaslonu računala pojavi poruka o pogrešci, isprobajte sljedeće metode.
  • Iskopčajte USB kabel iz fotoaparata, a zatim ga ponovno priključite.
  • Ako na računalu postoji još jedan USB priključak, USB kabel priključite na drugi USB terminal.
 5. Provjerite da se USB ikone prikazuje na traci zadataka u donjem desnom kutu zaslona računala.
  NAPOMENA: ako se USB ikone ne prikazuje na traci zadataka, prijeđite na sljedeći korak.
 6. Pritisnite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera sustava objektiva. Prozor programa za ažuriranje softvera sustava objektiva pojavljuje se na osobnom računalu, a zatim se na zaslonu fotoaparata pojavljuje poruka Follow computer instructions (Slijedite upute na računalu).
  NAPOMENA: od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje softvera sustava objektiva. Može potrajati nekoliko minuta za prikaz promjena, ovisno o modelu fotoaparata.
  • Osobno računalo
   Provjerite verziju zaslona
  • Fotoaparat
   Zaslon „Follow computer instructions” (Slijedite upute na računalu)
  Rješavanje problema:
  • Ako se prikaže poruka The update is not available for your model. (Ažuriranje nije dostupno za vaš model.), provjerite je li datoteka softvera sustava objektiva koju pokušavate instalirati ispravna za objektiv pričvršćen na fotoaparat. Ako je pokrenut ispravan program za ažuriranje softvera sustava objektiva, zatvorite program za ažuriranje, iskopčajte USB kabel, isključite fotoaparat i vratite se na 1. korak: pokretanje programa za ažuriranje softvera sustava objektiva.
  • Ako se prikaže poruka Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nije pronađen fotoaparat s postavljenim objektivom za ovo ažuriranje.), provjerite nalazi li se vaš fotoaparat na popisu u odjeljku Proizvodi na koje se odnosi te je li fotoaparat povezan s računalom s pomoću USB kabela.
 7. Pritisnite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera sustava objektiva. Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja prikazuju se u donjem lijevom dijelu zaslona. Ako je trenutačna verzija softvera sustava objektiva Ver.03, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i pritisnite Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite komplet baterija i/ili adapter za izmjeničnu struju, ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju, a zatim uključite fotoaparat.
  • Potrebno je ažuriranje
   Slika koja prikazuje trenutnu verziju softvera sustava u programu za ažuriranje softvera sustava
  • Ažuriranje nije potrebno
   Slika koja prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje softvera sustava
 8. Potvrdite da je Current version (Trenutna verzija) Ver.02 ili starija zatim pritisnite Next (Dalje). Podaci se prenose na fotoaparat (otprilike pet sekundi).
  NAPOMENA: tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne odspajajte USB kabel.
 9. Kada se završi prijenos podataka, prikazuje se sljedeći zaslon:
  Pokrenite zaslon ažuriranja
  Pritisnite Finish (Završi).
 10. Postupak ažuriranja započinje i na fotoaparatu se prikazuju trake napretka (otprilike 30 sekundi).
 11. Postupak ažuriranja dovršen je kada se poruka Lens update complete. (Ažuriranje objektiva je završeno.) prikaže na fotoaparatu.
  Ako upotrebljavajte seriju QX, postupak ažuriranja dovršen je kada nestane zaslon serije QX.
 12. Pritisnite na traci zadataka (USB ikona) u donjem desnom kutu zaslona računala kako biste prekinuli USB vezu.
  NAPOMENA: ako se (USB ikona) ne prikazuje na traci zadataka, prijeđite na sljedeći korak.
 13. Iskopčajte USB kabel.
  NAPOMENA: nakon što dovršite ažuriranje, isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija i/ili adapter za izmjeničnu struju, ponovno umetnite ili ponovno uključite adapter za izmjeničnu struju i uključite fotoaparat.

2. korak: provjerite je li verzija softvera sustava objektiva Ver.03

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetupVersion (Izbornik → Postavljanje → Verzija).
 2. Verzija softvera sustava objektiva prikazuje se kao na slici:
  Slika koja prikazuje ažuriranu verziju softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje se ne dovršava

Ako je monitor zacrnjen dulje od 10 minuta, slijedite ove korake za rješavanje problema:

 1. Isključite USB kabel iz računala.
 2. Uklonite bateriju i adapter za izmjeničnu struju iz fotoaparata, odložite ga na nekoliko minuta, a zatim ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju.
 3. Ponovno pokrenite računalo.
 4. Uključite fotoaparat i ponovite postupak instalacije.