Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • STR-DN1080

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rješavanje problema pri kojem Dolby Atmos zvuk može imati šum pri emitiranju
 • Rješavanje problema pri kojem se Dolby Atmos zvuk ne može emitirati putem funkcije ARC
 • Poboljšava povezivanje s mrežom

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka na ver. M41.R.0518 za STR-DN1080

Naziv zip datoteke

 • UPDATE_M41R0518.zip

Verzija datoteke

 • Ver. M41.R.0518

Veličina datoteke

 • 230 MB (241 578 745 bajtova)

Datum izdanja

 • 17-02-2022

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Programske su datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi AV prijemnik. Ako je broj verzije M41.R.0518 ili noviji, ne trebate provesti ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš AV prijemnik. Ako je AV prijemnik priključen na priključak HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Pritisnite HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže zaslon HOME (Početni zaslon).
 4. S pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupSystem SettingsSystem Information (Postavljanje → Postavke sustava → Informacije o sustavu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 5. Na TV zaslonu, ako je broj verzije M41.R.0518 ili noviji, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje programskih datoteka na AV prijemniku

MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovu metodu?
Internet/mreža
(PREPORUČENO)
 • aktivnu internetsku vezu (s pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor
Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
USB uređaj za pohranu
 • računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje vašeg AV prijemnika putem interneta

Preporučamo ovu metodu kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 60 minuta. Najprije postavite opremu, a zatim putem interneta preuzmite ažuriranje na AV prijemnik.

Što vam je potrebno

 • aktivnu internetsku vezu (s pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor

Kako jednostavno izvršiti ažuriranje

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete što brže ažurirati verziju:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti AV prijemnik.
 • Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.

Postavljanje opreme

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš AV prijemnik. Ako je prijemnik povezan na priključak HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2 .
 2. AV prijemnik priključite na internetski izvor s pomoću Ethernet kabela ili bežičnom vezom putem usmjerivača.
 3. Uključite AV prijemnik.

Preuzimanje ažuriranja

 1. U izborniku Home (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Postavljanje → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem interneta), a zatim pritisnite Enter (Unos).
 2. Ako se poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera pronađena je na mreži. Želite li ažurirati softver?) prikaže na TV zaslonu, s pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Ako se poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0518 (Ažuriranje na novu verziju softvera. Nikad ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija M41.R.XXXX, nova verzija M41.R.0518) prikazuje na TV zaslonu, s pomoću daljinskog upravljača odaberite Start (Pokreni), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 4. Pokreće se ažuriranje.
 5. Nakon preuzimanja softvera potrebno je otprilike pet minuta kako bi se pokrenulo ažuriranje. Kad se poruka When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Kad ažuriranje započne, na prozoru zaslona prijemnika prikazuje se poruka AŽURIRANJE. Ažuriranje može potrajati do 60 minuta. Kad je ažuriranje dovršeno, na prozoru zaslona prijemnika pokazuje se poruka DOVRŠENO i prijemnik će se ponovno automatski pokrenuti. Nemojte isključivati kabel za napajanje tijekom postupka ažuriranja.) prikazuje se na TV zaslonu s pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 6. Tijekom ažuriranja na prozoru zaslona prikazat će se poruka UPDATING (AŽURIRANJE).
 7. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kada se na prozoru zaslona prikaže poruka COMPLETE (DOVRŠENO).
  Napomena: Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice.
 8. Nakon dovršetka nadogradnje, AV prijemnik će se automatski ponovno pokrenuti.
 9. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M41.R.0518, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka AV prijemnika putem interneta:
 • Ako se poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspjelo. Priključite USB memoriju koja sadrži datoteke za ažuriranje kako biste pokušali ponovno. Ako ažuriranje ponovno ne uspije, obratite se centru za korisničku podršku) prikazuje na TV zaslonu:
  1. Provjerite jesu li usmjerivač i svi uređaji priključeni između AV prijemnika i usmjerivača uključeni.
  2. Provjerite koristite li ispravnu vrstu kabela (ravni ili ukriženi) između AV prijemnika i usmjerivača.
  3. Provjerite da su svi kabeli između AV prijemnika i usmjerivača ispravno priključeni.
  4. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
  Napomena: Ako ne možete izvršiti ažuriranje softvera, pokušajte s postupkom Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Nakon što je započeo postupak Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) ako se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx % je prikazan na TV zaslonu) prikazuje, ali se traka napretka na prikazu nije promijenila, ovisno o mreži postupak Update via the Internet (Ažuriranje putem interneta) može potrajati dulje vrijeme (do 60 minuta). Zato se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuje se na TV zaslonu) prikazuje i traka napretka na prikazu se ne mijenja dugo vremena.
 • Ako se prilikom pokretanja postupka Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) na TV zaslonu prikazuje poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Status veze ne može se potvrditi. Komunikacija s poslužiteljem je onemogućena. Pokušajte ponovno kasnije.) i ne možete izvršiti nadogradnju programskih datoteka:
  1. Provjerite je li priključen LAN kabel.
  2. Potvrdite ima li vaš AV prijemnik vlastitu IP adresu u mrežnim postavkama (ako upotrebljavate proxy poslužitelj, u polje Proxy Server (Proxy poslužitelj) unesite IP adresu proxy poslužitelja umjesto naziva glavnog računala proxy).
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ako je napajanje prekinuto tijekom ažuriranja, uključite AV prijemnik i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ako ažuriranje traje više od 90 minuta i još nije gotovo, a AV prijemnik je povezan putem bežične mreže, povežite se kabelom na mrežu i pokušajte ponovno. Ako je problem i dalje prisutan, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju sustav pokušajte ažurirati s pomoću postupka ažuriranja putem USB memorije.
 • Ako se poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Uređaj nije povezan na mrežu. Provedite mrežnu dijagnostiku u postavkama povezivanja poslužitelja) prikazuje na TV zaslonu, provjerite je li LAN kabel priključen u AV prijemnik.
 • Ako se poruka Already Updated (Već ažurirano) prikazuje na TV zaslonu, verzija programskih datoteka koja je trenutno instalirana na AV prijemniku najnovija je verzija.

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i osobnog računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovu metodu. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na AV prijemnik.

Preporučujemo sljedeće operacijske sustave:

 • Windows 8.1, 10, 11
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako jednostavno izvršiti ažuriranje

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete što brže ažurirati verziju:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti AV prijemnik.
 • ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.

Preuzimanje ažuriranja na računalo

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M41R0518.zip na svoje računalo i upamtite u koji ste je direktorij spremili.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties (Svojstva). Pobrinite se da je veličina 230 MB (241 578 745 bajtova).

Spremanje na USB memoriju

 1. Izdvojite datoteku na svoje računalo:
  • Za Mac: Idite na lokaciju na kojoj je preuzeta datoteka i dva puta pritisnite na datoteku UPDATE_M41R0518.zip. Naziv izdvojene mape je UPDATE (Ažuriranje)
  • Za Windows:
   1. Idite na direktorij u kojem je preuzeta datoteka i desnom tipkom miša pritisnite na datoteku UPDATE_M41R0518.zip, a zatim pritisnite na Extract All (Izdvoji sve).
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvajanje komprimiranih mapa) pritisnite opciju Extract (Izdvoji).
   3. Sustav stvara novu mapu pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
 2. Provjerite nalaze li se ove četiri datoteke u mapi UPDATE (Ažuriranje): MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN and MSB41-FW_MB.ID.
 3. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo.
  • Za Mac: Povucite i ispustite mapu UPDATE (Ažuriranje) u korijensku mapu USB uređaja.
  • Za Windows:
   1. Idite u direktorij u kojem je stvorena mapa i desnom tipkom miša pritisnite mapu UPDATE (Ažuriranje).
   2. Na izborniku koji se prikaže kliknite na Send To... (Pošalji na...).
   3. Pritisnite pogon koji predstavlja vaš USB uređaj (npr. izmjenjivi disk E:).
   4. Mapa ažuriranja kopirat će se na vaš USB uređaj.

Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se datoteka ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv datoteke.

Prijenos ažuriranja na AV prijemnik

 1. Pripremanje opreme:
  1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš AV prijemnik. Ako je uređaj za reprodukciju priključen na priključak HDMI2 , kao ulaz odaberite HDMI2.
  2. Uključite AV prijemnik.
  3. Provjerite jesu li ostali USB uređaji povezani s AV prijemnikom, a ako jesu, iskopčajte ih.
 2. Prijenos ažuriranja:
  1. Umetnite USB uređaj za pohranu koji sadrži datoteku ažuriranja u USB ulaz smješten na prednjoj ploči AV prijemnika.
  2. U izborniku Home (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB Memory (Postavljanje → Postavke sustava → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem USB memorije), a zatim pritisnite Enter (Unos).
  3. Ako se poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M41.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Ažurirane datoteke pronađene su na USB memoriji. Želite li ažurirati softver? Trenutna verzija M35.R.XXXX Nova verzija M41.R.0518. Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati USB memoriju tijekom ažuriranja.) prikazuje na TV zaslonu, s pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i pritisnite ENTER (Unos).
  4. Ako se poruka When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. (Kad ažuriranje započne, na prozoru zaslona prijemnika prikazuje se poruka AŽURIRANJE.) Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Kad ažuriranje započne, na prozoru zaslona prijemnika prikazuje se poruka AŽURIRANJE. Ažuriranje može potrajati do 60 minuta. Kad je ažuriranje dovršeno, na prozoru zaslona prijemnika pokazuje se poruka DOVRŠENO i prijemnik će se ponovno automatski pokrenuti. Nemojte isključivati kabel za napajanje tijekom postupka ažuriranja.) prikazuje se na TV zaslonu s pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
  5. Pokreće se ažuriranje.
  6. Tijekom ažuriranja na prozoru zaslona prikazat će se poruka UPDATING (AŽURIRANJE).
  7. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kada se na prozoru zaslona prikaže poruka COMPLETE (DOVRŠENO).
   Napomena: Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice.
  8. Ako se uređaj za reprodukciju automatski isključi, ažuriranje je dovršeno. Nemojte upotrebljavati ili isključivati uređaj za reprodukciju dok se ne dovrši ažuriranje.
  9. Izvadite USB uređaj iz AV prijemnika i uključite AV prijemnik.
  10. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M41.R.0518, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka AV prijemnika s pomoću računala i diska.
 • Na prozoru zaslona prijemnika naizmjenično se prikazuju poruke UPDATE (AŽURIRANJE) i ERROR (POGREŠKA).
  1. Isključite sustav i isključite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje AV prijemnika.
  3. Pokušajte postupak ažuriranja putem USB memorije.
 • Ako je napajanje prekinuto tijekom ažuriranja, uključite AV prijemnik i slijedite postupak Update via USB Memory Procedure (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Ako se datoteka za ažuriranje UPDATE_M41R0518.zip preuzeta s web-mjesta ne može izdvojiti, obrišite datoteku i ponovno je preuzmite.
 • Ako ažuriranje traje više od 90 minuta i još nije gotovo:
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
  2. Uključite AV prijemnik.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.