Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • HT-S400
 • HT-SD40

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje bežične veze subwoofera

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Napomene:

 • Nije zajamčen ispravan rad na svim računalima.
 • Operacijski sustav potrebno je instalirati kad se računalo isporuči iz tvornice. Nije zajamčen ispravan rad u nadograđenim okruženjima ili okruženjima s više operacijskih sustava.
 • Rad u preporučenom okruženju nije zajamčen na svim računalima. Osim toga, ne jamčimo ispravan rad s proizvodima koje ste instalirali na vlastito računalo, na nadograđenim proizvodima, u okruženjima s više operacijskih sustava i okruženjima s više monitora.

Što vam je potrebno

 • USB uređaj za pohranu: Pripremite USB uređaj za pohranu formatiran s pomoću FAT32.
  Napomena: Ne upotrebljavajte USB uređaj za pohranu koji nije formatiran s pomoću FAT32.
 • Vrsta USB-a: USB2.0
 • Kapacitet: više od 256 MB i manje od 32 GB

Napomena: Nije zajamčen ispravan rad za sve USB uređaje za pohranu, konverzijske adaptere za USB uređaj za pohranu i USB čvorišta.

Informacije o datoteci

Naziv zip datoteke

 • S400_SD40_1201.zip

Verzija datoteke

 • 1.201

Veličina datoteke

 • 3.68 MB (3 867 764 bajtova)

Datum izdanja

 • 24-05-2022

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Vaše su programske datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi tanki zvučni sustav. Ako je broj verzije 1.201 ili noviji, ne trebate provesti ažuriranje.
Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite jedinicu i provjerite uključuje li se normalno.
 2. Povežite subwoofer. Ako je potrebno, pogledajte Upute za povezivanje o tome kako povezati subwoofer.
  Napomena: Ovisno o tome je li subwoofer povezan, prikazuje se različita verzija softvera.
 3. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb SOUND FIELD (Zvučno polje) dok se Stream information (Podaci o usmjeravanju) ne prikažu na zaslonu, a zatim držite gumb (volume) - (jačina zvuka) (Prebacuje na Stream informationSound fieldVoice modeNight modeVerzija softvera) (Podaci o usmjeravanju → Zvučno polje → Glasovni način rada → Noćni način rada → Verzija softvera)).
 4. Pomičite se kako biste vidjeli informaciju o Version (Verzija).
 5. Ako verzija softvera nije najnovija (1.201), potrebno je ažuriranje. Ako je verzija 1.201 ili novija, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Važna obavijest

 • Pažljivo pročitajte upute.
 • Ne isključujte tanki zvučni sustav te mu ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Nemojte iskopčati kabel za napajanje tijekom ažuriranja. Zbog toga može doći do oštećenja i možda će biti potrebni popravci.
 • Nemojte izvršavati nijednu radnju dok se ažuriranje ne dovrši.

Preuzimanje i instaliranje

Ako se računalo može povezati s internetom i s USB uređajem za pohranu, ažuriranje možete izvesti s pomoću računala u skladu s koracima u nastavku.

1. korak: S pomoću računala prenesite datoteku za ažuriranje softvera na USB uređaj za pohranu.

 1. Pritisnite gumb Download (Preuzmi), pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete, zatim pritisnite gumb Download (Preuzmi). Započet će preuzimanje.
 2. Spremite datoteku na radnu površinu računala ili na bilo koju lokaciju bez izmjene naziva datoteke.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties(Svojstva). Ako je veličina 3.68 MB ( 3 867 764 bajtova), onda je preuzimanje uspješno dovršeno.
  Napomena: Ako veličina ne iznosi 3.68 MB ( 3 867 764 bajtova), preuzimanje možda nije uspjelo. Obrišite datoteku s USB pogona i ponovno je preuzmite.
 4. Dva puta pritisnite na preuzetu datoteku i odaberiteExtract all (Izdvoji sve), a zatim odaberiteExtract (Izdvoji) bez izmjene naziva mape.
 5. Po završetku izdvajanja datoteke, stvorit će se mapa S400_SD40_1201.zip. Uvjerite se da datoteka 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN postoji u toj mapi.
 6. Umetnite USB uređaj za pohranu u USB priključak na računalu.
 7. Povucite i ispustite datoteku 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN izravno u korijensku datoteku USB uređaja za pohranu.
  Napomena: Ako ne spremite 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN datoteku u korijensku datoteku USB uređaja za pohranu bez ikakvih drugih datoteka, ažuriranje možda ne uspije.
 8. Provjerite postoji li datoteka 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN u korijenskoj datoteci USB uređaja za pohranu. Nakon što potvrdite, prijenos datoteke za ažuriranje je dovršen i možete nastaviti s Korakom 2: Ažuriranje softvera jedinice.

2. korak: Ažuriranje softvera jedinice

 1. Priključite kabel za napajanje tankog zvučnog sustava.
 2. Na tankom zvučnom sustavu ili daljinskom upravljaču pritisnite (Power) (Napajanje) i pričekajte da se na zaslonu prikaže prethodni unos.
 3. Provjerite je li povezan subwoofer.
  Napomena: Ako subwoofer nije povezan, povežite ga. Ako je potrebno, pogledajte upute za povezivanje o tome kako povezati subwoofer.
 4. Umetnite USB uređaj za pohranu koji sadrži ažuriranje softvera za tankog zvučnog sustava.
 5. Pritisnite gumbe (Power) (Napajanje) i (BLUETOOTH) i + (volume) (jačina zvuka) dok postupak ažuriranja ne započne i ne pojavi se ploča zaslona:

  Napomene:
  • Nemojte iskopčati kabel za napajanje tijekom ažuriranja. Zbog toga može doći do oštećenja i možda će biti potrebni popravci.
  • Nemojte izvršavati nijednu radnju dok se ažuriranje ne dovrši.
  • Ako se prikaže ERROR (Greška), ponovno provjerite ime države/regije i ponovno preuzmite datoteku.
 6. Kad se prikaže DONE (Dovršeno), tanki zvučni sustav automatski će se ponovno pokrenuti, a postupak ažuriranja je dovršen.
  Napomena: Vrijeme potrebno za dovršetak ažuriranja je otprilike 10 – 15 minuta.
 7. Provjerite je li verzija softvera ažurirana na najnoviju verziju postupkom Check the firmware version (Provjerite verziju programskih datoteka). Ako nije prikazana ispravna verzija, ponovno provjerite verziju nakon izvedbe funkcije Initialize (Inicijaliziraj). Ako izvršite funkciju Initialize (Inicijaliziraj), Bluetooth informacije o uparivanju također će se obrisati te ponovno izvršite uparivanje. Ovisno o povezanom uređaju, možda će biti potrebno obrisati informacije o Bluetooth uređaju na povezanom uređaju i zatim ponovno upariti. Također, povezivanje sa subwooferom može se prekinuti. U tom slučaju, provjerite sadržaj Connecting the Subwoofer manually (Ručno povezivanje subwoofera) u korisničkim uputama i zatim povežite.

Metoda inicijalizacije

 1. Pritisnite gumbe (Power) (Napajanje) i - (volume)(jačina zvuka) i držite ih 5 sekundi ili dulje.
  Napomena: Za više detalja pogledajte korisničke upute.

Napomene o ažuriranju

Ako neispravno pritisnete gumbe (Power) (Napajanje), (BLUETOOTH) i + (volume)(jačina zvuka) istovremeno, može doći do aktivacije neke od tih značajki, ovisno o tome kako su gumbi pritisnuti. U takvim okolnostima treba postupiti na sljedeći način:

 • Funkcija BLUETOOTH može se postaviti naON (Uključeno) ili OFF (Isključeno) pritiskom na gumbe (Power) (Napajanje) i (BLUETOOTH). Nakon što se na prozoru zaslona prikaže BT POWER (BT napajanje), prikazat će se OFF (Isključeno) ili ON (Uključeno). U tom slučaju, postavke su promijenjene pa ponovno pritisnite gumb kako biste se vratili na izvornu postavku. Umjesto toga, funkcija BLUETOOTH može se uključiti izvršenjem inicijalizacije.
 • Istovremeni pritisak na gumbe (BLUETOOTH) i + (volume) (jačina zvuka) bez pritiska na gumb (Power) (Napajanje), možda je uzrokovao ručno povezivanje subwoofera zbog čega se na prozoru zaslona prikazuje poruka SECURE LINK (Sigurna veza) te treperi LINK (Veza). Ako se to dogodi, ponovno istovremeno pritisnite gumbe (BLUETOOTH) i + (volume) (jačina zvuka) kako biste otkazali povezivanje.