Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • HT-S40R

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava vezu bežičnog pojačala

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Napomene:

 • Nije zajamčen ispravan rad na svim računalima.
 • Operacijski sustav potrebno je instalirati kad se računalo isporuči iz tvornice. Nije zajamčen ispravan rad u nadograđenim okruženjima ili okruženjima s više operacijskih sustava.
 • Rad u preporučenom okruženju nije zajamčen na svim računalima. Osim toga, ne jamčimo ispravan rad s proizvodima koje ste instalirali na vlastito računalo, na nadograđenim proizvodima, u okruženjima s više operacijskih sustava i okruženjima s više monitora.

Što vam je potrebno

 • USB uređaj za pohranu: Pripremite USB uređaj za pohranu formatiran s pomoću FAT32.
  Napomena: Ne upotrebljavajte USB uređaj za pohranu koji nije formatiran s pomoću FAT32.
 • USB vrsta: USB2.0
 • Kapacitet: više od 256 MB

Napomena: Nije zajamčen ispravan rad za sve USB uređaje za pohranu, konverzijske adaptere za USB uređaj za pohranu i USB čvorišta.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka 1.386 ili 2.076 za HT-S40R

Verzija datoteke

 • 1.386 ili 2.076
  Napomena: Postoje dvije verzije softvera ovisno o upotrijebljenim dijelovima.

Veličina datoteke

 • 7.56 MB (7 932 765 bajtova)

Datum izdanja

 • 07-06-2022

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Programske su datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi sustav zvučnika. Ako broj verzije odgovara sljedećem, ne trebate provesti ažuriranje.

 • Ako je verzija 1.xxx, 1.386 ili novija
 • Ako je verzija 2.xxx, 2.076 ili novija

Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite jedinicu i provjerite pokreće li se normalno.
 2. Povežite bežično pojačalo na jedinicu.
  Napomena: Pogledajte Upute za rad za više informacija o povezivanju bežičnog pojačala na jedinicu. (Ovisno o tome je li bežično pojačalo povezano, prikazuje se različita verzija softvera)
 3. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb MENU (Izbornik) → strelica prema dolje, odaberite SYSTEM, (Sustav) zatim pritisnite ENTER (Unos).
 4. Na daljinskom upravljaču uzastopno pritisnite gumb strelica prema dolje kako biste odabrali VERSION (Verzija), a zatim pritisnite ENTER(Unos).
 5. Informacije o verziji jedinice prikazuju se prilikom pomicanja.
 6. Provjerite verziju softvera. (Ako verzija softvera nije najnovija, potrebno je ažuriranje.) Ako je verzija 1.386 ili 2.076 ili novija, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Važna obavijest

 • Pažljivo pročitajte upute jer u suprotnom biste mogli oštetiti sustav zvučnika.
 • Ne isključujte sustav zvučnika te mu ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Nemojte iskopčati kabel za napajanje tijekom ažuriranja. Zbog toga može doći do oštećenja i možda će biti potrebni popravci.
 • Nemojte izvršavati nijednu radnju dok se ažuriranje ne dovrši.

Softver je ažuriran s pomoću USB uređaja za pohranu. Pojedinosti potražite u sljedećem postupku.
Napomena: Nemojte uklanjati kabel za napajanje tijekom ažuriranja. U suprotnome, mogli biste oštetiti jedinicu i možda će biti potrebni popravci.

Preuzimanje i instaliranje

Ako se računalo može povezati s internetom i s USB uređajem za pohranu, ažuriranje možete izvesti s pomoću računala u skladu s koracima u nastavku.

1. korak: S pomoću računala prenesite datoteku za ažuriranje softvera na USB uređaj za pohranu.

 1. Pritisnite gumb Download (Preuzmi), pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete, zatim pritisnite gumb Download (Preuzmi). Započet će preuzimanje.
 2. Spremite datoteku na radnu površinu računala ili na bilo koju lokaciju bez izmjene naziva datoteke.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties(Svojstva). Ako je veličina 7.56 MB ( 7 932 765 bajtova), onda je preuzimanje uspješno dovršeno.
  Napomena: Ako veličina ne iznosi 7.56 MB ( 7 932 765 bajtova), preuzimanje možda nije uspjelo. Obrišite datoteku s USB pogona i ponovno je preuzmite.
 4. Dva puta pritisnite na preuzetu datoteku i odaberiteExtract all (Izdvoji sve), a zatim odaberiteExtract (Izdvoji) bez izmjene naziva mape.
 5. Kad završi izdvajanje datoteke, stvorit će se mapa HT-S40R_Update. Pobrinite se da datoteke 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN postoje u mapi.
 6. Umetnite USB uređaj za pohranu u USB priključak na računalu.
 7. Povucite i ispustite preuzete datoteke 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN izravno u korijensku datoteku USB uređaja za pohranu.
  Napomena: Ako ne spremite datoteke 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN u korijensku datoteku USB uređaja za pohranu bez ikakvih drugih datoteka, ažuriranje možda ne uspije.
 8. Provjerite postoje li datoteke 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN u korijenskoj datoteci USB uređaja za pohranu. Nakon što potvrdite, prijenos datoteke za ažuriranje je dovršen i možete nastaviti s Korakom 2: Ažuriranje softvera jedinice.

2. korak: Ažuriranje softvera jedinice

 1. Povežite kabel za napajanje sustava zvučnika.
 2. Na sustavu zvučnika ili daljinskom upravljaču pritisnite (Power) (Napajanje) i pričekajte da se na zaslonu prikaže prethodni unos.
 3. Provjerite je li bežično pojačalo povezano.
  Napomena: Ako bežično pojačalo nije povezano, povežite ga. Po potrebi pogledajte Upute za rad o tome kako povezati bežično pojačalo.
 4. Umetnite USB uređaj za pohranu, koji sadrži ažuriranje softvera, u bežično pojačalo.
 5. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb MENU (Izbornik) → strelica prema dolje, odaberite UPDATE, (Ažuriranje) zatim pritisnite ENTER (Unos).
 6. Odaberite START (Početak), a zatim pritisnite gumb ENTER (Unos).
 7. Pokrenut će se postupak ažuriranja i zaslon će izgledati kako je prikazano:

  Napomene:
  • Nemojte iskopčati kabel za napajanje tijekom ažuriranja. Zbog toga može doći do oštećenja i možda će biti potrebni popravci.
  • Nemojte izvršavati nijednu radnju dok se ažuriranje ne dovrši.
 8. Kad se UD100 prikaže, sustav zvučnika će se automatski ponovno pokrenuti i postupak ažuriranja je dovršen. Nakon što je ponovno pokretanje dovršeno, DONE (Gotovo) će se prikazati.
  Napomena: Vrijeme potrebno za dovršetak ažuriranja je otprilike 3 – 10 minuta.
 9. Provjerite je li verzija softvera ažurirana na najnoviju verziju postupkom Check the firmware version (Provjerite verziju programskih datoteka). Ako nije prikazana ispravna verzija, ponovno provjerite verziju nakon izvedbe funkcije Initialize (Inicijaliziraj). Ako izvršite funkciju Initialize (Inicijaliziraj), Bluetooth informacije o uparivanju također će se obrisati te ponovno izvršite uparivanje. Ovisno o povezanom uređaju, možda će biti potrebno obrisati informacije o Bluetooth uređaju na povezanom uređaju i zatim ponovno upariti. Također veza s bežičnim pojačalo će se možda isključiti. U tom slučaju, provjerite sadržaj Connecting the Wireless amplifier manually (Ručno povezivanje bežičnog pojačala) u korisničkim uputama i zatim povežite.

Metoda inicijalizacije

 1. Pritisnite MENU (Izbornik). SPEAKER (Zvučnik) se pojavljuje na zaslonu prednje ploče.
 2. Pritisnite gore / strelica prema dolje kako biste odabrali RESET (Ponovno pokretanje), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Pritisnite gore / strelica prema dolje kako biste odabrali ALL RESET (Ponovno postavi sve), a zatim pritisnite ENTER(Unos).
 4. Pritisnite gore / strelica prema dolje kako biste odabrali START (Početak), a zatim pritisnite ENTER (Unos). Sve se postavke vraćaju na zadane vrijednosti.

Napomena: Ako ne možete ponovno pokrenuti s pomoću izbornika Setting (Postavka), pritisnite i držite gumb (napajanje) i - (jačina zvuka) na subwooferu više od pet sekundi. Postavke se vraćaju u početno stanje. Za više detalja pogledajte korisničke upute.