Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • SEL100400GM

Potrebna preuzimanja

Pročitajte ovaj odjeljak prije nego što preuzmete datoteku.

Kako biste instalirali ovo ažuriranje, prvo trebate preuzeti program Sony Camera Driver. Za detalje pročitajte odjeljak How to download the Sony Camera Driver (Kako preuzeti program Camera Driver tvrtke Sony) u ovom članku.

Informacije o preuzimanju

Napomene:

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava izvedbu Image Stabilization (Stabilizacija fotografije) kad se upotrebljava s fotoaparatom ILCE-7RM5
 • Poboljšava radnu stabilnost

Prethodne prednosti i poboljšanja

Ovo ažuriranje sadrži i sljedeće prednosti i poboljšanja.

 • Poboljšava izvedbu kontinuiranog automatskog fokusa (AF-C) tijekom zumiranja kad je pričvršćen na ILCE-9
  Napomena: Zahtijeva najnovije ažuriranje programskih datoteka za ILCE-9.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_SEL100400GMV3D.dmg

Verzija datoteke

 • 03

Veličina datoteke

 • 1.8 MB (1 795 581 bajtova)

Datum izdanja

 • 08-11-2022

Priprema

Ova ažuriranja softvera sustava objektiva mogu se provesti samo kad je objektiv pričvršćen na fotoaparat. Pobrinite se da pričvrstite željeni objektiv na kućište fotoaparata prije nego što započnete ažuriranje. Također, pobrinite se da isključite napajanje fotoaparata kad pričvršćujete objektiv.

Provjerite verziju softvera sustava objektiva

Slijedite upute u nastavku kako biste provjerili verziju softvera sustava objektiva. Ako je verzija softvera sustava ver.02 ili starija, potrebno je ažuriranje.
Napomena: Ako se postavka zaslona vremena i datuma pojavi kad uključite napajanje fotoaparata, ispravno je postavite.

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetupVersion (Postavljanje → Opcije postavljanja → Verzija).
 2. Verzija softvera sustava objektiva se prikazuje.
  Napomena: Ako upotrebljavate seriju QX, pokrenite program ažuriranja softvera sustava objektiva na računalu i provjerite verziju softvera sustava objektiva pokretanjem ažuriranja.

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava objektiva kompatibilna je sa sljedećim verzijama operacijskog sustava Macintosh:

 • macOS 10.15, 11, 12

Računalni hardver

 • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više

Ostale stavke za fotoaparat α s izmjenjivim objektivom

 • Izvor napajanja fotoaparata: potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja ili odgovarajući adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno)
  Napomena: Ažuriranje se jedino može izvršiti ako je preostala razina baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo upotrebu potpuno napunjene baterije ili odgovarajućeg adaptera za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno). Uklonite okomitu dršku prilikom ažuriranja softvera sustava objektiva.
 • USB kabel isporučen s fotoaparatom
  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.

Ostale stavke za profesionalne fotoaparate/fotoaparat – emitirani sadržaj i proizvodnja

 • Izvor napajanja fotoaparata: namjenski adapter za izmjeničnu struju
 • USB kabel isporučen je s fotoaparatom.
  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna obavijest

 • Zatvorite sve druge aplikacije prije ažuriranja.
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju jer u protivnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Pazite da računalo ne prijeđe u stanje mirovanja.
 • Kad priključujete fotoaparat na računalo, pobrinite se da je samo fotoaparat priključen na računalo.
 • Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Još nemojte povezivati fotoaparat i računalo.
 • Upotrijebite računalo povezano na internet.

Za fotoaparat α s izmjenjivim objektivima:

 • Tijekom ažuriranja softvera sustava objektiva, obavezno upotrijebite potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja ili odgovarajući adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno).
 • Prije ažuriranja softvera sustava objektiva, objektiv pričvrstite na fotoaparat. Provjerite je li fotoaparat isključen.

Za profesionalni fotoaparat / fotoaparat – emitirani sadržaj i produkcija:

 • Upotrijebite odgovarajući adapter za izmjeničnu struju tijekom ažuriranja.
 • Pobrinite se da su baterija i adapter za izmjeničnu struju uklonjeni prije nego što se pričvrsti objektiv za ažuriranje
 • Potvrdite postavke USB veze
  Napomena: Slijedeći upute na prozoru Lens System Software Updater (Program ažuriranja softvera sustava objektiva) na fotoaparatu odaberite MenuSetup USB USB Connection (Izbornik → Postavljanje → USB → USB veza) i provjerite je li odabran Mass Storage (Masovna pohrana). Ako je odabran neki drugi način osim Mass Storage (Masovna pohrana), odaberite Mass Storage (Masovna pohrana).

Za računala Mac s čipovima Apple silicon:

Kako preuzeti program Camera Driver tvrtke Sony:

 1. Posjetite stranicu za preuzimanje programa Camera Driver tvrtke Sony i preuzmite odgovarajući upravljački program:
 2. Pritisnite gumb Download (Preuzmi).
 3. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti, pritisnite Download (Preuzmi).
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

Postupak za preuzimanje programa za ažuriranje softvera sustava objektiva:

 1. Pritisnite gumb Download (Preuzmi).
 2. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti, pritisnite Download (Preuzmi).
  Napomena: Započet će preuzimanje datoteke Update_SEL100400GMV3D.dmg.
 3. Spremite datoteku na radnu površina računala (preporučeno).

Nakon što je datoteka uspješno preuzeta, možete instalirati ažuriranje.

1. korak: kako instalirati Camera Driver tvrtke Sony

 1. Zatvorite sve programe koji se trenutno izvode na vašem računalu.
 2. Dvaput pritisnite preuzetu datoteku Camera_Driver_2110a.dmg. U ovom trenutku nemojte još priključivati fotoaparat.
  Napomena: Ako ste povezali fotoaparat s računalom, prekinite mu vezu prije provođenja postupka.
 3. Proširit će se instalacijski program Camera Driver Installer tvrtke Sony.
 4. Dvaput pritisnite ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Otvorit će se zaslon instalacijskog programa. Nastavite u skladu s uputama.
 6. Sustav će od vas tražiti dopuštenje za pokretanje instalacije. Unesite lozinku za račun administratora.

  NAPOMENE:
  • Ako se u operacijskom sustavu prikaže poruka System Extension Blocked (Blokirano proširenje sustava), (stvarna poruka razlikuje se ovisno o verziji operacijskog sustava. Extension (Proširenje) u ovom slučaju odnosi se na program Sony Camera Driver), pritisnite gumb Open Security Preferences (Otvori postavke sigurnosti). Otvorit će se zaslon sustava macOS za Security & Privacy (Sigurnost i privatnost).
  • Ako se u operacijskom sustavu ne prikaže poruka System Extension Blocked (Blokirano proširenje sustava), prijeđite na 2. korak: pokretanje programa za ažuriranje.
 7. Na zaslonu Security & Privacy (Sigurnost i privatnost), otvorite karticu General (Općenito) i pritisnite na ikonu ključa. Kada se od vas traži da unesete lozinku, unesite lozinku koju ste upotrijebili tijekom prijave putem administratorskog korisničkog računa, zatim pritisnite na gumb Unlock (Otključaj).
 8. Pritisnite gumb Allow (Dopusti) kako biste dopustili sustavu da započne učitavanje softvera sustava.
 9. Ako se od vas zatraži da ponovno pokrenete nakon što pritisnete gumb Allow (Dopusti), ponovno pokrenite i ponovno pokrenite računalo te povratak na početak postupke ažuriranja.
 10. Ako zasloni Security and Privacy (Sigurnost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.

2. korak: pokrenite program za ažuriranje softvera sustava objektiva

 1. Dvaput pritisnite datoteku Update_SEL100400GMV3D.dmg koju ste preuzeli. U ovom trenutku nemojte još priključivati fotoaparat.
 2. Dvaput pritisnite mapu Update_SEL100400GMV3D.dmg koja se pojavi na radnoj površini.
 3. Dvaput pritisnite ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Za učitavanje nastavka kernela prikazat će se poruka s pitanjem dopuštate li aplikaciji da izvrši promjene. Unesite lozinku za račun administratora.
 5. Pokrenut će se Lens System Software Updater (Program za ažuriranje softvera sustava objektiva).

  Napomene:
  • Ako sustav nije spreman početi s ažuriranjima, pojavit će se poruka o pogrešci. Izvršite odgovarajuće korake u skladu s porukom i ponovno dvaput pritisnite ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to restart your computer (Morate ponovno pokrenuti računalo), ponovno pokrenite računalo, a zatim ponovno dvaput pritisnite ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to install Sony Camera Driver (Morate instalirati Camera Driver tvrtke Sony), slijedite postupak opisan u 1. koraku: kako instalirati Camera Driver tvrtke Sony, a zatim ponovno dvaput pritisnite ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka Check the Security & Privacy setting (Provjerite postavku Sigurnost i privatnost), izvršite korake 7 i 8 u odjeljku 1. korak:Odjeljak Kako instalirati Sony Camera Driver, a zatim ponovno pokrenite računalo i dvaput pritisnite ikonu LensSystemSoftwareUpdater (Program ažuriranja softvera sustava objektiva)
 6. Uključite fotoaparat i povežite ga s računalom s pomoću isporučenog USB kabela, način rada USB Mode pojavit će se na LCD zaslonu fotoaparata.
 7. Pritisnite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera sustava objektiva. Prozor programa za ažuriranje softvera sustava objektiva prikazuje se na računalu, a na zaslonu fotoaparata prikazuje se poruka Follow computer instructions. (Slijedite upute s računala.).
  Napomena: Od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje softvera sustava objektiva. Može potrajati nekoliko minuta za prikaz promjena, ovisno o modelu fotoaparata.
  • Računalo
   Provjerite verziju zaslona
  • Fotoaparat
   <b>Slijedite upute na zaslonu računala</b>
  Rješavanje problema:
  • Ako se prikaže poruka The update is not available for your model (Ažuriranje nije dostupno za vaš model), provjerite je li datoteka softvera sustava objektiva koju pokušavate instalirati ispravna za objektiv pričvršćen na fotoaparat. Ako je pokrenut ispravan program za ažuriranje softvera sustava objektiva, zatvorite program za ažuriranje, iskopčajte USB kabel, isključite fotoaparat i vratite se na 2. korak: pokretanje programa za ažuriranje softvera sustava objektiva.
  • Ako se prikaže poruka Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nije pronađen fotoaparat s postavljenim objektivom za ovo ažuriranje.), provjerite nalazi li se vaš fotoaparat na popisu u odjeljku Proizvodi na koje se odnosi te je li fotoaparat povezan s računalom s pomoću god. USB kabela.
 8. Pritisnite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera sustava objektiva. Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja prikazuju se u donjem lijevom dijelu zaslona. Ako je trenutačna verzija softvera sustava objektiva Ver.03, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i pritisnite Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite komplet baterija i/ili adapter za izmjeničnu struju, ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju, a zatim uključite fotoaparat.
  • Ažuriranje je potrebno
    Slika koja prikazuje trenutnu verziju softvera sustava u programu za ažuriranje softvera sustava
  • Ažuriranje nije potrebno
   Slika koja prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje softvera sustava
 9. Potvrdite da je trenutna verzija Ver.02 ili starija i zatim kliknite Next (Sljedeće). Podaci se prenose na fotoaparat (otprilike pet sekundi).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne isključujte USB kabel.
 10. Kada se završi prijenos podataka, prikazuje se sljedeći zaslon:
  Pokrenite zaslon ažuriranja
  Pritisnite Finish (Završi).
 11. Postupak ažuriranja započinje i na fotoaparatu se prikazuje traka napretka (otprilike 60 sekundi).
 12. Postupak ažuriranja dovršen je kada se poruka Lens update complete. (Ažuriranje objektiva je završeno.) prikaže na fotoaparatu. Ako upotrebljavajte seriju QX, postupak ažuriranja dovršen je kada nestane zaslon serije QX.
 13. Iskopčajte USB kabel.
  Napomena: Nakon što dovršite ažuriranje, isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija i/ili adapter za izmjeničnu struju, ponovno umetnite bateriju ili ponovno uključite adapter za izmjeničnu struju i uključite fotoaparat.

3. korak: provjerite je li verzija softvera sustava objektiva ver.03

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetupVersion (Izbornik → Postavljanje → Verzija).
 2. Verzija softvera sustava objektiva se prikazuje.
  Slika koja prikazuje ažuriranu verziju softvera
  Napomena: za računala sa sustavom Mac koja upotrebljavaju procesor Apple silicon, nakon dovršetka postupka ažuriranja, preporučujemo da pravila sigurnosti vratite na izvornu postavku. Na računalima sa sustavom Mac s procesorom tvrtke Intel ovaj korak nije potreban. Po potrebi pogledajte članak Kako promijeniti pravila sigurnosti na računalima sa sustavom Mac s čipovima Apple silicon.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje se ne dovršava

Ako je monitor zacrnjen dulje od 2 minuta, slijedite ove korake za rješavanje problema:

 1. Isključite USB kabel iz računala.
 2. Uklonite bateriju i adapter za izmjeničnu struju iz fotoaparata, odložite ga na nekoliko minuta, a zatim ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju.
 3. Ponovno pokrenite računalo.
 4. Uključite fotoaparat i ponovite postupak instalacije.

Nakon pokretanja programa za ažuriranje softvera sustava, zaslon za potvrdu verzije se ne pojavljuje i prikazuje se poruka Failed to update (Ažuriranje nije uspjelo).

Ako se to dogodi, moguće je da ste svoj fotoaparat ranije ažurirali s pomoću upravljačkog programa System Software Update Helper (Pomoć za ažuriranje softvera sustava) i da niste deinstalirali taj softver:

 1. Ponovno preuzmite System Software Update Helper (Pomoć za ažuriranje softvera sustava) i deinstalirajte upravljački program s pomoću alata za deinstalaciju u mapi Uninstaller (Program za deinstalaciju) preuzete datoteke.
 2. Nakon deinstalacije upravljačkog programa System Software Update Helper (Pomoć za ažuriranje softvera sustava), dvaput pritisnite Update_SEL100400GMV3D.dmg za ponovno pokretanje ažuriranja.