Prije instalacije ažuriranja pažljivo pročitajte sljedeće:

 • Za ažuriranje s Ver. 2.02 ili starije, prvo je potrebno ažuriranje na Ver. 2.04 ili 2.05 prije nego što pokušate ažurirati na najnoviju verziju. Datoteka za ažuriranje Ver. 2.04 ili 2.05 uključena je u poveznicama datoteka za preuzimanje Ver. 2.02 (ili starije).
 • Mjere opreza prilikom ažuriranja s Ver. 2.02 ili starijih:
  • Ažurirani fotoaparati neće se više moći povezati na aplikaciju Imaging Edge Mobile. Nakon ažuriranja aplikacije instalirajte aplikaciju Creators' App.
  • Pobrinite se da je aplikacija Imaging Edge Mobile najnovije verzije (Ver. 7.7.2 ili novija) kako biste mogli upariti fotoaparat s aplikacijom Creators' App. Ako aplikacija Imaging Edge Mobile nije najnovija verzija, ažurirajte je prije uparivanja fotoaparata s aplikacijom Creators' App.
 • Mjere opreza prilikom ažuriranja s Ver. 1.01 ili starijih:
  • Nakon ažuriranja na Ver. 2.00 ili noviju postavke fotoaparata ponovno će postaviti na zadane vrijednosti.
   Napomena: Budući da se ovim ažuriranjem dodaju funkcije i unose velike promjene u specifikacije, postavke fotoaparata će se inicijalizirati kao dio postupka ažuriranja. Preporučujemo da obratite pažnju na sve postavke fotoaparata prije nego što nastavite. Čak i ako ste spremili postavke s pomoću raznih dostupnih značajki spremanja (poput Save/Load Settings (Spremi/Učitaj postavke) i Save/Load FTP Settings (Spremi/Učitaj FTP postavke), postavke prije ver.1.01 neće biti dostupne na fotoaparatu nakon ažuriranja na ver.2.00 ili novije.
  • Uz dodatak načina log snimanja profili slika su pregledani, a postavka gama vrijednosti S-Log2 više nije uključena. Nakon ažuriranja trebat ćete upotrijebiti postavke gama vrijednosti S-Log3.
  • Moći ćete se jednostavno povezati na mobilnu aplikaciju. Nakon uparivanja aplikacije s fotoaparatom, možete prenijeti slike i udaljeno snimiti čim pokrenete aplikaciju. Za pojedinosti pogledajte Pairing the camera with a smartphone (Smartphone Regist.) (Uparivanje fotoaparata s pametnim telefonom (Smartphone Regist.)) u Vodiču za pomoć. Osim toga, funkcija NFC one-touch connection (NFC funkcija povezivanja jednim dodirom) koja se upotrebljavala do ver. 1.01 fotoaparata, više neće biti dostupna.

Nakon potvrde nastavite s ažuriranjem s pomoću odgovarajuće poveznice: