• Za kupce koji upotrebljavaju aplikaciju Imaging Edge Mobile:
  • Ažurirani fotoaparati neće se moći povezati na aplikaciju Imaging Edge Mobile. Nakon ažuriranja aplikacije instalirajte aplikaciju Creators' App.
  • Pobrinite se da je aplikacije Imaging Edge Mobile najnovije verzije (Ver.7.7.2 ili novija) kako biste mogli upariti fotoaparat s aplikacijom Creators' App.
  • Ako koristite iPhone/iPad, nakon ažuriranja kamere isključite iPhone/iPad i ponovno ga uključite. Zatim uparite kameru s Creators' App aplikacijom.
 • Mjere opreza prilikom ažuriranja s Ver.1.01 ili starijih
  • Prilikom ažuriranja s Ver.1.01 ili starije, trebate ažurirati na Ver.1.05 prije pokretanja ažuriranja za Ver.2.01. Samo ažurirajte na Ver.2.01 nakon ažuriranja na Ver.1.05. Ako pokušate ažurirati na Ver.2.01 bez ažuriranja na Ver.1.05, doći će do pogreške i nećete moći provesti ažuriranje.
  • Slijedite upute u nastavku da biste provjerili verziju softvera sustava.
   Napomena: ako se pojavi zaslon postavki Date/Time (Datum i vrijeme) kad uključite fotoaparat, pobrinite se da postavite ispravne vrijednosti datuma i vremena.
   1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik).
   2. Odaberite SetupSetup OptionVersion (Postavljanje → Opcije postavljanja → Verzija).

Ako je verzija već Ver.1.05 ili starija, ažurirajte na najnoviju verziju softvera sustava.

Ver.1.05 (Za ver.1.01 ili novije)

najnovije ažuriranje (za ver.1.05 ili starije)