• Za kupce koji upotrebljavaju aplikaciju Imaging Edge Mobile:
  • Ažurirani fotoaparati neće se više moći povezati na aplikaciju Imaging Edge Mobile. Nakon ažuriranja aplikacije instalirajte aplikaciju Creators' App.
  • Pobrinite se da je aplikacija Imaging Edge Mobile najnovije verzije (Ver. 7.7.2 ili novija) kako biste mogli upariti fotoaparat s aplikacijom Creators' App. Ako aplikacija Imaging Edge Mobile nije najnovija verzija, ažurirajte je prije uparivanja fotoaparata s aplikacijom Creators' App.
  • Ako upotrebljavate iPhone/iPad, nakon ažuriranja fotoaparata, isključite iPhone/iPad i ponovno ga uključite (ponovno pokrenite). Zatim uparite fotoaparat s aplikacijom Creators' App. Za upute o instaliranju i povezivanju aplikacije Creators' App, pogledajte Migracija s aplikacije Imaging Edge Mobile na Creators' App.
 • Mjere opreza prilikom ažuriranja s Ver. 1.02 ili starijih
  • Kad ažurirate s Ver. 1.02 ili starije trebate ažurirati na Ver. 1.05 prije ažuriranja na Ver. 3.00 update. Samo ažurirajte na Ver. 3.00 nakon ažuriranja na Ver. 1.05. Ako pokušate ažurirati na Ver.3.00 bez ažuriranja na Ver.1.05, doći će do pogreške i nećete moći provesti ažuriranje.
  • Slijedite upute u nastavku da biste provjerili verziju softvera sustava.
   Napomena: Ako se pojavi zaslon postavki Date/Time (Datum i vrijeme) kad uključite fotoaparat, pobrinite se da postavite ispravne vrijednosti datuma i vremena.
   1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik).
   2. Odaberite SetupSetup OptionVersion (Postavljanje → Opcije postavljanja → Verzija).

Ako je verzija već Ver. 1.05 ili novija, ažurirajte na najnoviju verziju softvera sustava.

Ver. 1.05 (Za Ver. 1.02 ili stariju)

najnovije ažuriranje (za Ver. 1.05 ili noviju)