Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • TA-AN1000

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rješavanje problema kad veza funkcije Chromecast built-in nije stabilna
 • Rješavanje problema kad rad sustava postane nestabilan
 • Rješavanje problema kad se zvuk Power Relay (Relej napajanja) možda čuje tijekom noći
 • Rješavanje manjih pogrešaka

Prethodne prednosti i poboljšanja

 • Rješavanje problema kad se funkcija 360 Spatial Sound Mapping ne može uključiti i kad se status opcije Auto Calibration (Automatska kalibracija) ne prikazuje kao Done (Dovršeno) iako je opcija uspješno dovršena
 • Rješavanje problema kad se zvuk središnjeg kanala ne čuje dok je funkcija Speaker Relocation (Premještanje zvučnika) aktivna
 • Rješavanje problema kad se čuje zvuk opcije Power Relay (Relej) dok je opcija Power (Napajanje) postavljena na status Standby (Stanje pripravnosti), a opcija Network/Bluetooth Standby (Pripravnost za mrežu/Bluetooth) je postavljena na status Off (Isključeno)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • AN10STR-1_455.zip

Verzija datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka na ver. 1.455

Veličina datoteke

 • 514 MB (539 240 102 bajtova)

Datum izdanja

 • 07-11-2023

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Programske su datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi AV prijemnik. Ako je broj verzije 1.455 ili noviji, ne trebate provesti ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan AV prijemnik; ako je AV prijemnik povezan na priključak HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Pritisnite HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže zaslon HOME (Početni zaslon).
 4. Na početnom zaslonu odaberite SetupSystem Settings (Postavke → Postavke sustava) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 5. Odaberite System Information (Informacije o sustavu) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 6. Na TV zaslonu, ako je broj verzije 001.455 ili noviji (prvu i drugu nulu broja verzije softvera možete zanemariti), već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Važna obavijest

 • Pažljivo pročitajte upute, u suprotnome možete oštetiti svoj AV prijemnik.
 • Ne isključujte AV prijemnik te mu ne isključujte napajanje izmjeničnom strujom tijekom ažuriranja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Ne uklanjajte kabel za napajanje dok se softver preuzima i ažurira. To može uzrokovati kvar sustava.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje programskih datoteka:

MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovu metodu?
Internet/mreža
(PREPORUČENO)
 • aktivna internetska veza (s pomoću bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor
Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
USB uređaj za pohranu
 • računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje putem interneta

Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 30 minuta. Prvo postavite opremu, nakon toga preuzmite ažuriranje s interneta.

Što vam je potrebno:

 • aktivna internetska veza (s pomoću bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor

Postavljanje opreme:

 1. Uključite televizor i provjerite je li odabran ulaz na koji je priključen vaš AV prijemnik. (Ako je AV prijemnik priključen na ulaz HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2)
 2. Priključite AV prijemnik na internetski izvor s pomoću bežičnog usmjerivača.
 3. Uključite AV prijemnik.
 4. Na daljinskom upravljaču pritisnite HOME (Početni zaslon) i pričekajte dok se ne pojavi zaslon HOME (Početni zaslon).

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. U izborniku HOME (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupSoftware Update → Network update (Postavljanje → Napredne postavke → Ažuriranje softvera → Ažuriranje mreže), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 2. Kad se poruka Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.455 (Ažuriranje na novu verziju sustava. Nikad ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija 00x.xxx, nova verzija 001.455) prikazuje na TV zaslonu odaberite OK (U redu) s pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Na TV zaslonu prikazuje se poruka Update Caution (Oprez, ažuriranje u tijeku). S pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 4. AV prijemnik preuzima podatke programskih datoteka s interneta.
 5. Nakon preuzimanja AV prijemnik ponovno se pokreće i započinje ažuriranje glavne komponente. Tijekom ažuriranja glavne jedinice prikazivat će se status napretka ažuriranja XX % na zaslonu prednje ploče.
 6. Nakon što se glavna komponenta ažurira, AV prijemnik automatski će se ponovno pokrenuti.
 7. Ažuriranje je dovršeno kada se na televizoru prikaže poruka o završetku.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije 1.455, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka AV prijemnika putem interneta.

 • Poruka The device is not connected to network. To update, your AV Receiver needs to be connected to the Internet. (Uređaj nije povezan s mrežom. Za ažuriranje vaš AV prijemnik mora biti povezan s internetom.) prikazuje se na TV zaslonu. Ako ne možete izvršiti Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), pokrenite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
  1. Provjerite jesu li usmjerivač i svi uređaji priključeni između AV prijemnika i usmjerivača uključeni.
  2. Provjerite jesu li svi kabeli između AV prijemnika i usmjerivača ispravno priključeni.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Nakon što je započeo postupak Update via Internet (Ažuriranje putem Interneta), prikazuje se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuju se na TV zaslonu), ali traka napretka na zaslonu ostaje nepromijenjena.
  Ovisno o mreži, postupak Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) može potrajati dulje vrijeme (do 60 minuta). Zato se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuje se na TV zaslonu) prikazuje i traka napretka na prikazu se ne mijenja dugo vremena.
 • Prilikom pokretanja postupka Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), na TV zaslonu prikazuje se poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Status veze ne može se potvrditi. Komunikacija je s poslužiteljem onemogućena. Pokušajte ponovno kasnije.) i ne možete izvršiti nadogradnju programskih datoteka.
  1. Provjerite povezanost na bežičnu mrežu.
  2. Provjerite ima li AV prijemnik vlastitu IP adresu u mrežnim postavkama. (Ako upotrebljavate proxy poslužitelj, u polje Proxy Server (Proxy poslužitelj) umjesto naziva proxy glavnog računala unesite IP adresu proxy poslužitelja koji upotrebljavate.)
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite AV prijemnik i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i još nije gotovo.
  Ako je problem i dalje prisutan, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju ažurirajte sustav s pomoću postupka Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Poruka Already Updated (Već je ažurirano) prikazuje se na zaslonu televizora.
  Verzija programskih datoteka koja je trenutno instalirana na AV prijemniku je najnovija verzija

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovu metodu. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj i onda na AV prijemnik.

Pripreme za ažuriranje programskih datoteka

Prije preuzimanja programskih datoteka provjerite pokreće li vaše računalo jedan od sljedećih operacijskih sustava te pripremite USB izbrisivi memorijski pogon.

Operacijski sustavi

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Mac OS X

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku AN10STR-1_455.zip na računalo i upamtite direktorij.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties (Svojstva). Pobrinite se da je veličina 514 MB (539 240 102 bajtova).
Prenesite datoteke na USB uređaj za pohranu:
 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke AN10STR-1_455.zip.
  • Za operacijski sustav Mac OS X:
   1. Idite na lokaciju na kojoj je preuzeta datoteka i dva puta pritisnite na datoteku AN10STR-1_455.zip.
   2. Sustav stvara novu datoteku pod nazivom F_NSTR0.UPG.
  • Za operacijski sustav Microsoft Windows:
   1. Idite na direktorij u kojem je preuzeta datoteka, desnom tipkom miša pritisnite na datoteku AN10STR-1_455.zip , a zatim pritisnite na Extract All (Izdvoji sve).
    Napomena: Za operacijski sustav Windows zadane postavke za preglednik Microsoft Edge spremit će datoteku u mapu Downloads (Preuzimanja). Kako biste pronašli mapu Downloads (Preuzimanja), pritisnite karticu Desktop (Radna površina) na zaslonu Start (Početni zaslon) i pronađite preuzetu datoteku s pomoću preglednika Windows Explorer.
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvajanje komprimiranih mapa) pritisnite opciju Extract (Izdvoji).
   3. Sustav stvara novu datoteku pod nazivom F_NSTR0.UPG.
 2. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo.
 3. Prenesite datoteku F_NSTR0.UPG na USB uređaj za pohranu:
  • Za operacijske sustave Mac OS X: Povucite i ispustite datoteku F_NSTR0.UPG u korijensku mapu USB uređaja.
  • Za operacijske sustave Windows:
   1. Idite na direktorij u kojem je stvorena datoteka i desnom tipkom miša pritisnite datoteku F_NSTR0.UPG.
   2. U izborniku odaberite opciju Send To... (Pošalji...), a zatim pritisnite pogonsku jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. izmjenjivi disk E:).
   3. Datoteka F_NSTR0.UPG kopirat će se na USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se mapa ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv mape.
 4. Po dovršetku kopiranja datoteke F_NSTR0.UPG izvadite USB uređaj iz svog računala
Prijenos ažuriranja na AV prijemnik

Prvo pripremite opremu, a zatim prenesite ažuriranje na svoj AV prijemnik.

Pripremanje opreme:
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz na koji je priključen vaš AV prijemnik. (Ako je AV prijemnik priključen na ulaz HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2).
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Pritisnite HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže zaslon HOME (Početni zaslon).
 4. Umetnite USB uređaj koji sadrži datoteku F_NSTR0.UPG.
Prijenos ažuriranja:
 1. Na zaslonu HOME (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupSoftware UpdateUSB update (Postavljanje → Napredne postavke → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem USB-a), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 2. Kad se poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing the update. Current version xxx.xxx New version 001.455 (Ažuriranje na novu verziju sustava. Nikad ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija xxx.xxx, nova verzija 001.455) prikazuje na TV zaslonu odaberite OK (U redu) s pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Kad se na zaslonu televizora prikaže poruka Update Caution (Oprez, ažuriranje u tijeku), odaberite OK (U redu) s pomoću daljinskog upravljača i pritisnite ENTER (Unos).
 4. AV prijemnik preuzima podatke programskih datoteka s USB memorijskog uređaja.
 5. Nakon preuzimanja AV prijemnik ponovno se pokreće i započinje ažuriranje glavne komponente. Tijekom ažuriranja glavne jedinice prikazivat će se status napretka ažuriranja XX % na zaslonu prednje ploče.
 6. Nakon što se glavna komponenta ažurira, AV prijemnik automatski će se ponovno pokrenuti.
 7. Ažuriranje je dovršeno kada se na televizoru prikaže poruka o završetku.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije 1.455, ažuriranje programskih datoteka je uspješno

Rješavanje problema

Što učiniti ako naiđete na probleme tijekom ažuriranja programskih datoteka AV prijemnika putem računala i USB memorije.

 • Na zaslonu prednje ploče naizmjence se prikazuju poruke UPDT (AŽURIRANJE) i ERROR (POGREŠKA).
  1. Isključite sustav i isključite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje AV prijemnika.
  3. Ponovite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja
  Uključite AV prijemnik i ponovno slijedite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Datoteka ažuriranja AN10STR-1_455.zip koja je preuzeta s web-mjesta ne može se izdvojiti.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Obrišite datoteku i ponovno je preuzmite.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i još nije gotovo.
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
  2. Uključite AV prijemnik.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.