Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • ILME-FR7

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodavanje podrške za free-d protocol za sustave VR/AR
 • Dodavanje podrške za upravljače objektiva treće strane za rukovanje ručnim objektivima za zumiranje
 • Dodavanje podrške za Zoom Sync (Sinkronizacija zumiranja) (sinkronizirani prijelaz pomicanja/nagibanja/zumiranja) prilikom oporavka unaprijed postavljenog položaja
 • Dodavanje podrške za brzinu Zoom/Focus (Zumiranje/fokus) prilikom oporavka unaprijed postavljenih položaja
 • Dodavanje podrške za funkciju Stop (Zaustavi) iz Web App (Web-aplikacija) prilikom oporavka unaprijed postavljenog položaja
 • Dodavanje podrške za funkciju PTZ trace (PTZ povlačenje) za rad kadriranja snimanja/reprodukcije prilikom oporavka unaprijed postavljenog položaja
 • Dodavanje osnovnog izgleda 709tone čime se olakšava postavljanje profila color/gamma (Boja/gama) za profesionalne fotoaparate
 • Dodavanje sljedeće podrške za upravljanje zatvaračem:
  • Udaljena upravljačka ploča: RCP-1500/1501, RCP-1530, RCP-3100, RCP-3500/3501
  • Glavno postavljanje jedinice: MSU-1000, MSU-1500, MSU-3000, MSU-3500
  • Softver za udaljeno upravljanje fotoaparatom: HZC-RCP5, HZC-CSM10
 • Dodaje podršku za nazive datoteka Movie (Film) u formatu Camera ID + Reel#
 • Dodavanje podrške za načine Flexible ISO (Fleksibilni ISO) i Cine EI Quick (Brzi filmski indeks ekspozicije) u načinu snimanja:
  • Omogućavanje snimanja S-Log3 sadržaja s postavkama ekspozicije prilagodbom ISO osjetljivosti
  • Omogućuje snimanje s osnovnom ISO postavkom isto kao Cine EI (Filmski indeks ekspozicije), s osnovnom ISO značajkom podešenom automatski zajedno s vrijednošću EI (Indeks ekspozicije)
 • Kad je način snimanja postavljen na Flexible ISO (Fleksibilni ISO), Cine EI (Filmski indeks ekspozicije) ili Cine EI Quick (Brzi filmski indeks ekspozicije), dodaje podršku za snimanje datoteke 3D LUT na istu memorijsku karticu s osnovnim izgledom koji se upotrebljava tijekom snimanja kao podatak o snimanju, u isto vrijeme
 • Dodaje više brzina prijenosa za AF (Automatsko fokusiranje) u načinu rada Slow & Quick Motion (Usporeno i ubrzano snimanje)
 • Dodavanje podrške za RTMP/RTMPS protokole
 • Poboljšavanje radne stabilnosti fotoaparata

Napomena: Pogledajte Vodič za pomoć za pojedinosti o svim ažuriranim funkcijama.

Prethodne prednosti i poboljšanja

Ovo ažuriranje sadrži i sljedeće prednosti i poboljšanja.

 • Dodavanje podrške za sljedeće:
  • Udaljena upravljačka ploča: RCP-1500/1501, RCP-1530, RCP-3100, RCP-3500/3501
  • Glavno postavljanje jedinice: MSU-1000, MSU-1500, MSU-3000, MSU-3500
  • Softver za udaljeno upravljanje fotoaparatom: HZC-RCP5, HZC-CSM10
 • Dodavanje podrške za funkcije snimanja i reprodukcije kad se napaja putem PoE++
 • Dodavanje podrške sljedećih ulaznih referentnih signala GENLOCK: 1920x1080 24.00P i 1920x1080 23.98P

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_ILMEFR7V200.dat

Verzija datoteke

 • Ver. 2.00

Veličina datoteke

 • 853 541 120 bajtova

Datum izdanja

 • 28-11-2023

Napomene

 • Pristup fotoaparatu iz web-preglednika i ažuriranje programskih datoteka. Za pojedinosti pogledajte Vodič za pomoć za ILME-FR7.
 • Ažuriranje softvera fotoaparata mora se izvršiti kad je objektiv uklonjen i otključan način pomicanja/nagibanja.

Priprema

Provjerite verziju softvera jedinice

Upotrijebite sljedeći postupak za provjeru verzije softvera. Ovo se ažuriranje primjenjuje na verzije softvera prije verzije 2.00. Ažuriranje nije potrebno ako je trenutna verzija 2.00.

 1. Prikažite zaslon web-aplikacije jedinice u web-pregledniku.
  Pojedinosti potražite u Pristup web-aplikaciji iz web-preglednika u Vodiču za pomoć jedinice.
 2. Odaberite karticu SettingsMaintenanceInformation (Postavke → Održavanje → Informacije) u web-izborniku.
 3. Prikazuje se verzija softvera u CameraVersion Number (Fotoaparat → Broj verzije).

Priprema ažuriranja softvera

Potrebni uređaji

 • Tablet ili računalo koji provode podržani operacijski sustav i web-preglednik za pristup web-aplikaciji.
  Pojedinosti potražite u Pristup web-aplikaciji iz web-preglednika u Vodiču za pomoć jedinice.
 • Internetska veza za preuzimanje ažuriranja softvera.

Ostali uvjeti

 • Adapter za izmjeničnu struju (isporučen s jedinicom)
 • LAN kabel (kategorija 5e ili veća)

Ažuriranje traje otprilike 30 minuta. Prije nego što započnete postupak ažuriranja ostavite dovoljno vremena.

Postupak ažuriranja softvera

Napomene:

 • Ažuriranje softvera fotoaparata mora se izvršiti kad je uklonjen objektiv i otključan način pomicanja/nagibanja.
 • Ažuriranje softvera treba se izvršiti uz isporučeni adapter za izmjeničnu struju s fotoaparatom ili kompatibilnim uređajem za napajanje PoE++ povezanim na uređaj.
 • Zatvorite sve ostale aplikacije na računalu prije nego što započnete ažuriranje.
 • Unaprijed onemogućite funkciju stanja mirovanja na računalu.

1. korak: Preuzmite datoteku ažuriranja

 1. Povežite računalo na internet.
 2. Pritisnite gornji gumb Download (Preuzmi).
 3. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti, pritisnite Download (Preuzmi). Započet će preuzimanje datoteke Update_ILMEFR7V200.dat.
  Napomena: Veličina datoteke: 853 541 120 bajtova
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).
  Napomena: Kad upotrebljavate zadane postavke u pregledniku Google Chrome, datoteka ažuriranja spremit će se u mapu Downloads (Preuzimanja).

2. korak: Ažuriranje softvera

 1. Povežite računalo, na koje želite da se datoteka ažuriranja spremi, i jedinicu na istu mrežu, a zatim uključite jedinicu.
 2. Prikažite zaslon web-aplikacije jedinice u web-pregledniku na računalu.
  Pojedinosti potražite u Pristup web-aplikaciji iz web-preglednika u Vodiču za pomoć jedinice.
 3. Odaberite MaintenanceInformationCamera (Održavanje → Informacije → Fotoaparat) i provjerite Model Name (Naziv modela) i Version Number (Broj verzije) u web-izborniku.
 4. Odaberite MaintenanceInformationCameraVersion Up (Održavanje → Informacije → Fotoaparat → Nova verzija) u web-izborniku i pritisnite gumb Choose File (Odaberi datoteku) i odaberite datoteku za ažuriranje (Update_ILMEFR7V200.dat) koju ste preuzeli.

  Napomene:
  • Nemojte izvršavati sljedeće radnje sve dok se ažuriranje ne dovrši.
   • Isključivanje uređaja
   • Isključivanje mreže
   • Zatvaranje zaslona web-aplikacije (web-preglednik)
  • Ako se prikaže poruka koja naznačuje da ažuriranje nije uspjelo, provjerite prikazani opis i ponovno pokušajte ažurirati.
 5. Pojavljuje se sljedeći zaslon. Provjerite naziv datoteke (Update_ILMEFR7V200.dat) koji je prikazan i pritisnite OK (U redu).
  Ažuriranje neće uspjeti ako nije potrebno. Ponovno provjerite verziju softvera jedinice.
  Pojavit će se zaslon koji objašnjava ažuriranje.
 6. Datoteka ažuriranje počet će se učitavati. Traka napretka prikazat će se tijekom postupka učitavanja. Pričekajte dok se dovrši učitavanje.
 7. Kad se učitavanje datoteke ažuriranja dovrši, zaslon web-aplikacije će se promijeniti kako je prikazano u nastavku i ažuriranje započinje. Žaruljica POWER (Napajanje) treperi žutom bojom tijekom postupka ažuriranja.
  Napomene:
  • Nemojte isključivati jedinicu ili isključivati mrežu tijekom postupka ažuriranja.
  • Trajanje postupka ažuriranja razlikovat će se ovisno o okruženju mreže.
  Prikazuje se poruka [Firmware version up has been started] (Pokrenula se nova verzija programskih datoteka).
 8. Kad se postupak ažuriranja dovrši, jedinica će se automatski ponovno pokrenuti. Ponovno pokretanje traje nekoliko minuta. Jedinica treba ostati uključena i pričekajte da žaruljica POWER (Napajanje) svijetli zelenom bojom.

3. korak: Provjerite verziju softvera

 1. Nakon što se jedinica ponovno pokrene, ponovno učitajte stranicu u web-pregledniku.
  Napomena: Ako vrijednost postavke na zaslonu postavljanja nije ispravno ažurirana, obrišite predmemoriju iz web-preglednika.
 2. Odaberite karticu SettingsMaintenanceInformationCamera (Postavke → Održavanje → Informacije → Fotoaparat) i provjerite da je Version Number (Broj verzije) postavljen na 2.00.