Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • KD-32W800
 • KD-32W804

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rješavanje problema kad se unaprijed instalirana aplikacija Disney+ ne pokreće ispravno u određenim državama
 • Poboljšavanje općih izvedbi televizora

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu s televizorima koji se prodaju u Europi. Navedeni modeli ne prodaju se u svim državama/regijama.

Priprema

Provjerite verziju softvera

Možda je softver već ažuriran. Ako niste sigurni, možete lako provjeriti koju verziju softvera imate slijedeći ove upute:

 1. Uključite televizor i pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču.
 2. Odaberite Settings (Postavke).
 3. Odaberite Device Preferences (Postavke uređaja).
 4. Odaberite About (O uređaju), a zatim broj softverske verzije koji je prikazan u retku Software Version (Verzija softvera).

Ako je broj verzije 16140 ili noviji, već imate najnoviju verziju softvera te nije potrebno ažuriranje.

Programske datoteke na BRAVIA TV-u možete ažurirati na dva načina:

 • Upotreba značajke System software update (Ažuriranje softvera sustava) (jednostavno)
 • Upotreba USB izbrisivog memorijskog pogona

Upotreba značajke System software update (Ažuriranje softvera sustava) (jednostavno):

Tvrtka Sony pruža ažuriranja softvera kako bi se poboljšale funkcionalnosti televizora i korisnicima pružilo najnovije iskustvo gledanja televizora. Najlakši je način kako dobiti ažuriranja softvera putem internetske veze na televizor. Ako dobijete obavijest za ažuriranje softvera sustava, možete ga instalirati iz izbornika Home (Početno).

Novo ažuriranje programskih datoteka uvodit će se postupno na sve televizore povezane s internetom tijekom tjedana nakon izdanja.

VAŽNO: Sljedeći odjeljci System Requirements (Zahtjevi sustava), File Info (Informacije o datoteci) i Download & Install (Preuzmi i instaliraj) odnose se na postupak ažuriranja putem USB izbrisivog memorijskog pogona. Možete ih ignorirati ako ste dovršili ažuriranje s pomoću značajke System software update (Ažuriranje softvera sustava).

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu za podršku tvrtke Sony u dijelu Questions and Answers (Pitanja i odgovori).

Upotreba USB izbrisivog memorijskog pogona:

Softver možete ažurirati i s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona. Ako internetska veza nije postavljena ili ne želite čekati ažuriranje putem značajke System software update (Ažuriranje softvera sustava), pokušajte preuzeti i ažurirati s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona prema uputama u nastavku.

Zahtjevi sustava

Što vam je potrebno

 • računalo s pristupom internetu
 • USB izbrisivi memorijski pogon
  Napomena: Možete ažurirati televizor čak ako su ostale datoteke na USB izbrisivom memorijskom pogonu.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka na ver.16140 za televizor

Naziv zip datoteke

 • sony_atvondfull_braviatl_16140000_wwa_auth.zip

Verzija datoteke

 • 16140

Veličina datoteke

 • 1 530 139 112 bajtova

Datum izdanja

 • 18-10-2023

Preuzimanje i instaliranje

Važna obavijest

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli uzrokovati kvar ili oštećenje televizora.
 • Ne isključujte televizor i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčavati iz strujne utičnice.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.

Kako preuzeti ažuriranje

Prije instaliranja ažuriranja morate ga preuzeti s interneta i spremiti na USB izbrisivi memorijski pogon.

 1. Preuzmite ažuriranu datoteku na računalo.
  1. Pritisnite gumb Download (Preuzmi) na vrhu stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
  2. Pritisnite gumb Download (Preuzmi) na dnu stranice kako biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računalo.
 2. Potvrdite naziv preuzete datoteke i veličinu (pogledajte odjeljak File Info (Informacije o datoteci)).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku na lokaciju na računalu koju ćete lako pronaći.
 4. Nakon što izdvojite preuzetu datoteku, pronaći ćete datoteku (SY0M_TPM219E_EUR_MT9675_ALLPANEL_braviatl.XXXXX_YYYYYYYY_ZZZZ.pkg).
  Napomena: XXXXX verzija je ovog ažuriranja softvera.
 5. Preimenujte .pkg datoteku u „Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin”.
  Napomena: XXXXX verzija je ovog ažuriranja softvera.
 6. Umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u računalo.
 7. Kopirajte ili povucite i ispustite datoteku (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) u korijenski direktorij na USB uređaju za pohranu.
  Napomena: Korijenski direktorij prvi je ili najviši direktorij na uređaju u kojem se nalaze sve ostale mape.
 8. Izvadite USB izbrisivi memorijski pogon iz računala i nastavite do sljedećeg odjeljka.

1. korak: Instaliranje ažuriranja

Nakon što ste preuzeli datoteku za ažuriranje i pripremili USB uređaj, možete je instalirati na televizor. Postupak može trajati do 15 minuta, a tijekom instalacije vaš će se televizor samostalno isključiti i ponovno uključiti. Pratite jednostavne korake u nastavku:

 1. Uključite televizor.
 2. Provjerite je li na televizor priključen neki USB uređaj.
 3. Umetnite USB izbrisivi memorijski pogon na kojem se nalazi datoteka (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) u USB ulaz na televizoru.
  Napomena: Ako televizor ima više USB ulaza, možete upotrebljavati bilo koji USB utor.
 4. Iskopčajte kabel za napajanje (mrežni vod) televizora iz strujne utičnice.
 5. Televizor će prikazivati poruku Software update in progress (U tijeku je ažuriranje softvera) nakon što ponovno umetnete kabel za napajanje (mrežni vod) izmjeničnom strujom.
 6. Nakon nekoliko minuta televizor će se automatski ponovno pokrenuti.
  UPOZORENJE! Tijekom postupka instalacije softvera:
  • Nemojte uklanjati USB uređaj
  • Nemojte isključivati televizor
  • Nemojte prekidati vezu između televizora i izvora napajanja
 7. Pažljivo uklonite USB uređaj iz USB utora.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje bilo uspješno

Provjerite trenutačnu verziju softvera kako biste bili sigurni da je ažuriranje uspješno instalirano.

 • Ako je broj verzije 16140, ažuriranje softvera je uspješno.
 • Ako broj verzije nije 16140, ponovno preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Moguć problem tijekom ažuriranja

Trebate više informacija? Na našoj stranici pogledajte česta pitanja o ažuriranju softvera putem interneta:

 • Hoće li se moje osobne postavke izbrisati nakon ažuriranja?
  Ne, sve se vaše osobne postavke čuvaju.

 • Mogu li instalirati stariju verziju softvera?
  Ne. Instaliranje se starije verzije softvera ne preporuča ako želite da televizor radi optimalnom učinkovitošću. Najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodne verzije.

 • Je li normalno da se tijekom postupka ažuriranja televizor isključi?
  Da, normalno je da se tijekom postupka ažuriranja televizor ponovno pokrene. Ponovno pokretanje televizora nakon instaliranja novog softvera traje dulje.

Što učiniti ako se tijekom ažuriranja programskih datoteka televizora pojave problemi

Ako se prikaže poruka An error occurred during the software update (Dogodila se pogreška tijekom ažuriranja softvera) na zaslonu televizora, provedite sljedeće postupke kako biste pronašli moguća rješenja:

 1. Pobrinite se da televizor ima barem 2 GB slobodnog prostora za pohranu.
  1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb HOME za prikaz izbornika HOME.
  2. Idite na Settings (Postavke) i odaberite ih.
  3. Idite na Device Preferences (Postavke uređaja) i odaberite ih.
  4. Idite na Storage (Pohrana) i odaberite je.
  5. Idite na Internal Shared Storage (Unutarnja zajednička pohrana) i odaberite je.
  6. Idite na Available (Dostupno) i provjerite trenutnu dostupnu pohranu.
 2. Isključite televizor pritiskom gumba POWER (Napajanje) na TV-u.
 3. Ponovno pritisnite gumb POWER (Napajanje), a zatim ponovite postupak instaliranja.
 4. Ako se na zaslonu televizora prikaže poruka No newer version of the TV software was found (Nije pronađena novija verzija softvera televizora), na televizoru je već instalirana najnovija verzija softvera te nije potrebno ažuriranje.

Napomena: Ako pokušavate ažurirati softver s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona, pobrinite se da USB izbrisivi memorijski pogon ispravno radi.

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu za podršku tvrtke Sony u odjeljku Questions and Answers (Pitanja i odgovori).