Instalirajte

Ovo ažuriranje rješava problem prekida rada bežičnog LAN-a kada računalo nastavi rad nakon stanja mirovanja.

 • Naziv: Wireless LAN Driver
 • Datum izdavanja: 23/01/2015
 • Verzija: 17.13.1.13
 • Veličina: 103883592 Bytes

Priručnik s uputama za postavljanje
 1. Zatvorite sve otvorene programe
 2. Preuzmite ovo ažuriranje i spremite ga na tvrdi disk
 3. Kada preuzimanje završi, potražite preuzetu datoteku na odabranom mjestu
 4. Dvaput kliknite EP0000601172.exe za pokretanje
 5. Pričekajte da čarobnjak ažurira vaš softver
 6. Kada instalacija završi, ponovno pokrenite VAIO

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • EP0000601172.exe

Arhitektura datoteke

 • 32 / 64 bit

Veličina datoteke

 • 99.08 MB

Datum izdavanja

 • 16-99-2014