ID oznaka članka : 00192293 / Posljednja izmjena : 13/06/2022Ispis

Kako podesiti ili ponovno podesiti Sony Android TV ili Google TV: kabelski/zemaljski (antena) / analogno

  Prije početka

  Gumbi daljinskog upravljača sa strelicamaGumbi daljinskog upravljača sa strelicama
  Za kretanje po izborniku televizora upotrijebite gumbe daljinskog upravljača sa strelicama.Odaberite opcije pritiskom na gumb „Plus”. To je okrugli gumb na sredini okruglog područja Menu (Izbornik) na daljinskom upravljaču.

  Digitalno traženje stanica

  Google TV

  1. Pritisnite gumb Quick Settings (Brze postavke) na daljinskom upravljaču.
   • Osim toga, možete upotrijebiti tipke sa strelicama na daljinskom upravljaču da biste pristupili karticama na vrhu zaslona, a zatim skroz udesno. Odaberite Settings (Postavke) na popisu.
  2. Odaberite Settings (Postavke).
  3. Odaberite Channel & InputsChannelsChannel setupAuto tuningDigital* (Kanali i ulazi → Kanali → Postavljanje kanala → Automatsko podešavanje → Digitalno*).
   • (*) Umjesto da odaberete Digital (Digitalno), možda ćete morati odabrati drugačiju opciju ovisno o vašem pružatelju usluga.
   • Televizor će vas možda zatražiti PIN kod [English] nakon što odaberete Auto tuning (Automatsko podešavanje).
  4. Odaberite Set up (Postavljanje).
  5. Pokrenite pretraživanje kanala za Digital (Digitalno) i odaberite Next (Sljedeće).

  Napomena: Ako se pojavi poruka „Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted” (Odabrani kanal šifriran je ili se ne može dekodirati. Provjerite jesu li CA modul i pametna kartica ispravno umetnuti) nakon što odaberete kanal po dovršetku podešavanja, ovisno o davatelju usluga možda ćete morati ponovno umetnuti CI+ modul (CAM karticu) u dostupni utor na stražnjoj strani televizora.


  AndroidTV

  1. Pritisnite gumb [HOME] (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču.
  2. Odaberite Settings (Postavke).
  3. Sljedeći koraci ovise o opcijama u izborniku televizora:
   • Sljedeći koraci ovise o opcijama u izborniku televizora. Televizor vas može zatražiti da unesete PIN kod ako ste ga postavili.
    • Odaberite Watching TVChannel setupAuto tuningDigital (Gledanje televizora → Postavljanje kanala → Automatsko podešavanje → Digitalno).
    • Odaberite Watching TVChannelsChannel setupAuto tuningDigital (Gledanje televizora → Kanali → Postavljanje kanala → Automatsko podešavanje → Digitalno).
    • Odaberite Watching TVChannelsChannel setupDigital setup Digital tuningDigital auto tuning (Gledanje televizora → Kanali → Postavljanje kanala → Digitalno postavljanje → Digitalno podešavanje → Digitalno automatsko podešavanje).
    • Odaberite Channel setupDigital setupDigital tuningDigital auto tuning (Postavljanje kanala → Digitalno postavljanje → Digitalno podešavanje → Digitalno automatsko podešavanje).
  4. Kad se prikaže pitanje „Do you want to start Auto Tuning?” (Želite li pokrenuti automatsko podešavanje?) odaberite Yes (Da). Neki televizori traže PIN kod ili potvrdu.
  5. Odaberite između Antenna (Antena (Zemaljski)) ili Cable (Kabel).
   Kad odaberete opciju Antenna (Antena), započinje automatsko podešavanje za antenu
  6. Ako je u prethodnom koraku odabrana opcija Cable (Kabel), prikazat će se izbornik za kabelsko podešavanje.
   Možete ručno postaviti opcije Scan Type (Vrsta pretraživanja), Frequency (Frekvencija) ili Network ID (ID mreže), ovisno o specifičnim mrežnim parametrima koje ste dobili od svog pružatelja emitiranog sadržaja.
   Ako niste ništa dobili, preporučujemo upotrebu zadanih postavki:
   • Operator: S popisa odaberite naziv vašeg pružatelja emitiranog sadržaja
   • Network ID (ID mreže): Auto (Automatski)
   • Frequency (Frekvencija): Auto (Automatski)
   • Scan type (Vrsta pretraživanja): Quick scan (Brzo pretraživanje)
  7. Ako pretraživanje ne pronađe nijedan ili sve kanale, možete promijeniti postavku Scan Type (Vrste pretraživanja) na Full scan (Potpuno pretraživanje).
   VAŽNO: Ako za podešavanje televizora odaberete potpuno pretraživanje, to može potrajati jedan sat ili više. Ako imate problema s postupkom kabelskog podešavanja, provjerite upotrebljava li možda vaš pružatelj usluga drukčije postavke.
  8. Nastavite odabirom opcije Start (Pokreni).
  9. Televizor će započeti podešavanje. Nakon završetka prikazat će se poruka potvrde.

  Napomena: Ako se poruka „Signal cannot be decoded” (Signal se ne može dekodirati) pojavi nakon što odaberete kanal po dovršetku podešavanja, ovisno o davatelju usluga možda ćete morati ponovno umetnuti CI+ modul (CAM karticu) u dostupni utor na stražnjoj strani televizora.


  Analogno podešavanje

  Google TV

  Android TV


  Napomene: