ID oznaka članka : 00192293 / Posljednja izmjena : 30/03/2022

Kako mogu podesiti ili ponovno podesiti svoj Sony Android televizor (Analogni/kabelski/zemaljski vodič)?

  Postupak u nastavku vrijedi za sve Sony Android televizore. Međutim, ovisno o modelu televizora, mogu postojati male razlike u rasporedu daljinskog upravljača i sučelju izbornika.
  Ako su vam u bilo kojem trenutku potrebne dodatne upute, više informacija možete naći u vodiču za pomoć ugrađenom u televizor ili na Stranici za podršku vašeg modela televizora.

   Daljinske upute  Daljinske upute
  Za kretanje po izborniku televizora upotrijebite gumbe daljinskog upravljača sa strelicama. Odaberite opcije pritiskom na gumb „plus“. To je okrugli gumb na sredini okruglog područja Menu na daljinskom upravljaču.

  Analogno podešavanje

  1. Pritisnite gumb [HOME] na daljinskom upravljaču.

  2. Idite na izbornik Settings (Postavke) na dnu početnog zaslona.
   Daljinske upute

  3. Odaberite Channel Setup (Postavljanje kanala) → Analogue Setup (Analogno postavljanje) → Analogue Auto Tuning (Analogno automatsko podešavanje).

  4. Kada se prikaže pitanje „Do you want to start Auto Tuning?“ (Želite li započeti automatsko podešavanje?), odaberite Yes (Da).

  TV će započeti podešavanje. Nakon završetka prikazat će se poruka potvrde.

   

  Digitalno podešavanje

  1. Pritisnite gumb [HOME] na daljinskom upravljaču.

  2. Idite na izbornik Settings (Postavke) na dnu početnog zaslona.
   Daljinske upute

  3. Odaberite Channel Setup (Postavljanje kanala) → Digital Setup (Digitalno postavljanje) → Digital Tuning (Digitalno podešavanje) → Digital Auto Tuning (Digitalno automatsko podešavanje).

  4. Kada se prikaže pitanje „Do you want to start Auto Tuning?“ (Želite li započeti automatsko podešavanje?), odaberite Yes (Da).

  5. Odaberite između Antenna (Antena) ili Cable (Kabel).
   Kad odaberete opciju Antenna (Antena), započinje automatsko podešavanje za antenu

  6. Ako je u prethodnom koraku odabrana opcija Cable (Kabel), prikazat će se izbornik za kabelsko podešavanje.
   Možete ručno postaviti opcije Scan Type (Vrsta pretraživanja), Frequency (Frekvencija) ili Network ID (ID mreže), ovisno o specifičnim mrežnim parametrima koje ste dobili od svog pružatelja emitiranog sadržaja.

   Ako ništa niste dobili, preporučujemo upotrebu zadanih postavki:

   Scan type (Vrsta pretraživanja): Quick scan (Brzo pretraživanje)
   Frequency (Frekvencija): Auto (Automatsko)
   Network ID (ID mreže): Auto (Automatsko)
   Operator (Operater): Iz popisa odaberite naziv vašeg pružatelja emitiranog sadržaja

   Ako pretraživanje ne pronađe nijedan ili sve kanale, možete promijeniti postavku Scan Type (Vrsta pretraživanja) na Full scan (Potpuno pretraživanje).
   VAŽNO: Ako za podešavanje televizora odaberete potpuno pretraživanje, to može potrajati jedan sat ili više.

   NAPOMENA: Ako imate problema s postupkom kabelskog podešavanja, provjerite upotrebljava li vaš pružatelj usluga možda drukčije postavke.

  7. Nastavite odabirom opcije Start.

  Televizor će započeti podešavanje. Nakon završetka prikazat će se poruka potvrde.