ID oznaka članka : 00192360 / Posljednja izmjena : 12/07/2018Ispis

Kako mogu podesiti ili ponovno podesiti svoj Sony LCD televizor (Vodič za jednu satelitsku antenu)?

  NAPOMENE:

  • Postupak u nastavku vrijedi za sve Sony LCD televizore (osim Sony Android televizora). Međutim, ovisno o modelu televizora, mogu postojati male razlike u rasporedu daljinskog upravljača i sučelju izbornika.
  • Ako su vam u bilo kojem trenutku potrebne dodatne upute, više informacija možete naći u vodiču za pomoć ugrađenom u televizor ili na Stranici za podršku vašeg modela televizora.
  • Za kretanje upotrijebite gumbe daljinskog upravljača u nastavku.
    
   Daljinske uputeDaljinske upute
   Za kretanje po izborniku televizora upotrijebite gumbe daljinskog upravljača sa strelicama.Odaberite opcije pritiskom na gumb „plus“. To je okrugli gumb na sredini okruglog područja Menu na daljinskom upravljaču.

   

  1. Provjerite je li kabel satelitske antene ispravno spojen na televizor.
   Dijagram u nastavku služi kao primjer slike priključaka za satelit.
   Pojedinosti ili druge informacije o povezivanju antene potražite u priručniku priloženom uz televizor.

   Slika
   * Za priključak SUB, spojite samo kada upotrebljavate način rada dvostrukog tunera.
    
  2. Uključite televizor.
  3. Nastavite pritiskom na MENU ili HOME, ovisno o rasporedu daljinskog upravljača.
   Slika
    
  4. Odaberite Settings (Postavke).
  5. OdaberiteDigital Set-up (Digitalno postavljanje).

   Slika

    
  6. Odaberite Satellite Auto Tuning (Automatsko podešavanje satelita) ili Auto Tuning(Automatsko podešavanje).
   Zatim potvrdite pomoću gumba Slika.
  7. Kada se prikaže pitanje „Do you want to start Auto Tuning?“(Želite li započeti automatsko podešavanje?), odaberite Yes (Da) i potvrdite pomoću gumba Slika.

   Slika

    
  8. Odaberite Next (Sljedeće) i potvrdite pomoću gumba Slika .
  9. U ovom koraku morat ćete odabrati između dva popisa satelitskih programa. „Preferred Satellite“ (Željeni satelit) sadrži popis programa satelitskog operatera koji ste vi odabrali, dok „General Satellite“ (Opći satelit) prikazuje popis programa svih satelita.
   Odaberite Preferred Satellite (Željeni satelit) i potvrdite pomoću gumba Slika.

   NAPOMENA: Preferred Satellite (Željeni satelit) prikazat će popis dostupnih pružatelja usluge koji su povezani s postavkama zemlje i jezika.

    
    Slika  Slika
  10. U sljedećem koraku vidjet ćete popis operatera. Odaberite željenog operatera.
   NAPOMENA: Ako na popisu ne možete naći željenog operatera, vratite se na prethodnu stranicu i odaberite General Satellite (Opći satelit) kako je navedeno u koraku 9.
  11. Odaberite Next (Sljedeće) i potvrdite pomoću gumba Slika .
  12. Sada možete postaviti mrežne parametre. Za osnovno postavljanje zadržite zadane postavke.

   Scan type (Vrsta pretraživanja): Full (Potpuno), Network (Mrežno) ili Manual Scan (Ručno pretraživanje)
   Service Type (Vrsta usluge): All services (free and scrambled) (Sve usluge (besplatne i izmiješane))
   Channel Type (Vrsta kanala): All services (TV and / or Radio) (Sve usluge (TV i/ili radio))

   Slika


   Ako ste od svog operatera dobili specifične mrežne parametre, možete ručno izmijeniti postavke za opcije Scan Type (Vrsta pretraživanja), Service Type (Vrsta usluge) i Channel Type (Vrsta kanala).
  13. Odaberite Next (Sljedeće) i potvrdite pomoću gumba Slika .
  14. Automatsko podešavanje će započeti. Ovaj postupak može potrajati neko vrijeme.