ID oznaka članka : 00192312 / Posljednja izmjena : 12/07/2018Ispis

Kako mogu podesiti ili ponovno podesiti svoj Sony Android televizor (Vodič za višestruku satelitsku antenu)?

  Ovaj vodič objašnjava korak po korak kako izvršiti osnovno podešavanje za najviše četiri satelitske antene (LNB).

  VAŽNO: Prije početka podešavanja, potrebne su vam osnovne pojedinosti o vašem satelitskom sustavu (primjerice, koji satelit se prima ili kako se signal iz satelitske antene distribuira u televizor). Tu informaciju možete dobiti od svog pružatelja emitiranog sadržaja i satelitske antene.

  Postupak u nastavku vrijedi za sve Sony Android televizore. Međutim, ovisno o modelu televizora, mogu postojati male razlike u rasporedu daljinskog upravljača i sučelju izbornika.

  Ako su vam u bilo kojem trenutku potrebne dodatne upute, više informacija možete naći u vodiču za pomoć ugrađenom u televizor ili na Stranici za podršku vašeg modela televizora.

  Daljinske upute Daljinske upute
  Za kretanje po TV izborniku upotrijebite gumbe daljinskog upravljača sa strelicama. Odaberite opcije pritiskom na gumb „plus“. To je okrugli gumb na sredini okruglog područja Menu na daljinskom upravljaču.

  1. Uključite televizor i provjerite je li kabel satelitske antene ispravno spojen na televizor.
  2. Pritisnite gumb [HOME] na daljinskom upravljaču.
  3. Odaberite Settings (Postavke) → Channel Setup (Postavljanje kanala) → Digital Setup (Digitalno postavljanje) Satellite Set-up (Postavljanje satelita) → Digital Satellite Tuning (Digitalno podešavanje satelita).

   Settings

   Postavljanje kanala

   Digitalno postavljanje
  4. Kada se prikaže pitanje „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (Želite li započeti digitalno podešavanje satelita?), odaberite Yes (Da).

   Započnite podešavanje
  5. Odaberite Fixed antenna (Fiksna antena) ili DiSEqC i odaberite Next (Sljedeće).

   Fiksna antena ili DiSEqC
  6. U ovom koraku morat ćete odabrati između dva popisa satelitskih kanala: Preferred Satellite (Željeni satelit) ili General Satellite (Opći satelit).

   Željeni ili Opći satelit

   • Preferred Satellite (Željeni satelit) sadrži popis kanala odabranog pružatelja emitiranog sadržaja, sa zadanim parametrima kao pomoć u podešavanju kanala.
   • General Satellite (Opći satelit) prikazat će sve kanale odabrane satelitske antene. Parametri primanja i podešavanja upotrebljavaju zadane postavke i možda će se morati promijeniti ovisno o vrsti instalacije.

   • NAPOMENA: Neki parametri mogu se promijeniti u podešavanju za opciju Preferred Satellite (Željeni satelit), a svi parametri mogu se promijeniti u podešavanju za opciju General Satellite (Opći satelit). Obratite se svom pružatelju emitiranog sadržaja i sustava satelitske antene za specifične informacije o tome koje postavke trebate postaviti.

   Kada odaberete opciju Preferred Satellite (Željeni satelit):

   1. Prikazat će se popis pružatelja usluge. Odaberite željenog pružatelja satelitske usluge.
   2. Podešavanje satelita će započeti. Nakon završetka prikazuje se obavijest.

   Kada odaberete opciju General Satellite (Opći satelit):

   1. Započnite odabirom opcije Satellite 1
    Željeni ili Opći satelit
   2. Provjerite je li Satellite 1 postavljen na ON.
   3. Postavite opciju Scan Type (Vrsta pretraživanja) na Full (Potpuno).
   4. Idite na Satellite Selection (Odabir satelita) i odaberite vaš satelit iz popisa.
   5. Idite na LNB Configuration (LNB konfiguracija) i postavite opciju DiSEqC Control (DiSEqC kontrola) na A i potvrdite.
    Željeni ili Opći satelit
   6. Sada možete vidjeti trake Signal strength (Snaga signala) i Signal quality (Kvaliteta signala). One bi trebale biti blizu MAX (MAKS.). To znači da primate signal iz satelita i da možete započeti podešavanje kanala.

    NAPOMENA: Ako trake pokazuju slab signal ili ne rastu, morat ćete promijeniti parametre podešavanja (obično opcije LNB Voltage (LNB napon) i/ili DiSEqC control (DiSEqC kontrola) u opciji LNB configuration (LNB konfiguracija) ili polarizacija u postavkama transpondera Transponder settings). Nakon što se indikatori snage signala i kvalitete povećaju, možete započeti podešavanje kanala.

   7. Drugi satelit postavite na isti način, ali opciju DiSEqC Control (DiSEqC kontrola) postavite na B u opciji LNB Configuration (LNB konfiguracija). Ponovite ako želite postaviti i Satellite 3 (DiSEqC C) i/ili Satellite 4 (DiSEqC D).

    Željeni ili Opći satelit
    Željeni ili Opći satelit

   8. Vratite se na zaslon sa satelitima pritiskom na [RETURN] na daljinskom upravljaču.

    Željeni ili Opći satelit

   9. Odaberite Start kako biste započeli podešavanje.

    VAŽNO: Podešavanje potpunog pretraživanja za dva ili više satelita može potrajati jedan sat.

    Željeni ili Opći satelit
    Željeni ili Opći satelit

    NAPOMENA: Ovdje prikazane slike zaslonu služe samo kao informacija. Stvarni zaslon može se donekle razlikovati ovisno o državi, modelu ili verziji upravljačkog softvera.