OSNOVE OBJEKTIVA

Žarišna duljina, kut gledanja i perspektiva
Duljina fokusa

Duljina fokusa

Žarišna duljina, odnosno raspon žarišnih duljina u slučaju objektiva za zumiranje, obično je važna vrijednost prilikom odabira objektiva za specifične fotografije ili vrstu fotografija. Žarišna duljina objektiva određuje dvije karakteristike koje su fotografima vrlo važne: povećanje i kut gledanja.

Veće žarišne duljine odgovaraju većem povećanju i obrnuto. Širokokutni objektivi s manjim žarišnim duljinama imaju malo povećanje, što znači kako ćete se objektu prosječne veličine morati fizički približiti kako biste ispunili kadar. Međutim, to znači i kako će vam u kadar stati veliki objekti bez potrebe da se od njih udaljavate. Telefoto objektive s velikim žarišnim duljinama karakteriziraju velika povećanja te kadar možete ispuniti objektima koji se nalaze na većim udaljenostima od fotoaparata.

[1] Sekundarna točka na optičkoj osi objektiva [2] Žarišna duljina [3] Kut gledanja (izmjeren dijagonalno) [4] Žarišna ravnina (ravnina senzora slike)

Tehnička definicija žarišne duljine

- Tehnički opisi -

Žarišna duljina objektiva definira se kao udaljenost između sekundarne točke na optičkoj osi objektiva i stražnje žarišne točke kad je fokus postavljen na beskonačno. Sekundarna točka na optičkoj osi jedna je od šest “osnovnih točaka” koje služe kao referentne točke optičkog objektiva (prednja i stražnja žarišna točka, primarna i sekundarna čvorna točka te primarna i sekundarna točka na optičkoj osi). Ne postoji prethodno definirana lokacija sekundarne osnovne točke objektiva – u ovisnosti o dizajnu objektiva, ona se može nalaziti unutar cijevi objektiva ili pak izvan nje – zbog čega ne postoji jednostavan način na koji biste mogli sami precizno izmjeriti žarišnu duljinu objektiva.

Žarišna duljina i kut gledanja

“Kut gledanja” opisuje koliki će dio scene ispred fotoaparata senzor fotoaparata obuhvatiti. Tehničkim rječnikom, to je kutni promjer scene koju senzor snima, izmjeren dijagonalno. Važno je zapamtiti da kut gledanja u potpunosti određuju žarišna duljina fotoaparata i format senzora fotoaparata, tako da se kut gledanja koji možete postići određenim objektivom razlikuje na fotoaparatima formata punog kadra od 35 mm ili pak onima APS-C formata. Različiti objektivi istih žarišnih duljina uvijek će imati jednak kut gledanja ako ih koristite u kombinaciji sa senzorom identičnih dimenzija.

Usporedba “žarišne duljine i kuta gledanja” ilustrira taj odnos za fotoaparate formata punog kadra od 35 mm i one APS-C formata.

* Žarišna duljina u ( ): ekvivalentna žarišna duljina prilikom montaže na digitalne fotoaparate s izmjenjivim objektivima i senzorima formata punog kadra od 35 mm

Perspektiva

S velikim žarišnim duljinama, objekti u prednjem planu i u pozadini na konačnoj fotografiji često djeluju kao da su bliži jedni drugima. Taj se efekt ponekad naziva “telefoto kompresija”, iako ga u biti ne uzrokuje sam objektiv. U stvarnosti se prilikom upotrebe telefoto objektiva morate udaljiti od objekata, tako da u odnosu na udaljenost između fotoaparata i objekata u prednjem planu i pozadini i njihovu međusobnu udaljenost oni budu bliže jedan drugome. Drugim riječima, relativna veličina objekata iz prednjeg plana i pozadine koji su od fotoaparata poprilično udaljeni na konačnoj će fotografiji biti bliža stvarnosti. Kada snimate širokokutnim objektivom, obično se objektu u prednjem planu morate približiti tako da u kadru bude dovoljno velik, zbog čega se udaljeniji objekti doimaju komparativno manjima. Razliku u percipiranoj perspektivi u stvarnosti uzrokuje vaša udaljenost od objekta.

Fotografija žarišne duljine 24 mm

Žarišna duljina 24 mm, kut gledanja 84 stupnja

Fotografija žarišne duljine 300 mm

Žarišna duljina 300 mm, kut gledanja 8 stupnjeva