ID oznaka članka : 00192346 / Posljednja izmjena : 23/09/2021

Kako mogu podesiti ili ponovno podesiti svoj Sony LCD televizor (Analogni/kabelski/zemaljski vodič)?

  NAPOMENE:

  • Postupak u nastavku vrijedi za sve Sony LCD televizore (osim Sony Android televizora). Međutim, ovisno o modelu televizora, mogu postojati male razlike u rasporedu daljinskog upravljača i sučelju izbornika.
  • Ako su vam u bilo kojem trenutku potrebne dodatne upute, više informacija možete naći u vodiču za pomoć ugrađenom u televizor, na Stranici za podršku vašeg modela televizora.
  • Za kretanje upotrijebite gumbe daljinskog upravljača u nastavku.

   Daljinske upute Daljinske upute
   Za kretanje po izborniku televizora upotrijebite gumbe daljinskog upravljača sa strelicama. Odaberite opcije pritiskom na gumb „plus“. To je okrugli gumb na sredini okruglog područja Menu na daljinskom upravljaču.

  Analogno podešavanje

  1. Pritisnite gumb MENU ili HOME na daljinskom upravljaču.

   Slika

  2. Odaberite jednu od opcija u nastavku koja najbolje odgovara strukturi izbornika na vašem televizoru:

   Option A
   (Opcija A) Upotrijebite gumbe sa strelicama na daljinskom upravljaču i odaberite Settings (Postavke) → Analogue Setup (Analogno postavljanje) → Analogue Auto Tuning (Analogno automatsko podešavanje)ili Auto Tuning (Automatsko podešavanje).  

   Slika


   Option B
   (Opcija B) Upotrijebite gumbe sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste odabrali Settings (Postavke) → System Settings (Postavke sustava) ili Set-up (Postavljanje) → Channel set-up (Postavljanje kanala) → Analogue Setup (Analogno postavljanje) → Analogue Auto Tuning (Analogno automatsko podešavanje) ili Auto Tuning (Automatsko podešavanje).

  3. Kada se prikaže pitanje Do you want to start Auto Tuning? (Želite li započeti automatsko podešavanje?), odaberite Yes (Da) i potvrdite pomoću gumba Slika .
  4. Televizor će započeti podešavanje. Nakon završetka prikazat će se poruka potvrde.

   

  Digitalno podešavanje

  1. Provjerite je li kabel antene ispravno spojen na televizor.
   Dijagram u nastavku služi kao primjer slike priključaka za zemaljsku/kabelsku televiziju. Pojedinosti ili druge informacije o povezivanju antene potražite u priručniku priloženom uz televizor.

   Slika

  2. Uključite televizor.

  3. Pritisnite gumb MENU ili HOME na daljinskom upravljaču.
   Slika

  4. Odaberite jednu od opcija u nastavku koja najbolje odgovara strukturi izbornika na vašem televizoru:

   Option A
   (Opcija A) Upotrijebite gumbe sa strelicama na daljinskom upravljaču i odaberite Settings (Postavke) → Digital set-up (Digitalno postavljanje) → Digital Auto Tuning (Digitalno automatsko podešavanje) ili Auto Tuning (Automatsko podešavanje).

   Slika

   Option B
   (Opcija B) Upotrijebite gumbe sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste odabrali Settings (Postavke) → System Settings (Postavke sustava) ili Set-up (Postavljanje) → Channel set-up (Postavljanje kanala) → Digital set-up (Digitalno postavljanje) → Digital Auto Tuning (Digitalno automatsko podešavanje) ili Auto Tuning (Automatsko podešavanje).

   Slika

  5. Kada se prikaže pitanje Do you want to start Auto Tuning? (Želite li započeti automatsko podešavanje?), odaberite Yes (Da) ili OK i potvrdite pomoću gumba Slika .

   Slika

  6. Odaberite između Antenna (Antena) ili Cable (Kabel).
   Kad odaberete opciju Antenna (Antena), započinje automatsko podešavanje za antenu.

  7. Ako je u prethodnom koraku odabrana opcija Cable (Kabel), prikazat će se izbornik za kabelsko podešavanje.
   Možete ručno postaviti opcije Scan Type (Vrsta pretraživanja), Frequency (Frekvencija) ili Network ID (ID mreže), ovisno o specifičnim mrežnim parametrima koje ste dobili od svog pružatelja emitiranog sadržaja.

   Ako ništa niste dobili, preporučujemo upotrebu zadanih postavki:

   Scan type (Vrsta pretraživanja): Quick scan(Brzo pretraživanje)
   Frequency (Frekvencija): Auto (Automatsko)
   Network ID (ID mreže): Auto (Automatsko)
   Operator (Operater): Iz popisa odaberite naziv vašeg pružatelja emitiranog sadržaja

   Ako pretraživanje ne pronađe nijedan ili sve kanale, možete promijeniti postavku Scan Type (Vrsta pretraživanja) na Full scan (Potpuno pretraživanje).
   VAŽNO: Ako za podešavanje televizora odaberete potpuno pretraživanje, to može potrajati jedan sat ili više.

   NAPOMENA: Ako imate problema s postupkom kabelskog podešavanja, provjerite upotrebljava li vaš pružatelj usluga možda drukčije postavke.

  8. Nastavite odabirom opcije Start.

  9. Televizor će započeti podešavanje. Nakon završetka prikazat će se poruka potvrde.