ID oznaka članka : 00192269 / Posljednja izmjena : 07/02/2019Ispis

Kako razlikovati Android televizora i televizora bez operacijskog sustava Android

  Naš niz Bravia televizor može se podijeliti u dvije različite kategorije: Android televizoru i televizoru bez operacijskog sustava Android. Kako biste odredili kojoj kategoriji pripada vaš televizor, idite na početni izbornik televizora i usporedite ga sa slikama u nastavku.

  Početni zasloni Android televizora

  Pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču kako biste pristupili izborniku početnog zaslona.

  Početni zaslon Android

  Gornja polica 

   Police s Android aplikacijama

  Polica s aplikacijama

   Početni zaslon (Android 8.0 Oreo)

   

  Početni zaslon televizora bez operacijskog sustava Android

  Pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču kako biste pristupili izborniku početnog zaslona.

   Početni zaslon bez operacijskog sustava Android

  Izbornik početnog zaslona (A)

   Slika

  Izbornik početnog zaslona (B)

  NAPOMENA: Početni zasloni za televizore bez operacijskog sustava Android mogu se razlikovati ovisno o modelima i dostupnim aplikacijama.