ID oznaka članka : 00254199 / Posljednja izmjena : 27/08/2021Ispis

Televizor ne emitira ni zvuk ni sliku kad je priključen na konzolu PS5 HDMI kabelom

    Postoji problem u softveru televizora zbog kojeg televizor kratko vrijeme (približno jednu minutu) možda neće emitirati ni zvuk ni sliku kad je priključen na igraću konzolu PS5™.

    Dostupno je ažuriranje programskih datoteka

    Verzija ažuriranja programskih datoteka ver. 6.0414 objavljena je i dostupna za ovaj problem. Ova verzija ažuriranja programskih datoteka može se s vremenom zamijeniti novijom verzijom koja uključuje tu pogodnost.  Ako softver vašeg televizora nije ažuriran i ne prima automatska ažuriranja, ažurirajte televizor na najnoviji softver. Za više informacija pogledajte sljedeći članak: How do I perform Firmware/ Software Updates for my Android TV™/Google TV™?.