Konfiguriranje, MTF, Upravljanje

Slika konfiguracije objektiva

Konfiguracija objektiva

G Master objektivi podižu snimanje i izražavanje na dosad nedostižnu razinu impresivnom kombinacijom vrlo visoke rezolucije i postupno iščezavajućeg bokeh efekta pozadine.

[1] Ekstremno asferična (XA) leća  [2] Asferična leća  [3] ED asferična leća (s izuzetno niskom disperzijom)  [4] Super ED staklo  [5] ED (izuzetno niska disperzija)
Slika MTF tablice

MTF tablica 

MTF opisuje kako dobro objektiv reproducira detalje, a mjeri se stupnjem kontrasta ostvarenog između precizno razmaknutih linija.

[1] Kontrast (%) [2] Udaljenost od središta objektiva (mm) [3] Pri 70 mm / maks. otvor blende [4] Pri 70 mm / otvor blende F8 [5] Pri 200 mm / maks. otvor blende [6] Pri 200 mm / otvor blende F8 [7] Prostorna frekvencija [8] 10 parova linija/mm [9] 30 parova linija/mm [10] R: Radijalne vrijednosti  T: Tangencijalne vrijednosti

Kontrole objektiva

Slika kontrola na lijevoj strani objektiva
[1] Prsten fokusa [2] Gumb za zadrž. fokusa [3] Prsten zuma [4] Prsten blende [5] Prekidač načina fokus. [6] Stalni DMF [7] Gran. opsega fokusa [8] Prekidač kompenz. podrht. [9] Način kompen. podrht. [10] Prekidač IRIS LOCK [11] Prsten obruča tronošca
Slika kontrola na desnoj strani objektiva
[12] Indeks za montažu  [13] Navoj za tronožac  [14] Prekidač za škljocaj otvora blende