ID oznaka članka : S700024153 / Posljednja izmjena : 06/11/2012Ispis

Informacije o preuzimanjima za VAIO računalo

  U ovom se članku nalazi pregled preuzimanja koja se nude na našoj web-lokaciji.

  Svi dostupni upravljački programi i ažuriranja za vaš VAIO model uvijek se mogu pronaći u odjeljku Downloads (Preuzimanja) za vaš model.
  Ovisno o VAIO modelu i unaprijed instaliranom operativnom sustavu, mogu biti vidljivi različiti pododjeljci.  Kratak pregled nalazi se u nastavku.

  Najnovija preuzimanja

  U ovom se odjeljku nalaze sva dostupna ažuriranja za vaš unaprijed instalirani operativni sustav.  Ažuriranja mogu biti aplikacije, upravljački programi, ažuriranja upravljačkog softvera komponenti i ažuriranja biosa.
  Ona se dodaju na temelju dostupnosti i uglavnom su namijenjena rješavanju problema ili dodavanju funkcija.

  Većina ovih upravljačkih programa isporučena je putem unaprijed instaliranog pomoćnog programa VAIO Update ili alata VAIO Care.  Preporučujemo da uvijek instalirate ažuriranja omogućena putem programa VAIO Update/VAIO Care.
  Napomena: Program VAIO Update/VAIO Care dostupan je samo za unaprijed instalirani operativni sustav i nije podržan ako je na računalu VAIO instaliran drugi operativni sustav. 

  Unaprijed učitani upravljački i uslužni programi

  U ovom se odjeljku nalaze svi upravljački i osnovni pomoćni programi koji su unaprijed instalirani na računalu VAIO.  Oni se mogu koristiti za ponovno instaliranje oštećenog upravljačkog programa ili ako želite instalirati vlastiti operativni sustav.
  Nastojimo ih učiniti dostupnima za svaki VAIO model.  

  Napominjemo da se vaši originalni upravljački programi mogu nalaziti na vašem tvrdom disku, obično u mapi C:\Windows\Drivers ili C:\Drivers.  Na starijim ih modelima možete pronaći na diskovima za oporavak.

  Napomena 1:  za te upravljačke programe podrška nije moguća.
  Napomena 2 :  u ovom odjeljku ne smijemo objavljivati originalne programe za instalaciju aplikacija treće strane.  Upravljački i pomoćni programi koje objavljujemo namijenjeni su ispravnom radu vašeg računala VAIO, a ne ponovnom stvaranju originalnog, unaprijed instaliranog okruženja. 

  Prelazak na nižu/višu inačicu operativnog sustava

  Upravljački programi i upute za prelazak na nižu ili višu inačicu operativnog sustava osigurani su samo za određene modele.    Kako biste saznali koje su opcije dostupne, posjetite odjeljak Downloads (Preuzimanja), a zatim provjerite koji je operativni sustav naveden.

  Svi trenutačno dostupni upravljački programi objavljeni su u odjeljku preuzimanja za vaše računalo VAIO.  Ako se operativni sustav ne spominje, to znači da upravljački programi tog operativnog sustava ne postoje za taj model.
  Za modele s prethodno instaliranim operativnim sustavom Windows 8: prelazak na nižu inačicu upravljačkih programa nije moguć.

  Linux

  Nažalost, nismo u mogućnosti podržavati ili pružati upravljačke programe za Linux.  Pomoć možete primiti od ostalih korisnika na forumima VAIO Discussion.