imigranti u tijuani u meksiku
Davide Monteleone

Davide Monteleone | Italy

„U sebi nosim tradiciju dokumentarne fotografije, ali želim poticati radoznalost, a ne samo prenositi informacije. Najbolja priča nije sama slika, nego sve ono oko i iza nje. Ono što se vidi u kadru samo je emocionalni prozor.”

Davide Monteleone umjetnik je i vizualni novinar koji radi na dugoročnim neovisnim projektima u kojima se služi fotografijom, videom i tekstom. Posvetio se proučavanju socijalnih problema i istraživanju odnosa između sile i pojedinca. Poznat po svom specifičnom zanimanju za postsovjetske države, objavio je više knjiga na tu temu, a njegovi su mu projekti donijeli brojne nagrade, među kojima i nekoliko nagrada World Press Photo i priznanja kao što su Aftermath Grant, European Publishers Award i Carmignac Photojournalism Award. Redovito surađuje s vodećim publikacijama diljem svijeta, a fotografski mu se projekti predstavljaju u obliku instalacija, izložbi i projekcija na festivalima i u galerijama diljem svijeta, među kojima su Nobel Peace Center u Oslu, Saatchi Gallery u Londonu, MEP u Parizu i Palazzo delle Esposizioni u Rimu. Angažiran je u obrazovnim aktivnostima te redovito predaje na svjetskim sveučilištima i edukativnim radionicama.

Davideova oprema

Davideove priče